Andrea Průchová

Profese: pedagog
Země: Česko

Mgr. Andrea Průchová, vyučující vizuální komunikace na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a Prague College, vedoucí Platformy pro studium vizuální kultury Fresh Eye, spolupracovník Ústavu pro studium totalitních režimů. Aktuálně dokončuje doktorské studium na Univerzitě Karlově. V letech 2015-2016 působila jako vědecký pracovník v rámci Fulbrightova stipendia na New York University a Pratt Institute. Zaměřuje se na výuku základů vizuální gramotnosti a vztah vizuální kultury a paměti. Na toto téma publikovala v Palgrave Macmillan a Springer Publishing House. Je řešitelkou dvou výzkumných grantů zaměřených na vztah obrazu a výuky moderních dějin. Pravidelně přednáší na zahraničních konferencích v oblasti studia vizuální kultury, kulturálních studií a sociálních dějin (Columbia University, Boston, Valencia, Cardiff, Wroclaw a další).

DO.poručujePedagožka doporučuje knihu z fondu CDF: Ve znamení Saturna
Pedagožka doporučuje knihu z fondu CDF: Studia vizuální kultury
Pedagožka doporučuje knihu z fondu CDF: Myšlení obrazem
Pedagožka doporučuje knihu z fondu CDF: Způsoby vidění


Knihy podle abecedy
...ABCČDEÉFGHCHIÍJKLMNOPRŘSŠTUÚVWXYZŽ

Realizováno za podpory:                                                                                                                                 
          
                                          

 

 Dále spolupracujeme s: