Educational courses

 

 

 
„Education is what remains to us after forgetting everything we learned in school."
Karel Čapek

Zde naleznete kompletní nabídku vzdělávacích kurzů Centra dokumentárního filmu v Jihlavě. Na levé straně si můžete vybrat z tematicky zaměřených cyklů, které se danému problému věnují podrobně a strukturovaně. Vpravo jsou umístěny jednorázové lekce obecnější povahy, které se zaměřují na vztahy dokumentárního filmu s jinými žánry či oblastmi lidského konání. Na výběr je k dispozici několik úrovní kurzů podle náročnosti. Nabídka přednášek a kurzů se průběžně rozšiřuje.

Cycles

A group of lectures following each other dealing with a specific topic. Usually divided into 4 blocks.


REKLAMA ANEB RE-KLAM-A (NEW!)

 

 

 

 

 

V průběhu cyklu se důkladně seznámíme s fenoménem reklamy, jejími současnými podobami, ale i se způsoby, jakými komunikovala v minulosti   • 4 lekce: Vhled do podoby a funkce ranných reklam. Aktivní rozbor televizní reklamy. Reklama z pohledu jejich tvůrce. Manipulace a tvrdý dopad do reality. • 120 minut • přednášky, projekce, práce ve skupině

 

DOCUMENTARY FILM - FROM NEWSROOM TO FEATURE FILM

  • level: for beginners
  • number of lectures: 4 lectures 
  • lecture duration: 120 minutes (optimally 150 minutes)
  • the structure of the lecture: guests and screenings 
  • more information is available HERE

 

 

 

 

 


 

Média a dokument: esej/blog (NEW!)

 

 

 

 

 

Cyklus dvou přednášek/workshopů věnovaných tvůrčímu psaní ve spojitosti s dokumentárním filmem. První lekce zahrnuje úvod a objasnění pravidel daného žánru, společnou projekci dokumentárního filmu, definování možných úhlů pohledu, analýzu a argumentaci a následné zadání domácího úkolu. Při druhém setkání proběhne rozbor všech vypracovaných textů a zhodnocení. • 2 lekce: Vít Janeček – esej nebo Kamil Fila – blog. • 120 minut • přednáška s projekcí, skupinová práce a analytický rozbor

 

METHODS USED IN DOCUMENTARY FILMMAKING 

  • level: for beginners and advanced
  • number of lectures: 3 or 4 lectures 
  • lecture duration: 120 minutes
  • the structure of the lecture: The first lesson will have the form of a lecture with video clips, the following lessons will consist in film screenings with subsequent interactive analysis
  • more information is available HERE


 

ANIMATION FILMMAKING (NEW!)

  • level: beginners (suitable for 6-9 years old)
  • number of lectures: 3 lectures 
  • lecture duration: 180 minutes
  • the structure of the lecture: workshop 
  • more information is available HERE


 

THE PRINCIPLES OF MOVING IMAGES

  • level: for beginners
  • number of lectures: 3 lectures 
  • lecture duration: 120 minutes 
  • the structure of the lecture: workshop with guest lecturers and examples 
  • more information is available HERE

 

 

 

 

 


 

CONTEMPORARY CZECH DOCUMENTARY FILM: FROM THEORY TO PRACTICE

  • level: pre-intermediate
  • number of lectures: 4 lectures 
  • lecture duration: 120 minutes 
  • the structure of the lecture: lectures with examples  
  • more information is available HERE

 

 

 

 

 


 

INTRODUCTION TO FILM STUDIES

  • level: beginners
  • number of lectures: 4 lectures
  • lecture duration: 90 minutes
  • structure of the lectures: lecture with film clips  
  • more information is available HERE


 

SOUND AND MUSIC IN FILM

  • level: pre-intermediate
  • number of lectures: 4 lectures
  • lecture duration: 120 minutes (optimally 150 minutes)
  • structure of the lectures: guest speakers and screenings
  • more information is available HERE

One-time Lectures 

Screening, lecture and discussion within one lesson without being part of a cycle.


PHOTOS, ADVERTS, MANIPULATION (NEW!)

Kurz představí studentům možnosti manipulace s obrazem v médiích, ať už fotografií či audiovizuálního obsahu. V druhé části si zkusíme analyzovat různá reklamní sdělení a pochopit, jaký dopad mají na lidskou mysl.  90 minut (120 minut) • přednáška s užitím tištěného vizuálního materiálu a ukázek


 

NEWS REPORTING AND CURRENT AFFAIRS PUBLISHING

  • level: for beginners
  • lecture duration: 120 minutes 
  • lecture structure: guest lecturer and short clips
  • more information is available HERE

 

 

 

 

 


 

 

FILM AND THE LAW 

  • level: for beginners and intermediate
  • lecture duration: 90 minutes 
  • lecture structure: guest lecturer and film clips
  • more information is available HERE


 

 

 

 

 

ADVERTISING AS A TOOL – THE MEDIA AS THE FACILIATOR

  • level: for beginners
  • lecture duration: 120 minutes (optimally 150 minutes)
  • structure of the lecture: guest lecture and film screening
  • more information is available HERE

 

 

 

 

 


 

 

 

BASICS OF FILM ANIMATION (NEW!)

  • level: beginners (suitable for 6-9 years old) 
  • lecture duration: 120 minutes (optimally 150 minutes)
  • the structure of the lecture: workshop 
  • more information is available HERE


 

 

 

DEPICTION OF GERMANS IN CZECHOSLOVAK DOCUMENTARY FILM (1945-1968)

  • level: for beginners and intermediate
  • lecture duration: 90 minutes 
  • lecture structure: lecture with film clips
  • more information is available HERE

Supported by:                                                                                                                                 
    

In Cooperation with: