03.05. Filmová škola pohyblivého obrazu

Fotoaparát, Starý, Starožitný, Voigtlander, Nostalgie

ANOTACE CYKLU - PRINCIPY POHYBLIVÉHO OBRAZU
 

Audiovizuální informace nás v současné době obklopují doslova na každém kroku. Většina z nás, ať už prostřednictvím kina, televizoru, počítačového monitoru či mobilního telefonu, tráví každý den mnoho času sledováním iluze pohyblivého obrazu.
Účastníci našeho workshopu budou mít možnost zjistit, jak tento "pohyblivý obraz" vzniká a jak se šíří.
Během dne se vydáme na výpravu do dějin prekinematografie a úžasných vynálezů a objevů, které vedly až k současné podobě audiovizuální kultury. Nahlédneme do problematiky a historie obrazových médií od camery obscury po 3D projekce.

Celým cyklem nás provede filmař a divadelník František Týmal, který se věnuje experimentálnímu filmu, novým médiím a multimediální tvorbě.
 

Cyklus je určen začátečníkům.


LEKCE 1

9:00 - 11:00

Teoretický úvod do tématu - zaměříme se na přelom 19. a 20. století a na zásadní vědecké a technické objevy, které stály u zrodu kinematografie.

LEKCE 2

11:30 - 13:30

Praktická ukázka - osaháme si řada funkčních exponátů a speciálních pomůcek filmové techniky. Některé klasické filmové aparáty dokonce rozebereme na jednotlivé součástky a po jejich opětném složení si je vyzkoušíme v praxi.

LEKCE 3

14:00 - 16:00

Společná tvorba - pod odborným vedením vytvoříme vlastní filmovou koláž ve formátu 16 mm za použití nejrůznějších výtvarných technik. Výsledky práce následně slepíme do jednoho filmového kotouče a na závěr celého dne si je promítneme jako kolektivní dílo ze 16mm promítačky.
 

Workshop je v případě nenaplněné kapacity sálu přístupný široké veřejnosti.


Těšíme se na Vás!


VSTUPNÉ
(jednotlivé lekce / celý cyklus):

studenti - 25 / 75 Kč

senioři - 30 / 90 Kč

veřejnost - 40 / 120 Kč
 back to list

Supported by:                                                                                                                                 
                                     

 

 In Cooperation with: