12.05. - 13.05. HRANICE FILMU 5: Filmový obraz - nové možnosti /PRAHA/

Aspekty vzniku a vnímání nejen filmového obrazu


Jak se odráží filmový obraz ve virtuální realitě? Co nám filmový obraz může říct o dnešní společnosti? Jak mění vnímání obrazu triková postprodukce? Co inspiruje filmové střihače, režiséry či kameramany v jejich přístupu k obrazu? Zakroužkujte si ve svém diáři druhý květnový víkend! Už popáté pro vás připravujeme dvoudenní seminář Hranice filmu. Tentokrát spolu s námi budete moci zkoumat pestré střípky filmového obrazu.

O různých aspektech filmového obrazu budete moci diskutovat třeba s mistrem filmového triku Borisem Masníkem, dokumentaristou Vítem Klusákem, dramatikem Davidem Jařabem nebo teoretičkou vizuální kultury a obrazu Andreou Průchovou a dalšími.

 

INFORMACE   |   PROGRAM   |   PŘIHLÁŠKA

Filmy budou promítány s českymi titulky a diskuse se zahraničními hosty tlumočeny do češtiny.

 • Termín:
  12. – 13. květen 2018
 • Místo konání:
  Praha, kinosál FAMU, Smetanovo nábřeží 2
 • Účastnický poplatek:
  • Plná cena: 1.200 Kč
  • Zlevněná: 600 Kč
   sleva 50 % platí pro studenty, učitele, členy CDF, AČFK
  • Zdarma: DOC.MANI MFDF Ji.hlava (vyjma Nočních Doc.Manů)
  • ZKOUMEJTE FILM VE DVOU (vztahuje se i na zlevněnou cenu):
   1 + 1 vstup zdarma v případě vyplnění přihlášky do 3. května – pozvěte své známé a věnujte jim vstup zdarma, případně se s nimi podělte o vstupné (jméno svého doprovodu prosím uveďte do poznámky v přihlašovacím formuláři)
 • Všichni účastníci Hranic filmu obdrží také:
  • 30denní přístup na DAFilms.cz
  • členskou kartu CDF s roční platností
  • certifikát Hranice filmu

 

Pro více informací či jakékoliv další dotazy se prosím obracejte na mail
hranicefilmu@ji-hlava.cz

 

PROGRAM

SOBOTA 12. 5. 2018

9.30 – 10.00 | Registrace účastníků a zahájení 5. ročníku Hranic Filmu

10.00 – 11.30 | ŠIMON ŠPIDLA | Střihová skladba jako umění možného
Úvod do procesu vzniku střihové skladby pohledem střihače: Obraz a zvuk jako matérie střihové skladby. Analýza, syntéza a cit k materiálu jako dovednosti střihače. Polyfonická povaha záběru. Práce s časem. Střih dokumentárního filmu a jeho etické hranice versus specifika střihu současného fikčního filmu.

11.30 – 11.45 | coffee break
 

11.45 – 13.15 | ANDREA PRŮCHOVÁ | Obrazy v obrazech, médiích a politice 
Dle mnoha hlasů žijeme v éře obrazů, kdy vizuální komunikace dominuje společenské i intimní sféře. Selfie, emotikony, VR, hologramy – to jsou jen některé z mnoha nových vizuálních žánrů a technologií 21. století. Objevila naše doba skutečně jako první moc obrazů? Proč dnes věnujeme vizuální komunikaci tolik (ne)kritické pozornosti?

13.15 – 14.15 | Přestávka na oběd (není součástí programu)
 

14.15 – 15.45 | LUKÁŠ KOKEŠ | Režisér a úvahy o obraze
Úvaha o obrazu v dokumentárním filmu je součástí obecnějšího uvažování o filmovém stylu, žánru a formě. Do jaké míry platí, že forma je obsah a obsah je forma? Na příkladu vybraných scén z české a světové kinematografie budeme přemýšlet o metodě snímání reality ve vztahu k celkové autorské vizi – čeho a jakými prostředky tvůrce dosahuje. 

15.45 – 16.00 | coffee break
 

16.00 – 17.30 | MARTIN BLAŽÍČEK | Film je objekt zvláštní povahy. K pojetí filmu jako materiálu a objektu v experimentálním filmu 60. a 70. let
Je film médium, věc, materiál nebo kontext? Nebo je sám aktérem, který shrnuje všechny tyto funkce? Přednáška se pokusí nastínit, jak na tyto otázky odpovídají tvůrci a manifesty experimentálních filmů 60. a 70. let, a dále pak, jakou paralelu mají tyto nové typy objektů-věcí v souvislostech výtvarného umění.

17.30 – 17.45 | coffee break
 

17.45 – 19.15 | MIKULÁŠ KŘEN | V obraze: drama(turgie) ve virtuální a rozšířené realitě
Virtuální a rozšířená realita přináší nové formální i obsahové výzvy. Nedávno udělený speciální Oscar slavnému mexickému režisérovi A. G. Iñárrituovi za jeho instalaci Carne y Arena ukazuje, že pomocí VR/AR se dají vyprávět silné příběhy a vzbuzovat velké emoce. Přednáška „V OBRAZE“ nabídne vhled do možností těchto technologií včetně těch dramaturgických.

19.15 – 20.30 | Přestávka na večeři (není součástí programu)
 

20.30 – 22.00 | JAN KULKA | Pramítačka | projekce
Pramítačka je speciální promítací aparát pro živé filmové performance, navržený za účelem osahávat hraniční oblasti filmu (artikulace světla), přehodnocovat technické i myšlenkové axiomy (snímková frekvence, filmové okénko, skutečný/iluzivní pohyb) s přesahem do fyziologie a psychologie vnímání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

NEDĚLE 13. 5. 2018

10.00 – 11.30 | VÍT KLUSÁK | Kamera a obraz mezi dokumentem a fikcí
Co vybírá pohled kameramana? Kdy je důležitá akce a kdy reakce a jak zachytit autentické okamžiky ve správné kompozici? Jak se pracuje s organizací děje před kamerou? Co znamená dobrá kompozice obrazu? A je opravdu důležitá pro filmový výsledek?

11.30 – 11.45 | coffee break
 

11.45 – 14.00 | BORIS MASNÍK | Filmový trik včera a dnes
Jak se tvořily filmové triky v éře, kdy nebyly k dispozici digitální technologie? Jaké jsou rozdíly mezi optickým a digitálním filmovým trikem? Jaké jsou nejčastější filmové triky a jaká mají řešení? Z čeho se skládá moderní filmový obraz? Co stojí za filmovým obrazem?

14.00 – 15.15 | Přestávka na oběd (není součástí programu)
 

15.15 – 16.30 | DAVID JAŘAB | Surrealismus ve filmu vs. logika věci 
Jaké jsou možnosti filmového surrealismu? Nachází vymanění myšlenek, snů a představ z kauzality tradičního chápání filmu odezvu u publika? Jak lze takové filmy natočit? Jak se surrealistické přístupy projevují v obraze? A lze surrealistický přístup aplikovat v dokumentárním filmu?

16.30 – 17.30 | Diskuse s účastníky semináře, zhodnocení a předávání certifikátůback to list

Supported by:                                                                                                                                 
                                     

 

 In Cooperation with: