17.03. Zvuk a hudba ve filmu

Úvodní setkání o zvuku ve filmu bude věnováno historickému vývoji zvukového filmu. Vysvětlíme si základní pojmy z říše zvuků a melodií a na řadě ukázek si předvedeme základní vlastnosti filmového zvuku. Řekneme si, jak se váže zvuk k obrazu a jaké zákonitosti proces vzájemného propojení provázejí. Představíme si vybrané filmy, které originálním způsobem zacházejí se zvukovou složkou. Návštěvníci obdrží také stručný slovníček základních informací o problematice zvuku. back to list

Supported by:                                                                                                                                 
                                     

 

 In Cooperation with: