22.04. Informace v době postfaktické / 20:00 / ONLINE
Host: Bedřich Musil

Středa 22. dubna 2020, 20:00, akce proběhne online

Jaký pohled má na informace v době postfaktické spoluzakladatel projektu Mediagram, který usiluje o zlepšování kvality výuky mediální gramotnosti ? Jak čte zprávy současného světa a na co si dává pozor? A proč hovoří o době postfaktické?

Webinář zaměřený na kritické čtení různých forem mediálních obsahů poutavě představí možné manipulac či zkreslení. Prostřednictvím bohatého ilustračního materiálu, s nímž se na internetu i v tiskovinách často sami setkáváme nám Bedřich Musil přiblíží podoby ovlivňování obsahu, vznik hoaxů, fake news i fungování propagandy. Objasní pravidla fungování Facebooku. A zavede nás i do temných zákoutí skryté manipulace včetně problematiky deepfake videí.

Pojďte rozšířit svůj pohled na to, jak vnímat různá mediální sdělení v kontextu s celým spektrem možných ovlivňujících faktorů - od vlastnictví, přes způsoby financování až k prezentační formě odpovídající cílovým skupinám....ostatně, vždy i Vy jste cíl....

 

 

Akce bude probíhat online přes službu Zoom.

Zde najdete návod, jak ji použít.Registrejte se na akci

 

Host: Bedřich Musil

Bedřich Musil většinu svého profesního života zasvětil médiím a marketingu. Je absolventem mediální komunikace a sociologie na Fakultě sociálních studií a informačních studií na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Stál u zrodu regionální stanice Rádio Vysočina, kterou programově vedl v jejích začátcích a do níž j se po několikaleté mezietapě v reklamních a produkčních agenturách zase vrátil. S postupem času se stále intenzivněji věnuje vzdělávání a mediální gramotnosti. Vybudoval s kolegy metodický web pro učitele středních škol, který jim pomáhá s přípravou na výuku průřezového tématu „mediální výchova”. Doplněním jsou doprovodné semináře, a to jak pro učitele, tak i studenty. Je přesvědčen, že mediální gramotnost je v dnešní době jednou ze stěžejních kompetencí každého člověka.

back to list

Supported by:                                                                                                                                 
                                     

 

 In Cooperation with: