11.09. AC - Jihlava mi není fu©k - Vstupní workshop

Ji.hlava mi není fuck je soubor lekcí, které mají naučit studenty mediální a audiovizuální gramotnosti a praktickým dovednostem, které propojí zkoumání fenoménu aktivního občanství, toho, jak vypadá občan moderní demokratické společnosti, kterému není jedno jeho okolí, ale aktivně se podílí na jeho zvelebování a kultivaci.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.“

Vstupní workshop

11.9. 12.00 - 13.45

ZŠ O. Březiny

 

Žáci jsou v rámci série audiovizuálních workshopů vedeni k tomu, aby se zamysleli nad tématem aktivního občanství. V každé třídě vzniknou mikrotýmy 3-5 žáků, které se budou zabývat jednou občansky aktivní osobností z Jihlavy.
Formou rešerší, rozhovorů, dokumentárních technik, animací a článků vzniknou materiály, které žákům pomohou osobnost poznat a vytvořit si na její přístup k aktivnímu občanství názor.
Svou práci představí na závěrečné PechaKuche v DIODu.

Projekt je realizován ve spolupráci s KVAS.back to list

Supported by:                                                                                                                                 
                                     

 

 In Cooperation with: