26.11. Natáčení rozhovoru - Jihlava mi není fu(c)k!

Ji.hlava mi není fuck je soubor lekcí, které mají naučit studenty mediální a audiovizuální gramotnosti a praktickým dovednostem, které propojí zkoumání fenoménu aktivního občanství, toho, jak vypadá občan moderní demokratické společnosti, kterému není jedno jeho okolí, ale aktivně se podílí na jeho zvelebování a kultivaci.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.“

2. skupina - performer Matěj Kolář
Natáčení rozhovou v rámci projektu jihlava mi není fu(ck)!
Lekce obsazena ZŠ O. Březiny


back to list

Supported by:                                                                                                                                 
                                     

 

 In Cooperation with: