29.09. Projekce filmu Jednotka intenzivního života s diskusí / 19.30 / Kino Dukla

Středa 29. září 2021 | 19.30 | Kino Dukla

Co znamená život? Že srdce bije a plíce dýchají? Lékaři Ondřej a Kateřina se při své práci často dotýkají nedotknutelného. Průkopníci české nemocniční paliativní péče otevírají v celovečerním dokumentu témata, která z našich životů v podstatě zmizela. V prostředí robotické medicíny a zbožštělých bílých plášťů, orientujících se na nemoc jako takovou, se do středu jejich pozornosti vrací člověk. V intimních rozhovorech lékaři se svými pacienty hledají odpovědi na otázku, na niž se v nemocnicích, kde život končí pro 60-70% české společnosti, bohužel zapomíná: “Jak žít dobrý život s nemocí?”

Režisérka Adéla Komrzý v průběhu tří let dokumentovala Oddělení paliativní péče ve VFN na Karlově náměstí v Praze. To vzniklo jako pilotní projekt, jenž má sloužit jako modelový příklad ostatním nemocnicím. Tým odborníků pomáhá pacientům nalézt řešení a učinit rozhodnutí, které pro ně v době nekonečných možností umělého prodlužování života může být dobré. Protože život neznamená jen to, že srdce bije a plíce dýchají…

Po filmu následuje beseda s režisérkou Adélou Komrzý a přednostkou Kliniky paliativní péče 1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze MUDr. Kateřinou Rusinovou, která zároveň ve filmu představuje jednou z hlavních postav.back to list

Supported by:                                                                                                                                 
                                     

 

 In Cooperation with: