19.10. NOVÁ ÉRA Evy Lammelové / 20:00 / ONLINE
Host: Soňa Klepek Jonášová

Úterý 19. října 2021, 20:00, akce proběhne online

Živý dokument Nová éra je zpět! Prostřednictvím webinářů se budeme opět věnovat současným společenskovědním tématům nejen ze světa audiovizuálních médií. Minulý rok moderoval pravidelně Novou éru dokumentarista Ivo Bystřičan, letos to ale bude trochu jinak. Každé vydání Nové éry se uskuteční pod taktovkou různých dokumentaristů či jinak tvůrčích osobností. Každý z nich si vybere vlastní téma, které podle něj rezonuje společností a k tématu si také pozve vybraného hosta. Buďte u toho s námi!

Cirkulární ekonomika: náš úkol je, aby se odpad stal zdrojem

Současné modely spotřeby (vytěžit - vyrobit - využít - vyhodit) v kombinaci s předpokládaným růstem počtu obyvatel až na 10 miliard lidí do roku 2050 ukazují, že globální poptávka dosáhne trojnásobku udržitelné produkce naší planety. Výsledkem je i to, že se nenávratně připravujeme o vzácné materiály. Primární suroviny, jako je ropa, kovy či stromy jsou v rámci lineárního systému vytěženy, přeměněny na produkty a na konci životního cyklu skončí na skládce nebo ve spalovně. Situaci neprospívá ani to, že 95 % produktů končí v koši po 6 měsících od jejich zakoupení.

Cirkulární ekonomika, koncept, ve kterém neexistuje odpad, nabízí řešení. Nachází inspiraci v ekosystémech, šetrně čerpá přírodní zdroje, materiály udržuje po co nejdelší dobu v oběhu (opětovné použití, opravy, změny ekodesignu výrobků, pronájmy nebo prodeje z druhé ruky) a na konci životního cyklu je posílá znovu do oběhu pomocí recyklace. Soňa Klepek Jonášová u nás v roce 2015 založila Institut Cirkulární Ekonomiky. Její cesta je vzdělávat, kritizovat, interpretovat osvědčené postupy, navrhovat řešení a realizovat průkopnické projekty při přechodu ekonomiky z lineární na cirkulární. To se Soně daří mimo jiné i díky natáčení v terénu a tak jsou selfie videa a další mediální výstupy nedílnou součástí její práce.

ZAPOJTE SE DO NOVÉ ÉRY: živého dokumentu o cirkulární ekonomice se Soňou Klepek Jonášovou.

#Roste konzumní vzorec naší spotřeby.
#Neomezený růst na planetě s omezenými zdroji.
#Nehejtujme, přinášejme praktická řešení a realizujme je.
#Konat dobro a vydělávat se nevylučuje.
#Materiály, kterými plýtváme se mohou stát zdrojem.Eva Lammelová

je absolventkou magisterského oboru Sociologie/Andragogika na Filozofické fakultě UP v Olomouci, kde také studovala bakalářský obor Filmová/Divadelní věda. V letech 2010 - 2011 studovala Sociologii a Genderová studia na Univerzitě v Utrechtu v Holandsku, kde absolvovala stáž v Impaktu, NGO zaměřené na audiovizuální tvorbu. Profesně se věnuje publicistice, filmovým dokumentům, z nichž některé si sama produkuje, a radiodokumentům, které tvoří i dramaturguje. Autorský dokument je její srdeční záležitost, a proto založila před třemi lety festival autorského dokumentu DOKU Zahrady v Litomyšli.

Soňa Klepek Jonášová

je absolventkou oboru Zemědělské inženýrství na Mendelově univerzitě v Brně. Po zahraničním studiu a stážích v Holandsku a Španělsku u nás založila v roce 2015 Institut cirkulární ekonomiky, z. ú. (INCIEN), který od roku 2016 funguje i na Slovensku. Cílem INCIEN je aktivní osvěta a prosazování a pomoc s implementací principů cirkulární ekonomiky. Hlavní témata, kterým se věnuje jsou uzavírání biologických a technických cyklů v rámci udržitelného rozvoje společnosti, což jsou oblasti zasahující do zemědělství, lesnictví, vodohospodářství, rozvoje nových ekonomik, oblastí nakládání s odpadem a technologické ekoinovace. Současně je členkou poradních sborů (Brno / Praha aj.) a pracovních skupin souvisejících s využíváním druhotných surovin a rozvoje chytrých měst a regionů (MŽP / MPO / MMR), je také členkou Komise pro problematiku Klimatu, poradního orgánu Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Stála při založení platformy Pale Blue Dot a Změna k Lepšímu, konzultační firmy CIRA Advisory a platformy propojující studenty s praxí - Xflow.cz.

back to list

Supported by:                                                                                                                                 
                                     

 

 In Cooperation with: