01.12. Reklama jako nástroj, média jako prostředek / 14:00

Během přednášky se lektor Šimon Bauer zaměří na vliv reklamy a nástroje, které používá.
Posluchači se dozví mnoho zajímavých informací o marketingových strategiích a možnostech využívání audiovizuálního média jako nástroje manipulace.

K demonstraci konkrétních způsobů a praktik, kterými obchodníci ovlivňují veřejnost, nám poslouží i po třinácti letech stále aktuální dokument Filipa Remundy a Víta Klusáka - Český sen (2004). Snímek velmi zdařile zobrazuje možnosti práce s realitou a fikcí a současně vysvětluje základní pojmy související s probíranou problematikou. 

Jaké jsou marketingové strategie obchodníků?
Které prostředky používají k manipulování širokou veřejností? 
Do jaké míry je možné a legální s lidmi ve jménu reklamy manipulovat?

 back to list

Supported by:                                                                                                                                 
                                     

 

 In Cooperation with: