08.12. NOVÁ ÉRA Evy Lammelové / 20:00 / ONLINE
Host: Michaela Thomas

Středa 8. prosince 2021, 20:00, akce proběhne online

Živý dokument Nová éra je zpět! Prostřednictvím webinářů se budeme opět věnovat současným společenskovědním tématům nejen ze světa audiovizuálních médií. Minulý rok moderoval pravidelně Novou éru dokumentarista Ivo Bystřičan, letos to ale bude trochu jinak. Každé vydání Nové éry se uskuteční pod taktovkou různých dokumentaristů či jinak tvůrčích osobností. Každý z nich si vybere vlastní téma, které podle něj rezonuje společností a k tématu si také pozve vybraného hosta. Buďte u toho s námi!

Co dokáže reklama?

Podle Ecocart až 80 % britských nákupů na Black Friday skončí v koši po žádném nebo jednom použití. Uhlíková stopa Black Friday v roce 2020 jen ve Spojeném království byla 429 000 metrických tun skleníkových plynů. Co si pod tím můžete představit? 435 zpátečních letů z Londýna do New Yorku.

#todokazereklama!

Internet, reklamy, televize a sociální sítě profitují z našeho pocitu nedostatečnosti. Živí náš pocit prázdnoty. Přetvářejí to, jak se cítíme a vnímáme sami sebe i naše okolí.
#jsmebombardovanimarketingem!

Značka podporuje svými postoji výsměch a urážky, ať už na základě genderu nebo barvy pleti. Sociální média dokáží některé reklamní počiny dovést až do stádia šikany.
#budmekritictikobsahusdeleni!

Brandy profitující z nízkých pudů se nepřímo podílejí na tom, kdo vyhraje volby a jakého budeme mít prezidenta. Podílí se na společenské atmosféře nenávisti a odmítání jinakosti.

#hledejmeznackykteredobronekricialedelaji!

Některé značky dnes porušují lidská práva. Některé se podílejí na ničení přírody, jak v lokálním, tak globálním dopadu. Jiné zase testují na zvířatech.
#jsmeobetigreenwashingu!

Je dobré si pečlivě vybírat značky, které jsou autentické a staví vyšší smysl, lidi, přírodu, budoucnost a důstojnost nad profity a vlastní zájmy.
#delejmemattering!

ZAPOJTE SE S NÁMI DO NOVÉ ÉRY! :)
#dívejteseposlouchejteptejteseadiskutujteEva Lammelová

Eva Lammelová je absolventkou magisterského oboru Sociologie/ Andragogika na Filozofické fakultě UP v Olomouci, kde také studovala bakalářský obor Filmová/Divadelní věda.
2010 - 2011 studovala Sociologii a Genderová studia na Univerzitě v Utrechtu, NL.
2012 působila jako produkční ve studiu Družina, filmové studio zabývající se tvorbou veřejně prospěšných kampaní.
2013 absolvovala roční stáž v Tvůrčí producentské skupině dokumentaristiky v ČT.
2013 - 2014 byla asistentkou režie v populárně-vědeckém seriálu pro děti (ČT:D).
2014 - 2019 byla režisérkou Občanských novin ekologického cyklu Nedej se (ČT2).
Od roku 2015 natáčí nezávislé a televizní dokumentární filmy.
2015 - 2016 spolupracovala s Inventurou, platformou na podporu umělecké tvorby lidí s mentálním hendikepem, na dokumentárních portrétech.
Od roku 2016 se věnuje audio tvorbě (natáčí audiodokumenty, dramaturguje je, podporuje AKCI OLEJ, vyučuje na FAMO v Písku a Katedře divadelních a filmových studií v Olomouci).
2016 - 2019 natáčela s Lenou Zikmundovou reportáže pro pořad Průvan (ČT Art).
Od 2018 založila a vede festival autorského dokumentu DOKU Zahrady v Litomyšli.
Od 2021 moderuje Novou éru, online diskuzní pořad Centra dokumentárního filmu.

Michaela Thomas

zakladatelka a designérka Butterflies & Hurricanes, designového studia, které nahradilo růst do materiálních výšin růstem do (matky) Země. Propagátorka návratu lidskosti do všech oblastí společnosti, hlavně v oblasti značky vs zákazníka, byznys vs planeta: “Otevíráme oči všem zelenáčům, kteří mají problém rozeznat ekologii od greenwashingu. Snažíme se naše klienty přimět nahradit kvantitu kvalitou, jít od povrchních řešení k těm hlubším a dlouhodobým, klást si nové otázky a cíle, které upřednostňují nevyčíslitelný hlas srdce nad ziskuchtivým hlasem ega. Za 20 let praxe v oblasti packaging designu a brandingu jsme si prošla lecčím - po klasických krysích závodech a vyhoření, přišlo uvědomění a nalezení mého "Proč?". To spustilo lavinu změn a událostí, které mne a můj team dovedly na místo, kde jsme dnes - na místo udržitelného businessu a fungování firmy na principu sebeřízení. Marketing nám začal být těsný, proto ve studiu jdeme cestou matteringu - ten nezajímá pouze co z toho máme my, ale také jak naše práce prospívá společnosti a Planetě. Na matteringu mne baví jeho komplexnost a důraz na neměřitelné, ale tak důležité hodnoty - lidskost, důvěra, empatie, férovost. Více než analýzy, strategie a nástroje, řeší důležité otázky, které si pokládá hned na startu.”
Zakladatelka Butterflies & Hurricanes www.bandh.cz
Kritička marketingu a iniciátorka inovace www.mattering.cz
Členka výkonného výboru ve www.slusnafirma.cz
Zakladatelka www.thankyouwrap.cz
Signatářka výzvy #mychangeforclimate

back to list

Supported by:                                                                                                                                 
                                     

 

 In Cooperation with: