11.04. NOVÁ ÉRA Evy Lammelové / 20:00 / ONLINE
Host: Jana Hradilková

Pondělí 11. dubna 2022, 20:00, online stream

ŽINKA: SPOLU S UKRAJINKAMI

NAŠE JISTOTY JSOU PRYČ: nacházíme se v úplně nové situaci.

Jsme v pohotovosti, která v nás probouzí prastaré instinkty. Zažíváme strach a hledáme tak nové pevné jistoty, kterých se můžeme držet. Válka znamená zmar a destrukci na jedné straně, ale také oboustrannou solidaritu na straně druhé. Stav ohrožení přináší prožitek spojení a tím i zkušenost vedoucí k naději ve změnu k lepšímu nastavení našeho světa.

PROSTOR A VZTAHY: Dvě jistoty, které nezmizí a lze na nich stavět.

Jana Hradilková iniciovala prostor pro sdílení a pěstování vztahů, který otevírá vitální perspektivu. Prostor, ve kterém je skutečná svoboda. Prostor nikoli kontrolovaný, ale sdílený. Jmenuje se Café ŽINKA. Věříme v jeho sílu, každý den se o ní přesvědčujeme. Válka na Ukrajině nás v něm donutila žít, plně. Tato nová situace zcela vyplnila naše vědomí. Nikoli zaplnila, ale vyplnila. Nepodstatné věci vyluxovala a zůstala nám schopnost spolupracovat na společném.

CAFÉ ŽINKA: ZÁŽITEK SOLIDARITY JE KLÍČOVÝM MOMENTEM.

Je nutné nenechat se převálcovat bezmocí. Obavy a vztek nás jistojistě oslabují, znehybňují a izolují. V situaci, v jaké jsme, je nelze vytěsnit. Ale je možné je transformovat ve vzájemnou podporu. Café ŽINKA je inspirujícím příkladem solidární pomoci žen ženám a jejich rodinám. Ukrajinské ženy, které kdo ŽINKY chodí, vědí, že to je jejich prostor. Prostor, kde se mohou cítit dobře a bezpečně. Vědí, že jsou v Žince lidé, kterým na nich záleží.Eva Lammelová

je absolventkou magisterského oboru Sociologie/Andragogika na Filozofické fakultě UP v Olomouci, kde také studovala bakalářský obor Filmová/Divadelní věda. V letech 2010 - 2011 studovala Sociologii a Genderová studia na Univerzitě v Utrechtu v Holandsku, kde absolvovala stáž v Impaktu, NGO zaměřené na audiovizuální tvorbu. Profesně se věnuje publicistice, filmovým dokumentům, z nichž některé si sama produkuje, a radiodokumentům, které tvoří i dramaturguje. Autorský dokument je její srdeční záležitost, a proto založila před třemi lety festival autorského dokumentu DOKU Zahrady v Litomyšli.

Jana Křišťanka Hradilková

Přijala pozvání do Nové éry. Je matkou nápadu, který dal vzniku ŽINCE. Žinka je ukrajinsky “žena” a je to koncept solidární pomoci ženám a jejich rodinám, které utekly z války na Ukrajině. Křišťanka řekla: “Ženy si budou moci sednout samy či s druhými ke stolku, dát si něco dobrého, prohlížet krásné šaty a na chvíli zapomenout na to, z čeho utekly. Pomoc přesahuje bariéry. Dohromady tvoříme cenný prostor, kde je mír, normální život, který známe, s atributy, které pro nás znamenají možnost navázat kontakt. Vstřícnost. Úsměv. Objetí. Rozhovor. Sdílené vědomí, že válka na Ukrajině se netýká jen jich - ale i nás. Jsme v tom s nimi. A jsme tu pro pokračování života, ne pro zmar. To nás spojuje. Každý úspěch při zařízení bydlení, studia, práce, osvojení jazyka… je naším společným úspěchem v situaci, kdy se vše na světě hroutí.”

CV
Jana Hradilková (1959) zvaná Křišťanka je knihovnice, bohemistka, básnířka, hudebnice, hybatelka, diskutérka, lektorka, blogerka a spojovatelka lidí.
V roce 1991 spoluzaložila Gender Studies s Jiřinou Šiklovou. V letech 1995–2002 vedla program Ashoka – Innovators, který podporoval tvůrčí osobnosti v obecně prospěšném podnikání. V roce 2001 s přáteli založila spolek Berkat pro oběti války v Čečensku, který postupně vytvářel alternativní systém přeshraniční pomoci obětem ozbrojených konfliktů a uprchlíkům. Od roku 2008 působí i jako lektorka v programu World Learning – Study International Training. Publikuje své básně v rámci vlastního recyklačního vydavatelství Koleno, kdy se každá knížka lepí na koleni a každá je originál. Příležitostně pořádá Kočovné konference, debatní výjezdy do kulturních oáz na českém venkově. Zabývala se mimo jiné také projektem Jiná mapa o putování za Radostí a Hrdostí, tedy za lidmi, kteří osobitým způsobem pečují o krajinu a společenství v ní. Je matkou čtyř dětí a babičkou 7mi vnoučat. Mezi její iniciační počiny posledních doby patří založení spolku Babičky bez hranic, vokálního okteta Těsto a čerstvě projektu komunitní kavárny Café Žinka.
Křišťanka říká: “Od r. 1989 zkoumám a v praxi ověřuji možnosti tvůrčích lidí pečovat o zdraví společnosti. Klíčovou výzvou od 89tého roku je pro mne naplnění Havlova snu o občanské společnosti, jejíž hodnoty podle mne dosud zůstávají ve skrytu plně nepochopeny, natožpak integrovány.“
 
back to list

Supported by:                                                                                                                                 
                                     

 

 In Cooperation with: