06.04. Manipulace obrazem, zvukem a střihem ve zpravodajství

30 VTEŘIN, KTERÉ VYGUMUJÍ PRAVDU

V krátkém záběru pronese muž několik vět a odejde z místnosti. Jednoduchá situace, která může získat tolik rozdílných významů, kolik si manipulátor v televizní střižně bude přát. Z pravdy se stane lež. Nebo polopravda. A nebo pravda zůstane pravdou. Na jednoduchých ukázkách si ukážeme, jak lze pomocí střihu, hudby a obrazu klamat diváka stejně, jako když kouzelník vsugeruje publiku, že v uzamčené truhle propíchne svou asistentku.

Během dvouhodinové lekce nahlédneme do zpravodajské střižny, která se v dnešní době může také snadno stát molochem dezinformátorů.

Jedním z cílů lekce je podpora schopnosti vnímat informace proudící z médií kriticky a vytvořit si vlastní názor založený na zhodnocení věrohodnosti dostupných pramenů.back to list

Supported by:                                                                                                                                 
                                     

 

 In Cooperation with: