20.04. Informace v době postfaktické

Seminář, který lektoruje zakladatel Hitrádia Vysočina Bedřich Musil, je zaměřený na kritické čtení různých forem mediálních obsahů, na nichž ukazuje možné manipulace či zkreslení.

Prostřednictvím bohatého ilustračního materiálu, s nímž se na internetu i v tiskovinách často sami setkáváme, přibližuje podoby ovlivňování obsahu, vznik hoaxů, fake news i fungování propagandy. Přináší jasný pohled na fungování Facebooku. Upozorňuje na různé tváře titulků i formy skryté manipulace včetně problematiky deepfake videí.

Účastník semináře pochopí, jak vnímat různá mediální sdělení v kontextu s celým spektrem možných ovlivňujících faktorů - od vlastnictví, přes způsoby financování až k prezentační formě odpovídající cílovým skupinám.

 

Celkem se uskutečnily 2 lekce pro Gymnázium Jihlava. 

 back to list

Supported by:                                                                                                                                 
                                     

 

 In Cooperation with: