09.12. Metody v dokumentárním filmu 2

Anotace cyklu

Cyklus čtyř přednášek představuje tvůrčí postupy, které autoři využívají při tvorbě dokumentárních filmů. K porozumění dokumentárnímu filmu je užitečné znát procesy, jak filmy vznikají, jaká rozhodnutí dělají autoři, jak mohou využívat výrazové prostředky. Studenti se učí identifikovat nejen, o čem film je, ale také jak s divákem komunikuje, jak byl vytvořen a v jakém kontextu jakým způsobem působí. Tento přístup upírá k postupům, jak byl film vytvořen, jak se konstruuje jeho názor, čím se projevuje jeho úhel pohledu, umožňuje rozkrývat a problematizovat způsoby a prostředky, jak film komunikuje s divákem a pomáhá lépe identifikovat manipulativní strategie či klást si etické otázky.

 

Lekce 2

Lekce představuje střihový film. Pojednává o kreativní práci s cizím materiálem, který může být převzatý ze známých anebo i neznámých zdrojů. Konkrétní příklad patří do skupiny střihových kompilací z rodinných filmů. Analyzovaný film Nízký let českého režiséra Jana Šikla je poutavým vyprávěním o životě rodiny armádního letce. Kromě autorského přístupu ke kompilaci, s citlivostí vůči původní výpovědní hodnotě rodinných archivů, snímek ukazuje možnost prostřednictvím soukromých dějin nabídnout jiný pohled na dějiny velké, celospolečenské. Pokročilá verze lekce pojednává i o historických specifikách amatérské rodinné kinematografie.

 

 

VSTUPNÉ:

studenti - 25 Kč

senioři - 30 Kč

veřejnost - 40 Kč

 

Těšíme se na vás!back to list

Supported by:                                                                                                                                 
                                     

 

 In Cooperation with: