Library

“Rather than using the documentary form, the essence of documentary filmmaking consists in the ability to bring that form to life and offer it up to posterity, without compromising its artistic impact.”


Guy Gauthier: Le Documentaire, un Autre Cinéma, p. 254

Book Collection

The book collection of the Center for Documentary Film is comprised of over 1000 specialist publications, catalogues, encyclopaedias, periodicals, overviews and articles. It is intended for the purposes of on-site study, improvement of knowledge and research not only in the area of documentary film, but also in other spheres of art, culture and social issues. . The collection is accessible to the general public and is continuously updated with new titles.

 

Doc.intro bookshelf (Do.začátku)

The shelves to the right of the entrance to the Center for Documentary Film serves as a reference library and an introduction to various areas of art, media, culture and social affairs. Here you will find key publications from the individual sections of the CDF’s library collection.

These publications are listed in the library database under call numbers starting with the letters DO.

 

Doc.recommendation (Do.poručuji)

You will find some books are marked with the symbol of a funnel on their spines across all of the library sections. Guests of the Center for Documentary Film and other personalities of the Czech and international cultural scene are given the opportunity to recommend their favourite books to the visitors of the CDF. You too can find out which books influenced the work of prominent artists!

 

Categorisation

The CDF’s library collection is organized in several basic categories. Each book is marked with a call number that will guide you to thematically relevant book shelves. Within the individual sections, the books are arranged in an alphabetic order according to their author’s surname. All required information needed to locate a particular publication is available in the electronic library database.

 

Call numbers and thematic sections of the CDF’s book library

 • Encyclopaedias, dictionaries, listings – call number 03 
 • All about TV and radio and the personalities associated with media – call number 654.1
 • Publication about other areas of art such as architecture, theatre, poetry, fine arts and photographic publications, for example on film posters – call number 72-78
 • Publications on specific films or art trends, genres or movements in cinema – call number 791
 • Subgroup of publications under section 791, including publications meeting the same criteria with the difference that they are related to Czech and Czechoslovak film, and Czech exile production – call number 791c
 • Publications related to animated film and its authors – call number 791.228
 • Publications on documentary film, documentary filmmakers and film theory – call number 791.229
 • Specialist and theoretical publications, books on film criticism and social reflection of film – call number 791.4
 • Specialist publications on film industry, production and distribution and the business-related aspects of cinematography – call number 791.6
 • Publications by film festivals or about film festivals – call number 791.65.079
 • Biographies, autobiographies, memoirs, interviews, diaries of Czech and international personalities – call number 929
 • Publications in languages other than Czech or Slovak – call number E821
 • Periodicals – call number P
 • Catalogues – call number K

Winter recommendations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Časosběrný dokumentární film představuje tvůrčí metodu respektované české dokumentaristky Heleny Třeštíkové – východiska, fáze přípravy a realizaci časosběrných dokumentů. Shrnuje její mnohaleté zkušenosti s natáčením dokumentárních filmů v dlouhém časovém úseku. Popisuje, jak se metoda časosběrného natáčení, které se věnuje nejdéle a nejsoustavněji nejen v České republice, ale i v kontextu světové kinematografie, vyvíjela a jaká úskalí museli tvůrci v průběhu let zdolávat. Součástí knihy jsou dva komentované scénáře realizovaných filmů René (2008) a Soukromý vesmír (2011)
 
 
Informační boj o Československo / v Československu (1945–1989)
 
Publikace si klade za cíl přispět ke zkoumání důležitého tématu - snahy ovlivnit veřejné mínění. To je přirozeným cílem každého režimu, který se prostřednictvím propagandy snaží jednak o svou legitimizaci a prosazení vlastních cílů, jednak o potření skutečných i zdánlivých protivníků. Také Československo bylo ve svých dějinách vždy arénou i předmětem informačního boje mezi různými vnitřními i vnějšími politickými silami a ideovými směry.
Markantně se to projevilo i v prvních letech po skončení druhé světové války, kdy se rozhodovalo o budoucí podobě státu, a především po únoru 1948, kdy se komunistický režim snažil upevnit a posléze i udržet své pozice též prostřednictvím mohutného propagandistického působení. 
 
 
Společenské vědy a audiovize
 
Sborník si bere za cíl seznámit čtenáře komplexním způsobem se všemi relevantními společenskými i humanitními vědami (estetika, filosofie, jazykověda, literární věda, psychologie, sociologie, antropologie, kulturální studia, politologie...) a s jednotlivými koncepty, které dodnes odborná veřejnost používá k uvažování o společnosti, médiích a umění (např. ideologie, znak, autor, gender, definice umění, interpretace, otázka vkusu a hodnocení umění).
 
 
Documentary Storytelling: Creative Nonfiction on Screen
 
Documentary Storytelling has reached filmmakers and filmgoers worldwide with its unique focus on the key ingredient for success in the growing global documentary marketplace: storytelling. This practical guide reveals how today’s top filmmakers bring the tools of narrative cinema to the world of nonfiction film and video without sacrificing the rigor and truthfulness that give documentaries their power. The book offers practical advice for producers, directors, editors, cinematographers, writers and others seeking to make ethical and effective films that merge the strengths of visual and aural media with the power of narrative storytelling.
 
 
Flicker: Your Brain on Movies
 
In FlickerJeff Zacks delves into the history of cinema and the latest research to explain what happens in your head when you sit down in the theatre and the lights go out. Some of the questions Flicker answers: Why do we flinch when Rocky takes a punch in Sylvester Stallone's movies, duck when the jet careens towards the tower in Airplane!, and tap our toes to the dance numbers in Chicago or Moulin Rouge? Why do so many of us cry at the movies? What's the difference between what happened in a movie and what happened in real life - and can we always tell the difference? To answer these questions and more, Flicker gives us an engaging, fast-paced look at the mind's fascinating relationship with the silver screen.
Books in alphabetical order
...ABCČDEFGHCHIÍJKLMNOPRŘSŠTUÚVWYZŽ

Supported by:                                                                                                                                 
    

In Cooperation with: