03.10. Film a právo

S advokátem Ivanem Davidem se zaměříme především na právo autorské, právo na ochranu osobnosti a také na právo na svobodu projevu.

Veškerá lidská činnost je usměrňována zákony a předpisy. Nejinak tomu je i v případě tvorby, výroby a užívání filmů.
Cílem přednášky je poskytnout přehled nejdůležitějších právních předpisů, s nimiž výrobci a distributoři filmů, ale i jejich diváci běžně přicházejí do styku, a vysvětlit, jak jsou tyto předpisy vzájemně provázány a jak ovlivňují náš každodenní život. 

Nejprve si představíme základní principy, na kterých příslušná právní regulace spočívá, a následně si předvedeme modelové situace, jimiž musí filmaři nezřídka projít. Zaměříme se také na (právně) nejednoznačné situace (např. užití skryté kamery, meze nedotknutelnosti soukromí veřejných činitelů či filmy postavené na principu found footage).
Témata budou doplněna ilustrativními ukázkami nejen z dokumentárních filmů.

 

Vzdělávací lekce jsou v případě nenaplněné kapacity sálu přístupné široké veřejnosti.

 

Těšíme se na Vás!

Vstupné

studenti - 35 Kč

senioři - 40 Kč

veřejnost - 50 Kčzpět na výpis

Realizováno za podpory:                                                                                                                                 
                                     

 

 Dále spolupracujeme s: