02.12. Metody v dokumentárním filmu 1

Anotace cyklu

Cyklus čtyř přednášek představuje tvůrčí postupy, které autoři využívají při tvorbě dokumentárních filmů. K porozumění dokumentárnímu filmu je užitečné znát procesy, jak filmy vznikají, jaká rozhodnutí dělají autoři, jak mohou využívat výrazové prostředky. Studenti se učí identifikovat nejen, o čem film je, ale také jak s divákem komunikuje, jak byl vytvořen a v jakém kontextu jakým způsobem působí. Tento přístup upírá k postupům, jak byl film vytvořen, jak se konstruuje jeho názor, čím se projevuje jeho úhel pohledu, umožňuje rozkrývat a problematizovat způsoby a prostředky, jak film komunikuje s divákem a pomáhá lépe identifikovat manipulativní strategie či klást si etické otázky. 

 

Lekce 1

Úvodní lekce představí vybrané metody v dokumentárním filmu včetně jejich historického vývoje, který ilustruje ukázkami. Představí film observační (založený na pozorování), investigativní (pátrající po rozkrytí záhady či neznámého příběhu), angažovaný (prezentující konkrétní náhled na určitý problém a jeho řešení), deníkový (zachycující osobní prostor a niterné prožitky autora), vizuálně antropologický (představující vzdálené a neznámé kultury). Zaměří se i na otázky ne/možnosti nezúčastněného pozorování, hranice propagandy a etických problémů. U každé z metod pojednává o typických tvůrčích postupech, způsobu práce s výrazovými prostředky a jejich vlivu na vnímání a interpretaci filmu.

 

Lektorka

Andrea Slováková (dokumentaristka, kurátorka, pedagožka, v letech 2003 – 2011 působila ve vedení MFDF Ji.hlava, kde je teď dramaturgyní a členkou redakční rady Dok.revue, v letech 2012 – 2015 působila jako ředitelka Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze. Vyučuje na Masarykově univerzitě v Brně. Zakladatelka nakladatelství Nová beseda.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VSTUPNÉ:

studenti - 25 Kč

senioři - 30 Kč

veřejnost - 40 Kč

 

Těšíme se na vás!zpět na výpis

Realizováno za podpory:                                                                                                                                 
                                     

 

 Dále spolupracujeme s: