10.01. - 11.01. Metody v dokumentárním filmu

Cyklus jedné (úvodní) až devíti přednášek představuje tvůrčí postupy, které autoři využívají při tvorbě dokumentárních filmů. Pro porozumění dokumentárnímu filmu je užitečné znát procesy, jak filmy vznikají, jaká rozhodnutí dělají autoři, jak mohou využívat výrazové prostředky. Studenti se učí identifikovat nejen, o čem film je, ale také jak s divákem komunikuje, jak byl vytvořen a jakým způsobem působí v různých kontextech. Tento přístup odkazuje k postupům, jak byl film vytvořen, jak se konstruuje jeho názor, čím se projevuje jeho úhel pohledu, jak umožňuje rozkrývat a problematizovat způsoby a prostředky, kterými komunikuje s divákem a pomáhá lépe identifikovat manipulativní strategie či klást etické otázky.zpět na výpis

Realizováno za podpory:                                                                                                                                 
                                     

 

 Dále spolupracujeme s: