18.03. NOVÁ ÉRA Bedřicha Musila / 20:00 / ONLINE
Host: Vojtěch Bruk

Čtvrtek 18. března 2021, 20:00, akce proběhne online

Živý dokument Nová éra je zpět! Prostřednictvím webinářů se budeme opět věnovat současným společenskovědním tématům nejen ze světa audiovizuálních médií. Minulý rok moderoval pravidelně Novou éru dokumentarista Ivo Bystřičan, letos to ale bude trochu jinak. Každé vydání Nové éry se uskuteční pod taktovkou různých dokumentaristů či jinak tvůrčích osobností. Každý z nich si vybere vlastní téma, které podle něj rezonuje společností a k tématu si také pozve vybraného hosta. Buďte u toho s námi!

Jak se vypořádat s (dez)informační lavinou

Žijeme v době relativizace pravdy, záměn názorů za fakta a informačního smogu. Zároveň jsou média důležitou a nezastupitelnou součástí našeho života. Důležité je, abychom si vybírali taková média, která předkládají fakta a neobsahují dezinformace. Jak ale tento mediálně vyvážený jídelníček sestavit? Jak se nedostat do vlastní informační bubliny? Jaké jsou nejčastější argumentační fauly, manipulativní techniky a jak je odhalit? Aktuální problematikou mediální gramotnosti, šíření dezinformací a konspiračních teorií provede autor a lektor projektu Mediagram Bedřich Musil, jehož hostem bude Vojtěch Bruk ze Zvolsi.info.Host: Vojtěch Bruk

Je místopředsedou Zvol si info, na starosti má finance, přednášení pro knihovníky, učitele a na veřejných akcí. Jeho oblíbenými tématy k přednášení jsou deepfake videa a konspirační teorie. Vystudoval politologii a bezpečnostní-strategická studia.

Bedřich Musil

Většinu svého profesního života jsem zasvětil médiím a marketingu, a lze hovořit o pětadvaceti letech aktivního působení. Věnuji se prezentacím, strategiím, poradenství, konzultantské činnosti a tvorbě pro klienty v oblastech mediální a marketingové komunikace. Rovnocenným v mé činnosti je sektor empirické sociologie, analýzy dat, tvorby výzkumných projektů i realizace vlastních šetření.Jako zásadní je pro mě v posledních letech vzdělávání se zaměřením na mediální gramotnost. Jsem autorem a lektorem projektu Mediagram, vyučuji na Masarykově univerzitě předmět Média v informačním věku. Pořádám semináře, workshopy, zpracovávám výukové programy s tématy dezinformací, práce s informacemi, fungování sociálních sítí, apod.

zpět na výpis

Realizováno za podpory:                                                                                                                                 
                                     

 

 Dále spolupracujeme s: