01.04. NOVÁ ÉRA Evy Lammelové / 20:00 / ONLINE
Hosté: Martin Fafejta a Lucie Krejčová

Čtvrtek 1. dubna 2021, 20:00, akce proběhne online

Živý dokument Nová éra je zpět! Prostřednictvím webinářů se budeme opět věnovat současným společenskovědním tématům nejen ze světa audiovizuálních médií. Minulý rok moderoval pravidelně Novou éru dokumentarista Ivo Bystřičan, letos to ale bude trochu jinak. Každé vydání Nové éry se uskuteční pod taktovkou různých dokumentaristů či jinak tvůrčích osobností. Každý z nich si vybere vlastní téma, které podle něj rezonuje společností a k tématu si také pozve vybraného hosta. Buďte u toho s námi!

Orgasmus

Stydíte se? Stud je přirozený, ale někdy lze těžko poznat přirozenost. Myslíme si, že je to přirozené, a ani netušíme, že jsme podvědomě formováni společností a kulturou. Ženy předstírají orgasmus. I já jsem ho v minulosti několikrát hrála. Snad je to tím, že nenaplňujeme model ideálního sexu končícího perfektním orgasmem, jako jsme viděli včera ve filmu (nebo pornofilmu). Nebo proto, že nemáme tak krásné tělo jako ta modelka na reklamním plakátu. Možná to může být i tím, že náš partner není David Beckham.

Zajímá mě, proč se to děje, a mnoho dalšího. A tak si zvu výzkumnou sexuoložku Lucii Krejčovou a sociologa a kamaráda Martina Fafejtu.Host: Martin Fafejta

Mgr. Martin Fafejta, Ph.D. je sociolog zabývající se problematikou sociální povahy sexuality. Je autorem knihy Sexualita a sexuální identita - Sociální povaha přirozenosti, kde ukazuje, že sexualita není jen záležitostí biologickou, ale její pudová stránka může být přetvářena společností a kulturou. Sex mnohdy neprovozujeme a neprožíváme tak, jak nám říkají naše pudy, ale jak nám říká společnost, ve které žijeme.

Host: Lucie Krejčová

Mgr. Lucie Krejčová, Ph.D. pracuje jako výzkumná sexuoložka na Národním ústavu duševního zdraví a Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Ve svém výzkumu se primárně zabývá ženskou sexualitou, konkrétně psychofyziologickými aspekty ženské sexuální reaktivity a ženského orgasmu, ženskými sexuálními dysfunkcemi a měřením sexuální reaktivity žen pomocí vaginální fotopletysmografie či eyetrackingu. Rovněž se zabývá celonárodními výzkumy sexuálního chování, sexuálních preferencí a konzumací pornografie. Věnuje se také rozvoji preventivních programů pro osoby s parafilní preferencí.

Eva Lammelová

Eva Lammelová je absolventkou magisterského oboru Sociologie/Andragogika na Filozofické fakultě UP v Olomouci, kde také studovala bakalářský obor Filmová/Divadelní věda. V letech 2010 - 2011 studovala Sociologii a Genderová studia na Univerzitě v Utrechtu v Holandsku, kde absolvovala stáž v Impaktu, NGO zaměřené na audiovizuální tvorbu. Profesně se věnuje publicistice, filmovým dokumentům, z nichž některé si sama produkuje, a radiodokumentům, které tvoří i dramaturguje. Autorský dokument je její srdeční záležitost, a proto založila před třemi lety dokumentární festival DOKU Zahrady v Litomyšli.

zpět na výpis

Realizováno za podpory:                                                                                                                                 
                                     

 

 Dále spolupracujeme s: