30.04. NOVÁ ÉRA Ivo Bystřičana / 20:00 / ONLINE
Host: Kateřina Smejkalová

Čtvrtek 30. dubna 2020, 20:00, akce proběhne online

Mechanismy dosavadního světa poodhalují čím dál více svých slabých stránek a dysfunkcí. Je zřejmé, že éra průmyslové modernity se definitivně nachýlila svému konci a vplouváme do jiné, pro kterou nemáme zastřešující pojmenování. Nevíme totiž, co bude jejím vůdčím principem. Nová éra nevzniká nezávisle na nás, ale jsme jejími spoluautory a spolutvůrci. Na cestě do budoucnosti spolu promýšlejme, jak bychom naše možnosti, kapacity, hodnoty a příležitosti mohli proměnit v jednotlivých oblastech a sektorech, jak na lokální, tak globální úrovni. Spolu s našimi hosty se budeme v jednotlivých rozhovorech zabývat tím, co, jak a proč proměnit na poli technologií, ekonomiky, životního prostředí, politiky, vztahů či vědy.

Zbrusu nová práce

Nejde o to, co se na poli práce bude dít, ale co chceme, aby se dělo a jak to zařídit. Kateřina Smejkalová je politoložka, která s ostrým viděním prozkoumává a analyzuje témata a otázky práce, vliv měnících se technologií, digitalizace i proměny institucí, jako jsou stát nebo odbory. Mnohočetná krize je výzvou pro scénáře budoucnosti a role, které v nich budou hrát korporace, zaměstnanci, politici, odboráři i živnostníci. V období hrozícího krachu menších a středních firem a posilování koncernů a sílící rolí vlád budeme hledat způsoby, jak nedopustit rozvoj autokratického kapitalismu nebo technologického totalitarismu.

Akce bude probíhat online přes službu Zoom.

Zde najdete návod, jak ji použít.

 

 

Host: Kateřina Smejkalová

je vědecká pracovnice, politoložka a publicistka. Vystudovala germanistiku a politologii v německé Bochumi jako stipendistka nadace Studienstiftung des deutschen Volkes. Působí v pražské pobočce německé nadace Friedrich-Ebert-Stiftung. Soustředí se na téma práce a sociálního vlivu technologií. Zabývá se rovněž aktuálním společenským a politickým děním v Německu.Registrejte se na akci

Ivo Bystřičan

Filmový dokumentarista zabývající se společenskými tématy současného světa. Věnuje se režii, scenáristice a dramaturgii. Věnuje se nezávislé tvorbě, spolupracuje s Českou televizí, lektoruje workshopy My Street Films. Je spolutvůrcem podcastové série Screenshot Inspiračního fóra a autorem projektu Ekostory.cz.

zpět na výpis

Realizováno za podpory:                                                                                                                                 
                                     

 

 Dále spolupracujeme s: