19.11. NOVÁ ÉRA Ivo Bystřičana / 20:00 / ONLINE
Host: Tereza Stöckelová

Čtvrtek 19. listopadu 2020, 20:00, akce proběhne online

Mechanismy dosavadního světa poodhalují čím dál více svých slabých stránek a dysfunkcí. Je zřejmé, že éra průmyslové modernity se definitivně nachýlila svému konci a vplouváme do jiné, pro kterou nemáme zastřešující pojmenování. Nevíme totiž, co bude jejím vůdčím principem. Nová éra nevzniká nezávisle na nás, ale jsme jejími spoluautory a spolutvůrci. Na cestě do budoucnosti spolu promýšlejme, jak bychom naše možnosti, kapacity, hodnoty a příležitosti mohli proměnit v jednotlivých oblastech a sektorech, jak na lokální, tak globální úrovni. Spolu s našimi hosty se budeme v jednotlivých rozhovorech zabývat tím, co, jak a proč proměnit na poli technologií, ekonomiky, životního prostředí, politiky, vztahů či vědy.

Věda pod palbou

Na vědu se často obracíme s přehnanými očekáváními, která ještě zesílila během současné krize. Když vědci promptně nesdělí jasné závěry a nepřinesou rychlá řešení, zlobíme se na ně. Když se neshodují, jsme zmateni. Co mohou výzkumníci a výzkumnice udělat pro lepší vztah vědy a veřejnosti? A jak tomu můžeme jít naproti my? S Terezou Stöckelovou, socioložkou vědy a technologií ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR a FHS UK.

Akce bude probíhat online přes službu Zoom.

Zde najdete návod, jak ji použít.

 

 Host: Tereza Stöckelová

vystudovala sociologii a věnuje se studiu vědy, technologií a medicíny. Tematicky se zabývá soudobými proměnami výzkumu a vzdělávání, pohybem znalostí mezi vědou a společností, vztahem konvenční a alternativní medicíny a otázkami politické ekologie. Působí v Sociologickém ústavu AV ČR, v. v. i. a vyučuje na Katedře obecné antropologie Fakulty humanitních studií UK. Více informací zde: https://www.soc.cas.cz/lide/tereza-stockelova

Ivo Bystřičan

Filmový dokumentarista zabývající se společenskými tématy současného světa. Věnuje se režii, scenáristice a dramaturgii. Věnuje se nezávislé tvorbě, spolupracuje s Českou televizí, lektoruje workshopy My Street Films. Je spolutvůrcem podcastové série Screenshot Inspiračního fóra a autorem projektu Ekostory.cz.

 

zpět na výpis

Realizováno za podpory:                                                                                                                                 
                                     

 

 Dále spolupracujeme s: