05.10. Úvod do studia filmu 1

ANOTACE KURZU

V současné době je obtížné se zorientovat v záplavě informací, které se na nás valí všemožnými kanály. Film a elektronická média výrazně změnily způsob, jakým vnímáme svět. Média tak blízce napodobují realitu, že sdělovaný obsah mnohem snadněji vnímáme, přičemž je ale stále těžší naučit se mu porozumět a kriticky jej vyhodnotit.

Cyklus je vhodný pro začátečníky, kteří se chtějí dozvědět informace o základních stavebních kamenech filmu: o pravidlech záběrů, jak se pracuje s kamerou, jak se vše pojí dohromady se zvukem a jak z těchto drobností nakonec vzniká film. V ve čtyřech na sebe navazujících lekcích se seznámíme se čtyřmi základními stavebními prvky stylistického aspektu filmu a následně se pomocí filmových ukázek pokusíme rozebrat některé nejběžnější filmařské postupy. Po absolvování cyklu studenti získají orientaci v pojmech a jevech používaných při rozboru filmů a naučí se jak filmovému dílu lépe porozumět. Náplň kurzu je sestavena podle knihy Umění filmu: Úvod do studia formy a stylu Davida Borwella a Kristin Thompsonové.

 

Lekce 1 - mizanscéna

Mizanscénou označujeme ty aspekty filmu, které jsou přítomné ve filmovém okénku a tedy i na plátně. Původně divadelní pojem označoval prvky filmu, které jsou rozeznatelné i na divadle: prostředí, osvětlování, kostýmy, herecké projevy postav, apod. Diváci často hodnotí mizanscénu podle její míry realističnosti, což však nese některá rizika. Trvat na požadavku realističnosti nás může činit slepými k široké škále možností, které mizanscéna nabízí. Kromě realistické motivace však existují i další: snaha o komické přehánění, absurdnost, strach z nadpřirozena nebo snaha zpodobnit halucinace. Dále se budeme zabývat čtyřmi obecnými aspekty mizanscény: prostředím, kostýmy a masky, osvětlováním a inscenací. 

 

 

 

 

 

Vstupné:

studenti - 25 Kč

senioři - 30 Kč

veřejnost - 40 Kč

 

Těšíme se na vás!zpět na výpis

Realizováno za podpory:                                                                                                                                 
                                     

 

 Dále spolupracujeme s: