25.08. Živé kino: Česká cesta

Živé kino již tradičně předznamená blížící se 20. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů.
Na konci srpna proběhne na netradičních místech v Jihlavě celkem pět projekcí významných českých dokumentů uplynulého roku.

Projekce začínají vždy ve 20:30.
Vstupné je zdarma.
Všech projekcí se zúčastní jejich autoři. 

Více informací najdete na www.zivekino.cz.

Předposlední projekce se odehraje v cukrárně Delikana na střeše obchodního domu Citypark. Mladý dokumentarista Martin Kohout ve svém dokumentu Česká cesta popisuje příběh československé ekonomické transformace 90. let se zvláštním důrazem na metodu kupónové privatizace.

Anotace filmu

Film věnovaný kuponové privatizaci prezentuje prostřednictvím rozhovorů s historiky a tehdejšími účastníky dějinné události ukazující konflikty dravého kapitalistického uspořádání a sociálněji pojatých alternativ, které jsou v české politice dodnes živé. Díky důslednému pohledu na tehdejší debatu o sociálních aspektech společnosti má tato reminiscence počátků českého kapitalismu aktuální vyznění. Strohou a věcnou metodou snímek odhaluje, že těsně po revoluci byla značná část obyvatelstva pro nějakou formu socialismu, a pátrá po důvodech obratu ke kapitalismu.


Těšíme se na viděnou!zpět na výpis

Realizováno za podpory:                                                                                                                                 
                                     

 

 Dále spolupracujeme s: