Dokumentárním filmem od zpravodajství ke hranému filmu

OBSAH CYKLU

Cyklus čtyř přednášek se věnuje způsobům, jakými lze ve světě filmu a médií formulovat výpovědi o skutečných událostech. Problematizuje pojmy „realita“, „realističnost“, „autenticita“ a „objektivita“, které v souvislosti s médii a filmem zaznívají z veřejného prostoru. V jednotlivých lekcích cyklu se soustředíme na různorodost práce s informacemi jednotlivých oblastí a zjistíme, jakým způsobem ovlivňuje dramatická stavba reportáží a filmů jejich porozumění. Kriticky se zamyslíme nad vnímáním obsahu a využijeme jedinečné vlastnosti dokumentárního filmu, který nám díky tomu, že je zprávou a zároveň filmovým dílem, poslouží jako můstek mezi světem filmu a světem médií. Odpovědět na klíčové otázky nám přijedou zajímaví hosté, jejichž výklad doplní řada ukázek či projekcí tematicky propojených snímků.

 

FORMÁT

Cyklus je tvořen čtyřmi lekcemi. Kromě úvodní lekce, která je koncipována jako přednáška lektora s ukázkami a návaznou projekcí, jsou ostatní lekce vedeny formou moderovaného rozhovoru s vybranými hosty, následnou projekcí filmu a závěrečnou diskuzí se studenty po projekci filmu. Nabitý program každé lekce lze absolvovat za 120 minut, optimálně však za 150 minut.

Cyklus je určen začátečníkům.

DOKUMENTÁRNÍM FILMEM OD ZPRAVODAJSTVÍ K HRANÉMU FILMU

 * úroveň: pro začátečníky

 * počet lekcí: 4 lekce

 * délka lekce: 120 minut (optimálně 150 minut)

 * formát lekce: přednáška hostů a projekce

 * doporučené filmy a knihy k tématu ZDE         

 

 

 

 

 

            

 

 

 

1. lekce: Obecný úvod do problematiky filmu, médií a jejich vztahu k realitě

Úvodní lekce ukáže, které proudy v dějinách kinematografie formovala snaha, co nejvíce se přiblížit realitě, a které naopak usilovaly o vytváření iluzorních a smyšlených světů a příběhů. Na tomto základě si vysvětlíme, co oba proudy spojuje, jaké má kinematografie prostředky k manipulaci s natočeným materiálem a co vše jí umožňuje „kouzlit“. Vysvětlíme si pojmy „realita“, „realističnost“, „autenticita“ a „objektivita“. Po projekci filmu Český sen navážeme diskusí o povaze zmíněných pojmů právě v tomto snímku.

 

2. lekce: Zpravodajství a publicistika

V druhé lekci cyklu se soustředíme na zpravodajství, publicistiku a jejich zákonitosti. Co jsou to zpravodajské hodnoty? Jakým způsobem ovlivňují zpravodajství a formují jeho druhy? Jak jsou koncipovány zpravodajské šoty pro televizní zpravodajství? Čím se zpravodajství liší od publicistiky? A jakou roli zde sehrává osobní hledisko? Jaký je rozdíl mezi bulvárním a „seriózním“ zpravodajstvím? Na tyto otázky dostanete odpověď prostřednictvím řady ukázek ve druhé lekci cyklu.

 

3. lekce: Autorský dokumentární film

Ve třetí lekci prozkoumáme, co se skrývá za označením „autorský dokumentární film“. Jakým způsobem pracuje se skutečnými událostmi? Co pro autorský dokument znamená osobní hledisko? Jaká má pravidla vyjadřování a argumentace? V jakých úrovních můžeme v dokumentárním filmu jeho principy odhalit? Existuje scénář k dokumentárnímu filmu? Jak dokument pracuje s dramatizací? Mají dokumentaristé nějaký etický kodex? A je vůbec dokumentární film filmem? Tato a další propojená témata zodpovíme na třetí lekci cyklu a po projekci vyzpovídáme režiséra filmu.

 

4. lekce: Hrana skutečnosti

V závěrečné lekci čtyřdílného cyklu se zaměříme na nejasné hranice mezi hraným filmem a dokumentární tvorbou. Budeme se věnovat filmům, které vznikají na základě skutečných událostí nebo schválně překračují mlhavé hranice dokumentu a fikce. Jaká jsou základní specifika hraného filmu? Za jakých okolností a v jakých žánrech je dokument využívá? Co dokumentu přináší využívání postupů hraného filmu? Co přináší hranému filmu využívání postupů dokumentaristiky? Odpověď nejen na tyto otázky dostanete v závěrečné lekci cyklu prostřednictvím moderované diskuze s autorem a projekce jeho filmu.

Lektoři a hosté

 

1. lekce

Šimon Bauer, lektor, v dalších lekcích moderátor. Absolvoval obor teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury na FF MU v Brně.

 

 

 

2. lekce

David Macháček, lektor, pedagog na FF UPOL, jeden z Reportérů ČT, dříve působil v Aktuálně.czHospodářských novináchMladé frontě dnes, držitel ocenění Nejlepší audiovizuálníreportáž roku 2014.

 

 

 

 

3. lekce

Apolena Rychlíková, host přednášky s filmem Rodina, režisérka, absolventka katedry dokumentární tvorby FAMU.

Jaroslav Kratochvíl, host přednášky s filmem Lovu zdar!, režisér, absolvent katedry dokumentární tvorby FAMU, kde nyní působí jako doktorand.

 

 

 

 

 

 

4. lekce

Jan Bušta, host přednášky s filmem Televise bude!, režisér, absolvent katedry režie FAMU.

 Realizováno za podpory:                                                                                                                                 
                                     

 

 Dále spolupracujeme s: