Fotka, reklama, manipulace

OBSAH LEKCE

Svět kolem nás je tvořený obrazy. Plakátové výlepy, obrazovky počítačů, tabletů, profily na sociálních sítí, graffity na fasádě domu... Vypadá to, že obrazům nemůžeme uniknout, a tedy ani sdělením, která nesou.

Ať se díváme pozorně, anebo jen procházíme, obrazy s námi komunikují a my je nejenom vidíme, ale také „posloucháme“. Co nám říkají? Prozkoumejme společně svět obrazů, které vznikly s cílem s námi zřetelně a účinně komunikovat myšlenku svých tvůrců a jejich pohled na svět – svět novinářské fotografie a televizní reklamy.

Rozebereme příklady analogové a digitální fotografie, která může fungovat jako důkaz pravdivého zachycení reality (např. dokumentace politických či válečných událostí), ale také může s touto realitou efektivně manipulovat. Jaké slavné fotografie v učebnicích a na titulních stranách časopisů změnily chod dějin, a přitom předávanou skutečnost upravily? A nakolik mění vyznění novinářské fotografie její titulek?

Naučíme se také analyzovat prvky komunikace obsažené v televizní reklamě. Ukážeme si, že nás náš první pohled někdy může klamat a že za zdánlivě nenápadnými znaky se může skrývat další význam. Na základě několika praktických ukázek si osvojíme jednoduchý slovník a metodu, s jejichž pomocí se dostaneme na kloub světově známým reklamám a tvářím, které je provázejí.

FOTKA, REKLAMA, MANIPULACE

 * úroveň: vhodné pro 8. a 9. třídu

 * délka lekce: 90 nebo 120 minut

 * formát lekce: přednáška s užitím tištěného vizuálního
materiálu a ukázek

 

 

 

 

FORMÁT

Lekce je vedena formou přednášky proložené dvěma workshopy. V první části se studenti seznamují s tématem manipulace fotografií a ve skupinách pracují se vztahem obrazu a textu na případu novinářských fotografií. V druhé části si žáci prostřednictvím lektora osvojují základy sémiotické analýzy reklamních sdělení. Společně a následně samostatně ve skupinách rozebírají promítané ukázky reklam.

 

 

LEKTORKA

Mgr. Andrea Průchová, vyučující vizuální komunikace na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a Prague College, vedoucí Platformy pro studium vizuální kultury Fresh Eye, spolupracovník Ústavu pro studium totalitních režimů. Aktuálně dokončuje doktorské studium na Univerzitě Karlově. V letech 2015-2016 působila jako vědecký pracovník v rámci Fulbrightova stipendia na New York University a Pratt Institute. Zaměřuje se na výuku základů vizuální gramotnosti a vztah vizuální kultury a paměti. Na toto téma publikovala v Palgrave Macmillan a Springer Publishing House. Je řešitelkou dvou výzkumných grantů zaměřených na vztah obrazu a výuky moderních dějin. Pravidelně přednáší na zahraničních konferencích v oblasti studia vizuální kultury, kulturálních studií a sociálních dějin (Columbia University, Boston, Valencia, Cardiff, Wroclaw a další).

 

           Realizováno za podpory:                                                                                                                                 
                                     

 

 Dále spolupracujeme s: