Média a dokument: esej/blog

Obsah cyklu

 

Lekce 1

Úvod, podoby kritické reflexe, úskalí a přednosti daného žánru.

Esej

Francouzské „essayer“ znamená zkusit, pokusit se – přičemž vektorem tohoto pokusu je nalezení spojnice mezi tématem a autorským subjektem takovým způsobem, jakého je mocen právě a jen sám autor. V tom jsou obsaženy přednosti i nevýhody tohoto „nad“ či „mimo“ žánru myšlení, literatury a publicistiky – kvalita výstupu spočívá v osobitosti, inteligenci a vzdělání autora, a také v nápadu, který se musí urodit. Esej (v evropském pojetí) je možná nejsvobodnější z žánrů zde prezentovaných, ale současně se může stát zrcadlem autorových limitů. 

Blog

Co je to blog, kde se vzal a jak se z něj stalo mainstreamové médium? Nebudeme si ale povídat jen o historii – součástí přednášky bude i několik praktických rad, jak psát blog čtivě, zajímavě a zábavně a pokud možno také trochu originálně, aby to autora alespoň minimálně odlišilo od masy lidí, která dnes na internetu publikuje. Pár připomínek od lidí, kteří se střídavými úspěchy blogují dohromady už skoro 20 let.

 

Lekce 2

Aktivní rozbor zaslaných prací.

 

 

Média a dokument: esej/blog

 * úroveň: pro mírně pokročilé

 * počet lekcí: 2 lekce 

 * délka lekce: 120 minut

 * formát lekcí: přednáška s projekcí, skupinová práce a analytický rozbor

 * doporučené texty ke kurzu ZDE

 

 

 

Anotace cyklu

Cyklus dvou přednášek/workshopů věnovaných tvůrčímu psaní ve spojitosti s dokumentárním filmem seznámí studenty s pravidly žánru esej či blog a ukáže, jak o dokumentu efektivně a kriticky přemýšlet v co nejširším kontextu. První lekce zahrnuje úvod a objasnění pravidel daného žánru, společnou projekci dokumentárního filmu, definování možných úhlů pohledu, analýzu a argumentaci a následné zadání domácího úkolu. Druhá lekce je důkladným rozborem všech vypracovaných textů a zhodnocením, nakolik byla naplněna pravidla příslušného žánru. 2 lekce, 120 min./lekce, lektoři: Vít Janeček (esej), Kamil Fila (blog).

Lektoři
 

Vít Janeček – dokumentarista, publicista a pedagog FAMU. Absolvoval FF UK – obor filmová věda (u Jiřího Cieslara a Přemysla Maydla), a FAMU – obor dokumentární tvorba (u Karla Vachka a Jana Němce). Dlouhodobě se zabývá filmovou teorií, dokumentárním filmem a interdisciplinárními vztahy mezi uměleckými obory a obory poznání. V letech 2012 – 2015 vedl zahraniční sekci FAMU – FAMU International. Spoluzaložil Centrum audiovizuálních studií FAMU, kde působil do roku 2012. Od roku 2006 koordinuje vzdělávací projekt FAMU v Barmě. V roce 2014 spolu se svojí ženou, slovenskou dokumentaristkou a producentkou Zuzanou Piussi založil společnost D1film a od roku 2015 se věnují vývoji a realizaci zejména dokumentárních filmů. V 90. letech pracoval jako dramaturg filmových projektů Experimentálního prostoru ROXY a divadla Archa a jako kurátor historických retrospektiv na několika ročnících MFF Karlovy Vary. V posledních letech sporadicky publikoval v Cinepuru, Iluminaci, Literárních novinách a tamní příloze Dok.revue (která nyní vychází v Respektu), kde redigoval také rubriku esej. Nyní občas publikuje v internetovém Deníku Referendum. Od ledna 2016 je členem české komise pro UNESCO.

 

Kamil Fila je jedním z nejvýraznějších současných filmových publicistů u nás. Držitel Novinářské křepelky za rok 2013. Po čtyřech letech odešel z týdeníku Respekt a v únoru 2016 si založil vlastní web Ještě větší kritik, než jsme doufali. Kamil Fila absolvoval obor Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury na FF MU v Brně v roce 2007. Jeho diplomová práce o Davidu Lynchovi vyšla knižně jako dodatek publikace Roberta Fischera David Lynch: Temné stránky duše (Jota, 2006). Od roku 2005 do roku 2010 byl redaktorem filmového dvouměsíčníku Cinepur. Od roku 2008 pracoval jako redaktor kulturní rubriky internetového deníku Aktuálně.cz. Učil na Vyšší odborné škole publicistiky, FAMU, FF MU a Fakultě multimediálních komunikací ve Zlíně. Podílel se lektorsky na programech seznamujících veřejnost se současnou podobou „filmové vědy a kritiky“ (Filmová setkání, Audiovisual, Cinema Studies, LFŠ, Visions of Light ad.)Realizováno za podpory:                                                                                                                                 
                                     

 

 Dále spolupracujeme s: