Obecný úvod do (nejen) dokumentárního filmu

Obsah cyklu

Cyklus dvou lekcí, které se snaží mladé návštěvníky přivést k aktivnímu rozboru promítaných ukázek, k zamyšlení nad „pravdivostí“ viděného a ke kritickému a nikoliv pasivnímu pohledu na dokumentární film. Společně se jej naučíme „číst“ a lépe mu rozumět.

 

Lekce 1: Úvod do světa iluzí

Projekce doku-fikce + skupinová práce.

 

Lekce 2: Vznik (nejen) dokumentárního filmu

Pohled zpět do historie filmu spojený s ukázkami, výkladem a společným hledáním odpovědí. Lektory lekcí jsou Iva Honsová nebo Šimon Bauer.

Obecný úvod do (nejen) dokumentárního filmu

 * úroveň: pro 2. stupeň ZŠ

 * počet lekcí: 2 lekce 

 * délka lekce: 90 nebo 120 minut

 * formát lekcí: přednášky s ukázkami a skupinovou prací   

 

 

Anotace cyklu

 

V první lekci si v rámci skupinové práce společně odkryjeme a vysvětlíme definici pojmů jako dokumentární film, realita, objektivita, fikce, autenticita atd. a nabouráme tak obecně vžité představy. Následně společně pojmenujeme šest prostředků, jimiž lze filmem zachycovat a zároveň manipulovat realitu.

 

V druhé lekci budeme opět diskutovat témata reality, pravdivosti, inscenování atd. Následně si promítneme ukázky, se kterými poté budeme pracovat ve skupině: 

Bratři Lumièrové – Dělníci odcházející z továrny (vysvětlení pojmů „shot“, kinematograf)
Georges Mélies – Cesta na Měsíc (první filmový ateliér, triky, efekty a děj)
Alan Crosland – Jazzový zpěvák (první zvukové dialogy)
Robert Flaherty – Nanuk, člověk primitivní (první dokumentární fikce, inscenované události)
Dziga Vertov – Muž s kinoaparátem (skupina Kinooků, manipulace střihem)

Lektoři
 

Iva Honsová je koordinátorka vzdělávacích aktivit CDF, dlouhodobě spolupracuje s MFDF Ji.hlava a je též příležitostnou překladatelkou, dramaturgyní a lektorkou na volné jógové noze. 

 

Šimon Bauer, lektor, filmový a televizní teoretik. Je absolventem oboru Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury na Masarykově Univerzitě v Brně, dlouhodobě spolupracuje s MFDF Ji.hlava a od října 2014 řídí Centrum dokumentárního filmu. Zabývá se zejména výzkumem strategií programování Československé televize v jejích začátcích a distribučními vztahy mezi ČST a tehdejším Státním filmem. Toto téma zpracovává i ve svém příspěvku v antologii Naplánovaná kinematografie.Realizováno za podpory:                                                                                                                                 
                                     

 

 Dále spolupracujeme s: