Poznáváme sebe i svět filmem

TEORETICKO-PRAKTICKÝ WORKSHOP PRO ZŠ

Natočte svůj vlastní krátký film: film o školní akci, exkurzi nebo o problému, který ve škole zažíváte.

Teoreticko-praktický workshop je cílený na 8. a 9. třídu základních škol. Téma workshopu může být proměnlivé. Filmem lze zaznamenat nejenom školní akci či exkurzi, ale lze jím postihnout i konkrétní problém, na který žáci ve škole narážejí. Nejde však pouze o konečný film, důležitý je i samotný proces průběhu jeho vzniku. Během celého workshopu průběžně otvíráme různé pohledy na věc (na audiovizuální obsah obecně i na zvolené téma) a skrze ně i téma kritického myšlení. 

Odkrýváme způsoby manipulace obrazem, zvukem i střihem, tak aby pro každého z účastníků byl jasný obsah slov dokumentaristy Jorise Ivense: „Dokumentární film není okno, jímž se díváme na svět, je to svět sám pro sebe.“

Práce na filmu je týmovou prací (děti jsou rozděleny do menších skupin) a je tak skvělým prostředkem k posílení tzv. měkkých dovedností: komunikace, kooperace, vyjednávání. V rámci rešerší: sběr informací, objektivita, formulace a prezentace názoru. Dlouhodobé i krátkodobé plánování (práce s vymezeným časem v rámci hodin střihu). Žáci jsou konfrontováni se zpracováním nové výzvy: s očekáváním, naplněním i nenaplněním svých přání, s obavami. I přes průběžné plánování musí improvizovat a hledat nová řešení.  A v rámci závěrečné prezentace dojdou k vlastní sebereflexi a zpětnému vyhodnocení.

Program se realizuje částečně v kině Dukla a částečně v prostředí školy. Možná je i varianta pouze ve škole.

http://www.jihlavske-listy.cz/clanek27052-skolaci-v-inkubatoru-natocili-dokumenty.html

 

Reakce žáků ze ZŠ O. Březiny:

„Pro mě to bylo přínosné, protože jsem si rozvinula komunikaci s lidmi. S výsledkem jsem velmi spokojená.“

„Spolupracovalo se mi skvěle, informace podané někým jiným než učitelem mě více zajímaly a bavily. Komunikace byla na perfektní úrovni.“

„Náš film jsme stříhali mnoho hodin. Stříhání bylo dost náročné, ale děkujeme moc paní střihačce. Dost nás to bavilo a nasmáli jsme se u toho.“

„Vlastně dokážu mluvit i před lidmi srozumitelně.“ 

1. LEKCE – ÚVOD

Co je to film, jak vznikl a jaké nástroje používá? Co je to dokumentární film a lze jej vnímat jen jako pravdivý odraz světa? Lektor Šimon Bauer nebo Iva Honsová.

 

2. LEKCE – METODY

Rozbor a ukázky 3 dokumentaristických metod, s nimiž budou pracovat jednotlivé skupiny (anketa, observace, reportáž).  Po této lekci by se žáci rozdělili do 3 skupin: 

  1. skupina – anketa

  2. skupina – observační dokument

  3. skupina – reportáž

Je možné se domluvit i na jiném způsobu natáčení.

Lektor Šimon Bauer nebo Iva Honsová.

 

3. LEKCE – HUDBA VE ŠKOLNÍM VIDEU

V lekci hudba ve školním videu se seznámíme s fungováním hudební banky, z níž studenti budou moci čerpat hudební skladby pro své filmy.

Objasníme si také jaké typy skladeb budou pro zamýšlené filmy vhodné.

 

4. LEKCE – ZÁKLADY NATÁČENÍ

Jak natáčet? Názorně si ukážeme, co znamenají pojmy rámování, celek, polocelek, detail a vysvětlíme si, jak důležitá je práce se světlem a zvukem. Ujasníme si CO, PROČ a JAK budeme natáčet.

Lektor Šimon Bauer.

 

5. LEKCE – SUPERVIZE

Navzájem si představíme záměry/plány jednotlivých skupin včetně způsobu natáčení. Prezentace záměrů před ostatními skupinami. Usazení nejasných bodů, shrnutí přípravy před natáčením.

Lektor Iva Honsová

NATÁČENÍ

Samostatné natáčení proběhne po domluvě dle možností školy.

 

6. LEKCE – STŘIH A POSTPRODUKCE

Každá skupina sestříhá svůj krátký film zvlášť za pomoci zkušené střihačky.

Časová dotace minimálně 5 hodin každá skupina + 3 x 60 min. konečná supervize střihače.

Lektor – střihačka: Eva Skálová, Iva Honsová

 

7. LEKCE – PROJEKCE VE TŘÍDĚ

Prezentace výsledných filmů před známým publikem, následně zhodnocení celého projektu přímo se žáky (poskytnutí zpětné vazby jak sobě, sobě navzájem tak projektu) - zpětná vazba v rámci sdíleného kolečka s lektorem CDF.

Lektor – průvodce prezentací Iva Honsová

 

8. LEKCE – VEŘEJNÁ PROJEKCE V KINĚ DUKLA  

Prezentace před publikem (rodiče, učitelé, veřejnost). Během této prezentace žáci představí své filmy včetně metody, se kterou pracovali a nabídnou tak škole i rodičům tři různé způsoby pohledu na dané téma. Projekce tak má vzdělávací potenciál i pro rodiče. Škola zůstávají k dispozici tři různé výstupy, které může prezentovat na svých stránkách.

Lektor – průvodce prezentací Iva Honsová, Šimon Bauer

Závěrečná evaluace celého projektu probíhá formou anonymního dotazníku.

POZNÁVÁME SEBE I SVĚT FILMEM

 *dlouhodobý cyklus pro jedno pololetí (celkem 8 lekcí)

* úroveň: pro 8. a 9. ročník ZŠ

 * délka lekce: 90 minut + odpoledne věnované střihu filmu

 * formát cyklu: první tři lekce jsou vedeny formou přednášky s užitím ukázek + střih filmu za pomoci profesionálního střihače + neveřejná a veřejná prezentace výsledných filmů    

* filmový materiál žáci natáčí na vlastní mobily a na námi zapůjčenou hand cameru                        

 

FORMÁT

Cyklus osmi lekcí realizovaných během jednoho pololetí. Teoretické lekce v délce 90 min. zahrnují ukázky a jednoduchá společná cvičení. K těmto lekcím patří: Úvod, Metody v dokumentárním filmu a Základy natáčení. Supervize je shrnutím poznatků a přípravy na samotné natáčení. Praktické lekce Natáčení a Střih počítají s větší časovou dotací (např. celé dopoledne či odpoledne). Prezentace před známým publikem ve škole a Prezentace před veřejností posouvá žáky do role edukátorů, jenž jsou schopni předat informace svým divákům.

 

LEKTOŘI

Interní lektoři CDF: Šimon Bauer a Iva Honsová, externí střihačka: Eva Skálová 

Mgr. Šimon Bauer, lektor, filmový a televizní teoretik. Je absolventem oboru Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury na Masarykově Univerzitě v Brně, dlouhodobě spolupracuje s MFDF Ji.hlava a od října 2014 řídí Centrum dokumentárního filmu. Zabývá se zejména výzkumem strategií programování Československé televize v jejích začátcích a distribučními vztahy mezi ČST a tehdejším Státním filmem. Toto téma zpracovává i ve svém textu v antologii Naplánovaná kinematografie.

 

 

Iva Honsová je koordinátorka vzdělávacích aktivit CDF, dlouhodobě spolupracuje s MFDF Ji.hlava  a je též příležitostnou překladatelkou, dramaturgyní a lektorkou na volné jógové noze. 

 

 

Eva Skálová se profesně věnuje střihu a technické úpravě filmů k festivalovému uvedení, střihu ukázek a technické produkci. Věnuje se filmové práci s dětmi.

 

 Realizováno za podpory:                                                                                                                                 
                                     

 

 Dále spolupracujeme s: