Principy pohyblivého obrazu

OBSAH CYKLU

Život v 21. století s sebou přináší nepřetržitý přísun audiovizuálních informací, před kterými jen stěží nalézáme úkryt. Ať prostřednictvím kina, televizoru, počítačového monitoru či mobilního telefonu, většina z nás tráví každý den mnoho času sledováním iluze pohyblivého obrazu. Díky přístupným digitálním technologiím se navíc i my sami dnes stáváme jeho autory. Víme ale, jak „pohyblivý obraz“ vzniká, šíří se a jakým způsobem ho lidské smysly dokážou vnímat a vyhodnocovat? Odpovědi na tyto otázky nabízí náš workshop, který si klade za cíl umožnit běžným uživatelům vhled do problematiky a historie obrazových médií od camery obscury po 3D projekce. Klíčem k porozumění fenoménu pohyblivého obrazu pro nás bude výprava do dějin prekinematografie a úžasných vynálezů a objevů, které vedly až k současné podobě audiovizuální kultury.

 

FORMÁT

Workshop je rozdělen na tři lekce. První bude teoretickým úvodem do tématu, druhá přednáška bude praktickou ilustrací filmové techniky a technologie doprovázenou ukázkami filmů natočených na formát 16 mm. V rámci třetí lekce účastníci společně vytvoří krátkou filmovou koláž ve formátu 16 mm za pomoci nejrůznějších výtvarných technik. Lekce doprovodí řada filmových i praktických ukázek a vlastní realizace. Celkem se v průběhu cyklu realizují 3 lekce po 120 minutách.

Cyklus je určen začátečníkům.

PRINCIPY POHYBLIVÉHO OBRAZU

 * úroveň: pro začátečníky

 * počet lekcí: 3 lekce

 * délka lekce: 120 minut

 * formát lekce: workshop s lektorskými přednáškami a ukázkami  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyklus nabízíme ve spolupráci
s FREE CINEMA - programem
otevřeného filmového vzdělávání. 

 

 

1. lekce

První lekce proběhne jako teoretický exkurz do tématu. Studenti se detailně seznámí s obdobím přelomu 19. a 20. století a s objevy ze světa vědy a techniky, které stály u zrodu nové umělecké disciplíny – kinematografie. Lidé byli od pradávna fascinováni zaznamenáváním reality. Až kinematograf však umožnil, aby se mohlo rozvinout svébytné filmové umění.

 

2. lekce

Pro studenty je připravena řada funkčních exponátů filmové techniky i speciální pomůcky, díky kterým se objevování principů pohyblivého obrazu stane zábavou. Při výkladu se soustředíme hlavně na klasické filmové aparáty, jejichž funkce je dostatečně názorná a které lze rovněž rozebrat na jednotlivé součástky nebo s nimi různými způsoby experimentovat. Účastníci budou mít možnost si filmové nástroje osahat a vyzkoušet je v chodu.

 

3. lekce

Studenti budou cyklus absolvovat prostřednictvím praktického workshopu, během kterého vytvoří pod vedením lektorů vlastní filmovou koláž ve formátu 16 mm za použití nejrůznějších výtvarných technik. Výsledky práce budou slepeny do jednoho filmového kotouče jako kolektivní dílo, které bude v závěru lekce promítnuto ze 16mm promítačky.

LEKTOR

MgA. František Týmal v roce 2013 absolvoval obor Audiovizuálních studií FAMU, kde se věnoval tvorbě a reflexi intermediálního umění. Nyní se zabývá experimentálním filmem, novými médii a užitím pohyblivého obrazu ve výtvarném umění a divadle. Jeho tvorba se vyznačuje silným vztahem k materialitě médií a proměnou světla a zvuku v živou hmotu. Je spoluzakladatelem platformy Kinoaparát.cz, jejímž posláním je osvěta a tvorba v oblasti klasické filmové techniky a technologie. Jako lektor filmového vzdělávání spolupracuje s Národním filmovým archivem, FAMU a společností Freecinema. Realizováno za podpory:                                                                                                                                 
                                     

 

 Dále spolupracujeme s: