Reklama jako nástroj, média jako prostředek

OBSAH LEKCE

Přednáška zaměřená na vliv a nástroje reklamy se věnuje fenoménu marketingu a PR. Na příkladu českého dokumentu Český sen (2004) budou demonstrovány konkrétní způsoby a praktiky, kterými obchodníci primárně ovlivňují širokou veřejnost. Projekce nadčasového snímku přináší jedinečné podněty pro živou diskuzi tolik spojené s každodenní rutinou. Součástí lekce je také výklad o marketingových strategiích a možnostech využívání audiovizuálního média jako nástroje manipulace. 
Dokument velmi účinně demonstruje způsob práce s realitou a fikcí, zároveň vysvětluje základní pojmy související s danou problematikou. Získáte odpovědi například na otázky: Do jaké míry je možné a legální s lidmi ve jménu reklamy manipulovat? Co a kdy může přinést prozření z pastí marketingu? Proč si tvůrci snímku zvolili právě tuto cestu realizace?

 

 

 

FORMÁT

Lekce je vedena jako přednáška a projekce vybraného filmu dokumentaristů Víta Klusáka a Filipa Remundy Český sen (90 minut) v celkovém časovém rozmezí cca 120–150 minut. Výuka je otevřena diskuzi a debatování nad podněty z řad posluchačů.

REKLAMA JAKO NÁSTROJ, MÉDIA JAKO PROSTŘEDEK

 

 * úroveň: pro začátečníky

 * vhodné pro SŠ a 8. a 9. třídu ZŠ

 * délka lekce: 120 minut (optimálně 150 minut)

 * formát lekce: přednáška lektora a projekce filmu           

 

 

 

 

 

LEKTOR

Mgr. Šimon Bauer, lektor, filmový a televizní teoretik. Je absolventem oboru Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury na Masarykově Univerzitě v Brně, dlouhodobě spolupracuje s MFDF Ji.hlava a od října 2014 řídí Centrum dokumentárního filmu. Zabývá se zejména výzkumem strategií programování Československé televize v jejích začátcích a distribučními vztahy mezi ČST a tehdejším Státním filmem. Toto téma zpracovává i ve svém textu v antologii Naplánovaná kinematografie.Realizováno za podpory:                                                                                                                                 
                                     

 

 Dále spolupracujeme s: