Vzdělávací programy pro střední školy

Na této stránce naleznete vzdělávací akce, které nabízíme žákům středních škol. V levém sloupci se nacházejí prakticky i teoreticky zaměřené výukové cykly a v pravém jednorázové lekce.

Cykly

Soubor navazujících lekcí rozebírající konkrétní téma. Běžně rozděleno do čtyř výukových bloků.


 

Ne/Bezpečí ve světě médií (Novinka!)

Čtyři navazující interaktivní lekce jsou pojaté jako diskuze nad ukázkami manipulovaných či jinak oproti realitě "ohýbaných" zpráv, videí či článků, jejíž nedílnou součástí je kritický rozbor. Lektory jednotlivých lekcí jsou odborníci z různých oblastí nových médií. • 4 lekce: Reklama jako nástroj, média jako prostředek. Informace v době postfaktické. Surfařův průvodce po internetu. Manipulace obrazem, zvukem a střihem ve zpravodajství • 120 minut •  přednášky s ukázkami a interaktivním rozborem


 

Co je nového v estetice? (Novinka!)

Po absolvování dvou lekcí, po kterých bude vždy následovat prostor k diskusi, získají studenti představu o podvědomých vzorcích chování v mezních situacích a tomu, jak jim rozumět. • 2 lekce: Rozbor experimentů, jejichž ohniskem byl filmový divák, a diskuze o průběhu zkoumání, jeho východiscích i závěrech. Náhled do prozatímně pojmenovaného obotu neuroestetiky. • 45 minut lekce + 45 minut diskuze • přednáška, diskuze

 

Film a filozofie (Novinka!)
 

Během dvou lekcí, po kterých bude vždy následovat prostor k diskusi, získají studenti představu o uplatnění tak nejasného oboru, jakým se filozofie může zdát, v reálném životě. • 2 lekce: Kdo je vlastně filozof? Sebereflexivita (nejen) dokumentárních filmů. • 45 minut lekce + 45 minut diskuze • přednáška, diskuze

 

Reklama aneb re-klam-a (Novinka!)

 

 

 

 

 

V průběhu cyklu se důkladně seznámíme s fenoménem reklamy, jejími současnými podobami, ale i se způsoby, jakými komunikovala v minulosti   • 4 lekce: Vhled do podoby a funkce ranných reklam. Aktivní rozbor televizní reklamy. Reklama z pohledu jejich tvůrce. Manipulace a tvrdý dopad do reality. • 120 minut • přednášky, projekce, práce ve skupině
 

 

Dokumentárním filmem od zpravodajství ke hranému filmu (Nejnavštěvovanější!)

 

 

 

 

 

Cyklus problematizuje pojmy „realita“, „realističnost“, „autenticita“ a „objektivita“, které v souvislosti s médii a filmem zaznívají z veřejného prostoru. • 4 lekce: Obecný úvod do problematiky filmu, médií a jejich vztahu k realitě. Zpravodajství a publicistika. Autorský dokumentární film. Hrana skutečnosti. • 120 minut (optimálně 150 minut) • hosté a projekce
 

 

Média a dokument: esej/blog (Novinka!)
 

 

 

 

 

 

Cyklus dvou přednášek/workshopů věnovaných tvůrčímu psaní ve spojitosti s dokumentárním filmem. První lekce zahrnuje úvod a objasnění pravidel daného žánru, společnou projekci dokumentárního filmu, definování možných úhlů pohledu, analýzu a argumentaci a následné zadání domácího úkolu. Při druhém setkání proběhne rozbor všech vypracovaných textů a zhodnocení. • 2 lekce: Vít Janeček – esej nebo Kamil Fila – blog. • 120 minut • přednáška s projekcí, skupinová práce a analytický rozbor

 

Metody v dokumentárním filmu (Nejnavštěvovanější!)

Cyklus volitelných přednášek představuje tvůrčí postupy, které autoři využívají při tvorbě dokumentárních filmů. • 1 až 9 lekcí: Observační, střihový, časosběrný, antropologický, esejistický, populárně-vědecký, deníkový a investigativní. Podoby inscenování v dokumentárním filmu. • 120 minut • první lekce je přednáška s video ukázkami, další probíhají formou projekce filmu s interaktivním rozborem

 

Současný český dokument: od teorie k praxi
 

 

 

 

 

 

Obsah jednotlivých částí cyklu se skládá z ukázek a následné analýzy významných děl českého dokumentu polistopadové éry. • 4 lekce: Analýza díla. Rozmanitost postupů. Základy natáčení (praktická část). Jak dál?  120 minut • přednášky lektora s ukázkami
 

 

Principy pohyblivého obrazu (Nejnavštěvovanější!)

 

 

 

 

 

Vhled do problematiky a historie obrazových médií od camery obscury po 3D projekce.• 3 lekce: Teoretický úvod. Praktická ilustrace filmové techniky. Workshop – tvorba vlastní filmové koláže ve formátu 16 mm. • 120 minut • workshop s lektorskými přednáškami a ukázkami

 

Úvod do studia filmu
 

Cyklus o základních stavebních kamenech filmu: o pravidlech záběrů, jak se pracuje s kamerou, jak se vše pojí dohromady se zvukem a jak z těchto drobností nakonec vzniká film. • 4 lekce: Mizanscéna. Kamera. Střih. Zvuk.  90 minut • přednáška s užitím filmových ukázek

 

Zvuk a hudba ve filmu

 

 

 

 

 

Základní orientace v problematice zvuku a hudby ve spojení s pohyblivým obrazem. Kritické zamyšlení nad užíváním zvuku v dnešním „audiovizuálním světě“. • Pro mírně pokročilé • 4 lekce: Obecný úvod. Přístup a očekávání režiséra. Natáčení a mixáž zvuku. Filmová hudba jako konceptuální umění.  120 minut (optimálně 150 minut) • hosté a projekce

 

Jednorázové lekce

Projekce, výklad a diskuze v rámci jedné lekce, bez návaznosti na cyklus.


 

Informace v době postfaktické (Novinka!)

Seminář zaměřený na kritické čtení různých forem mediálních obsahů, na nichž ukazuje možné manipulace či zkreslení. • 90 nebo 120 minut (lépe) • přednáška s užitím ukázek

 

 

Násilí a multikulturismus (Novinka!)

Lekce představuje fenomén zobrazování násilí v současné vizuální kultuře s přesahy do válečné fotografie a videa 20. století • 120 minut • přednáška s workshopem s užitím vizuálního materiálu a hudebních klipů

 

 

Manipulace střihem, obrazem i zvukem (Novinka!)

Během dvouhodinové lekce nahlédneme do zpravodajské střižny, která se v dnešní době může také snadno stát molochem dezinformátorů.• 90 / 120 minut • přednáška s užitím filmových ukázek

 

 

Fotka, Reklama, Manipulace (Nejnavštěvovanější!)

Kurz představí studentům možnosti manipulace s obrazem v médiích, ať už fotografií či audiovizuálního obsahu. V druhé části si zkusíme analyzovat různá reklamní sdělení a pochopit, jaký dopad mají na lidskou mysl.  90 minut (120 minut) • přednáška s užitím tištěného vizuálního materiálu a ukázek


 

Zpravodajství a publicistika (Nejnavštěvovanější!)

Cílem přednášky lektorované předním českým novinářem Davidem Macháčkem je podpora schopnosti kritického posuzování informací v médiích. • 120 minut • přednáška lektora a ukázky

 

Reklama jako nástroj, média jako prostředek (Nejnavštěvovanější!)

Přednáška zaměřená na vliv a nástroje reklamy. Na příkladu známého filmu Český sen jsou demonstrovány konkrétní způsoby a praktiky, kterými obchodníci primárně ovlivňují širokou veřejnost. • 120 minut (optimálně 150 minut) • přednáška lektora a projekce filmu

 

 

Film a právo

S lektorem, advokátem Ivanem Davidem, se v průběhu diskuzí zaměříme zejména na (právně) nejednoznačné situace, jako je užití skryté kamery, meze nedotknutelnosti soukromí veřejně činných osob nebo filmy postavené na principu found footage. • 90 minut • přednáška s užitím filmových ukázek


 

Obraz Němce v československém dokumentárním filmu (mezi lety 1945-1968) 

S režisérem Jaroslavem Kratochvílem si ukážeme způsoby, kterými filmaři „strašili“ veřejnost německým nebezpečím a které jsou nápadně podobné těm, jenž dnes slouží k vytváření obav z jiných národností a kultur. • 90 minut • přednáška s užitím filmových ukázekRealizováno za podpory:                                                                                                                                 
                                     

 

 Dále spolupracujeme s: