Vzdělávací programy pro střední školy

Na této stránce naleznete vzdělávací akce, které nabízíme žákům středních škol. V levém sloupci se nacházejí prakticky i teoreticky zaměřené výukové cykly a v pravém jednorázové lekce.

Cykly

Soubor navazujících lekcí rozebírající konkrétní téma. Běžně rozděleno do čtyř výukových bloků.


 

Co je nového v estetice? (Novinka!)

Po absolvování dvou lekcí, po kterých bude vždy následovat prostor k diskusi, získají studenti představu o podvědomých vzorcích chování v mezních situacích a tomu, jak jim rozumět. • 2 lekce: Rozbor experimentů, jejichž ohniskem byl filmový divák, a diskuze o průběhu zkoumání, jeho východiscích i závěrech. Náhled do prozatímně pojmenovaného obotu neuroestetiky. • 45 minut lekce + 45 minut diskuze • přednáška, diskuze

 

Film a filozofie (Novinka!)

Během dvou lekcí, po kterých bude vždy následovat prostor k diskusi, získají studenti představu o uplatnění tak nejasného oboru, jakým se filozofie může zdát, v reálném životě. • 2 lekce: Kdo je vlastně filozof? Sebereflexivita (nejen) dokumentárních filmů. • 45 minut lekce + 45 minut diskuze • přednáška, diskuze

 

Reklama aneb re-klam-a (Novinka!)
 

 

 

 

 

 

V průběhu cyklu se důkladně seznámíme s fenoménem reklamy, jejími současnými podobami, ale i se způsoby, jakými komunikovala v minulosti   • 4 lekce: Vhled do podoby a funkce ranných reklam. Aktivní rozbor televizní reklamy. Reklama z pohledu jejich tvůrce. Manipulace a tvrdý dopad do reality. • 120 minut • přednášky, projekce, práce ve skupině
 

 

Dokumentárním filmem od zpravodajství ke hranému filmu (Nejnavštěvovanější!)

 

 

 

 

 

Cyklus problematizuje pojmy „realita“, „realističnost“, „autenticita“ a „objektivita“, které v souvislosti s médii a filmem zaznívají z veřejného prostoru. • 4 lekce: Obecný úvod do problematiky filmu, médií a jejich vztahu k realitě. Zpravodajství a publicistika. Autorský dokumentární film. Hrana skutečnosti. • 120 minut (optimálně 150 minut) • hosté a projekce
 

 

Média a dokument: esej/blog (Novinka!)
 

 

 

 

 

 

Cyklus dvou přednášek/workshopů věnovaných tvůrčímu psaní ve spojitosti s dokumentárním filmem. První lekce zahrnuje úvod a objasnění pravidel daného žánru, společnou projekci dokumentárního filmu, definování možných úhlů pohledu, analýzu a argumentaci a následné zadání domácího úkolu. Při druhém setkání proběhne rozbor všech vypracovaných textů a zhodnocení. • 2 lekce: Vít Janeček – esej nebo Kamil Fila – blog. • 120 minut • přednáška s projekcí, skupinová práce a analytický rozbor

 

Metody v dokumentárním filmu (Nejnavštěvovanější!)

Cyklus volitelných přednášek představuje tvůrčí postupy, které autoři využívají při tvorbě dokumentárních filmů. • 1 až 9 lekcí: Observační, střihový, časosběrný, antropologický, esejistický, populárně-vědecký, deníkový a investigativní. Podoby inscenování v dokumentárním filmu. • 120 minut • první lekce je přednáška s video ukázkami, další probíhají formou projekce filmu s interaktivním rozborem

 

Současný český dokument: od teorie k praxi
 

 

 

 

 

 

Obsah jednotlivých částí cyklu se skládá z ukázek a následné analýzy významných děl českého dokumentu polistopadové éry. • 4 lekce: Analýza díla. Rozmanitost postupů. Základy natáčení (praktická část). Jak dál?  120 minut • přednášky lektora s ukázkami
 

 

Principy pohyblivého obrazu (Nejnavštěvovanější!)

 

 

 

 

 

Vhled do problematiky a historie obrazových médií od camery obscury po 3D projekce.• 3 lekce: Teoretický úvod. Praktická ilustrace filmové techniky. Workshop – tvorba vlastní filmové koláže ve formátu 16 mm. • 120 minut • workshop s lektorskými přednáškami a ukázkami

 

Úvod do studia filmu
 

Cyklus o základních stavebních kamenech filmu: o pravidlech záběrů, jak se pracuje s kamerou, jak se vše pojí dohromady se zvukem a jak z těchto drobností nakonec vzniká film. • 4 lekce: Mizanscéna. Kamera. Střih. Zvuk.  90 minut • přednáška s užitím filmových ukázek

 

Zvuk a hudba ve filmu

 

 

 

 

 

Základní orientace v problematice zvuku a hudby ve spojení s pohyblivým obrazem. Kritické zamyšlení nad užíváním zvuku v dnešním „audiovizuálním světě“. • Pro mírně pokročilé • 4 lekce: Obecný úvod. Přístup a očekávání režiséra. Natáčení a mixáž zvuku. Filmová hudba jako konceptuální umění.  120 minut (optimálně 150 minut) • hosté a projekce

 

Jednorázové lekce

Projekce, výklad a diskuze v rámci jedné lekce, bez návaznosti na cyklus.


 

Fotka, Reklama, Manipulace (Nejnavštěvovanější!)


Kurz představí studentům možnosti manipulace s obrazem v médiích, ať už fotografií či audiovizuálního obsahu. V druhé části si zkusíme analyzovat různá reklamní sdělení a pochopit, jaký dopad mají na lidskou mysl.  90 minut (120 minut) • přednáška s užitím tištěného vizuálního materiálu a ukázek

 

 


 

Zpravodajství a publicistika (Nejnavštěvovanější!)

 

 

 

 

 

Cílem přednášky lektorované předním českým novinářem Davidem Macháčkem je podpora schopnosti kritického posuzování informací v médiích. • 120 minut • přednáška lektora a ukázky

 


 

Reklama jako nástroj, média jako prostředek (Nejnavštěvovanější!)

 

 

 

 

 

Přednáška zaměřená na vliv a nástroje reklamy. Na příkladu známého filmu Český sen jsou demonstrovány konkrétní způsoby a praktiky, kterými obchodníci primárně ovlivňují širokou veřejnost. • 120 minut (optimálně 150 minut) • přednáška lektora a projekce filmu

 

 

Film a právo
 

S lektorem, advokátem Ivanem Davidem, se v průběhu diskuzí zaměříme zejména na (právně) nejednoznačné situace, jako je užití skryté kamery, meze nedotknutelnosti soukromí veřejně činných osob nebo filmy postavené na principu found footage. • 90 minut • přednáška s užitím filmových ukázek

 


 

Obraz Němce v československém dokumentárním filmu (mezi lety 1945-1968) 

S režisérem Jaroslavem Kratochvílem si ukážeme způsoby, kterými filmaři „strašili“ veřejnost německým nebezpečím a které jsou nápadně podobné těm, jenž dnes slouží k vytváření obav z jiných národností a kultur. • 90 minut • přednáška s užitím filmových ukázek 


 Realizováno za podpory:                                                                                                                                 
                                  

 

 Dále spolupracujeme s: