Teoreticko-praktický workshop

Obsah cyklu

Teoreticko-praktický workshop nabízí studentům i pedagogům intenzivní setkání s ne-realitou dokumentárních filmů i ostatních audiovizuálních děl, které se k realitě vztahují, a nabourává vžité představy spojené s pojmem dokumentární film. Objasňuje okolnosti vzniku prvních filmů – prvních filmových iluzí – a přináší jedinečnou možnost vyzkoušet si na vlastní kůži, jak vlastně dokumentární film vzniká.

 

Formát

Doporučujeme workshop realizovat v rámci jediného týdne nebo realizovat jednotlivé bloky v pravidelných, např. týdenních intervalech. Možné jsou samozřejmě i jiné varianty dle časových možností škol. Lze dělit i jednotlivé bloky.

Teoreticko-praktický workshop

 * úroveň: pro 8. a 9. třídy ZŠ

 * počet lekcí: 10 lekcí v 5 blocích (možno dělit dle potřeby škol)

 * délka lekce: 120 minut

 * formát lekcí: přednáška s ukázkami a společná práce se skupinou,
diskuse s filmovým profesionálem (zvuk, kamera, režie, střih)  

 

 

Anotace cyklu

 

1. blok / první den: ÚVOD

8:00 – 10:00  Úvod do světa iluzí

Projekce doku-fikce + skupinová práce
V rámci skupinové práce společně odkryjeme a vysvětlíme si definici pojmů dokumentární film, realita, objektivita, fikce, autenticita atd. a nabouráme tak obecně vžité představy. Následně společně pojmenujeme šest prostředků, jimiž lze filmem zachycovat a zároveň manipulovat realitu.

10:30 – 12:30  Vznik (nejen) dokumentárního filmu

Pohled zpět do historie filmu spojený s ukázkami, výkladem a společným hledáním odpovědí. 
Opět budeme diskutovat téma reality, pravdivosti, inscenování atd. Ukázky pro práci se skupinou: 
Bratři Lumièrové – Dělníci odcházející z továrny (vysvětlení pojmů „shot“, kinematograf)
Georges Mélies – Cesta na Měsíc (první filmový ateliér, triky, efekty a děj)
Alan Crosland – Jazzový zpěvák (první zvukové dialogy)
Robert Flaherty – Nanuk, člověk primitivní (první dokumentární fikce, inscenované události)
Dziga Vertov – Muž s kinoaparátem (skupina Kinooků, manipulace střihem)

 

2. blok / druhý den: METODY

 

8:00 – 10:00 a 10:30 – 12:30 Metody v dokumentárním filmu

Projekce ukázek snímků k jednotlivým metodám. Představení tvůrčích postupů, které jsou využívány při tvorbě dokumentárních filmů. Studenti se učí identifikovat nejen, o čem film je, ale také jak s divákem komunikuje, jak byl vytvořen a jakým způsobem působí v různých kontextech.


Diskutované metody (práce se skupinou):

observační film (založený na pozorování), 
investigativní (pátrající po rozkrytí záhady či neznámého příběhu), 
angažovaný (prezentující konkrétní náhled na určitý problém a jeho řešení),
deníkový (zachycující osobní prostor a niterné prožitky autora), 
vizuálně antropologický (představující vzdálené a neznámé kultury). 
Zaměříme se i na otázky ne/možnosti nezúčastněného pozorování, hranice propagandy a etických problémů. U každé z metod si řekneme o typických tvůrčích postupech, způsobu práce s výrazovými prostředky a jejich vlivu na vnímání a interpretaci filmu.


3. blok / třetí den: ZVUK

8:00 – 10:00 Zvuková příprava a natáčení zvuku

Za přítomnosti některého z českých filmových zvukařů se studenti seznámí se zvukovou přípravou a ohledáním prostoru před natáčením, naučí se pracovat se zvukařskou technikou a sami si vyzkouší zvuk natočit.


10:30 – 12:30 Postprodukce a mix zvuku, hudby a slova

V této hodině si vysvětlíme, jak se spojuje zvuk s obrazem, jak zvuk a hudba ovlivňují naše emoce a jak posouvají a ovlivňují vyznění informací. Dozvíme se, co se skrývá pod označením „Wilhelm Scream“ i co jsou zvukové banky, zvukařské dílny a jak probíhá spolupráce zvukaře a režiséra. Hodina bude doplněn ukázkami z vhodného filmu.

 

4. blok / čtvrtý den: KAMERA A REŽIE

8:00 – 10:00 Kamera

Za účasti některého z českých kameramanů se studenti seznámí s druhy kamer a jejich fungováním. Vysvětlíme si, s jakými záběry lze pracovat, jak snímat dialog a jakou důležitost má světlo. S pomocí jednoduché kamery, mobilního telefonu nebo fotoaparátu si studenti ve skupinkách zkusí natočit krátký film na zadané téma. Blok bude doplněn vhodnými ukázkami.

12:00 - 13:30 Režie 

Za přítomnosti některého z českých dokumentaristů si objasníme termíny „námět, scénář, storyboard“ a prozkoumáme, co všechno znamená samotný termín „režie“. 

 

5. blok / pátý den: STŘIH

8:00 – 10:00 a 10:30 – 12:30 Střihové programy a jak se střihem skládá film

Seznámíme se se základními, veřejnosti dostupnými střihovými programy a z natočeného materiálu, který studenti natočí během lekce věnované kameře a režii, střihem vykouzlíme filmy s odlišnou výpovědí a vyzněním. Hostem hodiny bude opět některý z českých střihačů. V poslední hodině workshopu budou studentům promítnuta všechna vytvořená díla.

Lektoři
 

Iva Honsová je koordinátorka vzdělávacích aktivit CDF, dlouhodobě spolupracuje s MFDF Ji.hlava a je též příležitostnou překladatelkou, dramaturgyní a lektorkou na volné jógové noze. 

 

Šimon Bauer, lektor, filmový a televizní teoretik. Je absolventem oboru Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury na Masarykově Univerzitě v Brně, dlouhodobě spolupracuje s MFDF Ji.hlava a od října 2014 řídí Centrum dokumentárního filmu. Zabývá se zejména výzkumem strategií programování Československé televize v jejích začátcích a distribučními vztahy mezi ČST a tehdejším Státním filmem. Toto téma zpracovává i ve svém příspěvku v antologii Naplánovaná kinematografie.

 

Václav Flegl, zvukový technik, spolupracoval na desítkách dokumentárních filmů. Absolvoval katedru hudební vědy na FF UK a katedru zvukové tvorby na FAMU, působil ve zvukovém studiu Soundsquare. Realizováno za podpory:                                                                                                                                 
                                     

 

 Dále spolupracujeme s: