Zpravodajství a publicistika

OBSAH LEKCE

Lekce je zaměřena na zpravodajství, publicistiku a jejich zákonitosti. Co jsou to zpravodajské hodnoty? Jakým způsobem ovlivňují zpravodajství a formují jeho druhy? Jak jsou koncipovány zpravodajské šoty pro televizní vysílání? Liší se nějak zpravodajství od publicistiky? A jakou roli zde sehrává osobní hledisko? Lze přiblížit události světa všem?

Na tyto a mnohé další otázky dostanete odpověď během přednášky lektorované předním českým novinářem Davidem Macháčkem. Jedním z hlavních přínosů, kterými lektor disponuje, je otevřený přístup k posluchačům a vytváření vstřícného prostoru pro diskuzi. V případě zájmu je možné zvolit konkrétní individuální zaměření, záleží na zadání a domluvě s lektorem.

Jedním z cílů lekce je také podpora schopnosti vnímat informace proudící z médií kriticky a vytvořit si vlastní názor založený na zhodnocení věrohodnosti dostupných pramenů.

ZPRAVODAJSTVÍ A PUBLICISTIKA

 * úroveň: pro začátečníky

 * délka lekce: 120 minut

 * formát lekce: přednáška s užitím ukázek                              

 

 

 

 

FORMÁT

 

Jednorázová lekce o celkové délce cca 120 minut je koncipována jako přednáška s ukázkami reportáží, zpráv a novinářské práce. Lektor formou prezentace a diskuze předává posluchačům své zkušenosti z praxe, upřesňuje často zaměňované termíny a přibližuje reálnou tvář médií. Upozorňuje zároveň na zkreslování informací nejrůznějšími komunikačními kanály.

LEKTOR

David Macháček

Původně vystudovaný inženýr Strojní fakulty ČVUT se k novinařině dostal poměrně záhy. Od roku 2000 se živil jako redaktor v MF DNES, posléze vystřídal několik dalších působišť (Hospodářské noviny, týdeník Respekt…). Za výsledky své práce získal mnohá ocenění, mimo jiné v rámci soutěže „PRIX NON PEREANT – Média na pomoc památkám“ na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava, nebo v roce 2014, kdy získal novinářskou cenu v kategorii Nejlepší audiovizuální reportáž. V současné době ho můžete vídat na televizních obrazovkách v pořadu Reportéři ČT.

 Realizováno za podpory:                                                                                                                                 
                                     

 

 Dále spolupracujeme s: