Zvuk a hudba ve filmu

OBSAH CYKLU

Absolventi kurzu získají základní orientaci v problematice zvuku a hudby ve spojení s pohyblivým obrazem. Budou schopni se kriticky zamyslet nad užíváním zvuku v dnešním světě prosyceném audiovizuálními podněty. Získají také povědomí o základních milnících dějin kinematografie a přelomových dílech spojených s nevšedním využitím zvuku.

Teoretické i praktické poznatky využijí účastníci kurzu také v diskuzích s hosty z řad filmových profesionálů, kteří zvuk a hudbu představí z rozdílných perspektiv svých profesí.

 

FORMÁT

Soubor 4 lekcí po 120 minutách naplněných projekcemi filmů, ukázkami zvukařské praxe a diskuzemi s hosty poskytuje základní vhled do neskutečně širokého oboru filmového zvuku a filmové hudby. Představíme si některé technické, terminologické i profesní základy. První přednáška s ukázkami je lektorským úvodem, v dalších lekcích cyklu vystupují v moderované diskuzi hosté a jejich díla. 

Cyklus je určen pro mírně pokročilé.

ZVUK A HUDBA VE FILMU

 * úroveň: pro mírně pokročilé

 * počet lekcí: 4 lekce

 * délka lekce: 120 minut (optimálně 150 minut)

 * formát lekce: přednáška hostů a projekce

 * doporučené filmy a knihy k tématu ZDE         

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

1. lekce: Obecný úvod 

První lekce začne obecnou charakteristikou a otázkami: Proč se zabýváme zvukem ve filmu? Jakým čelíme komplikacím? Vrátíme se stručně do historie, jak se disciplína zvuku ve filmu vyvíjela v důležitých historických meznících v průběhu 20. století a v návaznosti na vývoj kinematografie (srovnání s érou tzv. němé kinematografie). Budeme sledovat řadu filmových ukázek, v nichž odhalíme, jaké možnosti v sobě oblast zvuku ukrývá. Vysvětlíme si, co je to „Wilhelm Scream“ a k čemu se váže a jak jeho nasazení ve filmu můžeme interpretovat. Posluchači budou také seznámeni se základními odbornými termíny a pojmy.

 

2. lekce: Přístup a očekávání režiséra

Hodina pojatá jako živá diskuze s hostem o tom, jak přistupuje režisér při tvorbě filmu ke zvuku a filmové hudbě. Jsou nějaká omezení v užívání zvuku v dokumentu ve srovnání s hraným filmem? Jak probíhá režisérská práce se zvukem ve fázi natáčení a jak ve fázi postprodukce? Jak režisér o filmovém zvuku a hudbě uvažuje? Hodí se vůbec hudba k dokumentárnímu filmu? V rámci lekce si promítneme film Dál nic (2014) – dokument o nedokončené stavbě dálnice přes kopce Českého středohoří.

 

3. lekce: Natáčení a mixáž zvuku 

Jaké charakteristické rysy má zvukařská práce? Lekce formou diskuze s hostem představí zvukařskou profesi ve všech fázích natáčení filmu z úhlu pohledu profesionálního zvukaře. Jak reálně vypadá spolupráce s režisérem? Na co se zvukaři soustředí v procesu natáčení a jaká je jejich profese v postprodukční fázi? Na co je potřeba v průběhu natáčení dávat pozor? Užívají se běžně i v dokumentárním filmu zvuky ze zvukové banky? Jak se profese zvukaře váže k filmové hudbě? A jaké množství mikrofonů je možné v rámci natáčení najednou zapojit? Hodinu může doplnit projekce filmu Dva nula (2012).

 

4. lekce: Filmová hudba jako konceptuální umění

Filmoví režiséři z úsporných důvodů často sahají po zjednodušených řešeních — namísto původní hudby se rozhodnou použít hudební celky sestříhané z již hotových skladeb. V této lekci přiblíží Marek Piaček kompoziční řešení, která sice předpokládají využití už existující hudby, ale reálně jsou tvůrčím způsobem použita v autentické hudební kompozici. Lektor představí originální způsoby práce nejen s konkrétními hudebními nápady, ale také přenášení významů, obohacovaní významů původních a jejich umísťování do zcela nových kontextů – nejen hudebních, ale i kulturních. V tomto případě už nejde o citace ani o “crossovery”. Hudební struktury a fragmenty, někdy jen příznačně stylově přebrané z jiných skladeb, jsou tvůrčím způsobem pozměněné a vrstvené na sebe s cílem dosáhnutí nového, často překvapivě odlišného významu.

LEKTOŘI A HOSTÉ

Mgr. Šimon Bauer, lektor, v dalších lekcích moderátor. Absolvoval teorii a dějiny filmu a audiovizuální kultury na FF MU v Brně.

 

 

 

 

 

 

 

Ivo Bystřičan, režisér, sociolog, host přednášky s projekcí filmu Dál nic. Absolvoval sociologii na FFS MU v Brně a katedru dokumentární tvorby na FAMU. 

 

 

 

 

 

 

 

Zvukař Petr Šoltys doprovodí lekci ukázkami z filmů na kterých se zvukově podílel Sejdeme se v EurocampuOlympiáda všedního dne nebo seriálu Přijímač: Provedu!.

Druhou variantou je přednáška Václava Flegla, zvukového technika, hosta přednášky s projekcí filmu Dva nula. Absolvoval katedru hudební vědy na FF UK a katedru zvukové tvorby na FAMU, působil ve zvukovém studiu Soundsquare. 

 

 

 

 

Marek Piaček, slovenský skladatel, interpret, pedagog. Je například autorem hudby k filmům Petera Kerekese (Ladomírske morytáty a legendy66 sezónAko sa varia dejiny). Kromě vlastní kompozitorské a interpretační činnosti působí také jako pedagog na Katedře mediamatiky na FHV Žilinské univerzity, vede workshopy improvizované hudby, filmové a scénické hudby pro děti a mládež.

 Realizováno za podpory:                                                                                                                                 
                                     

 

 Dále spolupracujeme s: