CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Fotka, reklama, manipulace

Určeno pro 2. stupeň základní školyikona ZŠ
Fotka, reklama, manipulace

Kurz představí studentům možnosti manipulace s obrazem v médiích, ať už fotografií či audiovizuálního obsahu. V druhé části si zkusíme analyzovat různá reklamní sdělení a pochopit, jaký dopad mají na lidskou mysl.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

  • věkové zaměření: 2. stupeň ZŠ
  • délka lekce: 90 minut nebo 120 minut

FORMÁT

Lekce je vedena formou přednášky proložené praktickými cvičeními. V první části se studenti seznamují s tématem manipulace fotografií a ve skupinách pracují se vztahem obrazu a textu na případu novinářských fotografií. V druhé části si žáci prostřednictvím lektora osvojují základy sémiotické analýzy reklamních sdělení. Společně a následně samostatně ve skupinách rozebírají promítané ukázky reklam.

OBSAH LEKCE

Svět kolem nás je tvořený obrazy. Plakátové výlepy, obrazovky počítačů, tabletů, profily na sociálních sítí, graffity na fasádě domu... Vypadá to, že obrazům nemůžeme uniknout, a tedy ani sdělením, která nesou.
Ať se díváme pozorně, anebo jen procházíme, obrazy s námi komunikují a my je nejenom vidíme, ale také „posloucháme“. Co nám říkají? Prozkoumejme společně svět obrazů, které vznikly s cílem s námi zřetelně a účinně komunikovat myšlenku svých tvůrců a jejich pohled na svět – svět novinářské fotografie a televizní reklamy.
Rozebereme příklady analogové a digitální fotografie, která může fungovat jako důkaz pravdivého zachycení reality (např. dokumentace politických či válečných událostí), ale také může s touto realitou efektivně manipulovat. Jaké slavné fotografie v učebnicích a na titulních stranách časopisů změnily chod dějin, a přitom předávanou skutečnost upravily? A nakolik mění vyznění novinářské fotografie její titulek? Naučíme se také analyzovat prvky komunikace obsažené v televizní reklamě. Ukážeme si, že nás náš první pohled někdy může klamat a že za zdánlivě nenápadnými znaky se může skrývat další význam. Na základě několika praktických ukázek si osvojíme jednoduchý slovník a metodu, s jejichž pomocí se dostaneme na kloub světově známým reklamám a tvářím, které je provázejí.

Lektoři

Andrea Průchová Hrůzová

Andrea Průchová Hrůzová

Andrea Průchová Hrůzová Ph.D. je teoretičkou vizuální kultury, badatelkou a pedagožkou. Předměty spojené s teorií a metodologií vizuální kultury vyučuje na Karlově Univerzitě, Prague College a Scholastice. V oblasti výzkumu spolupracuje s Akademií věd ČR, s Národním filmovým archivem, Ústavem pro studium totalitních režimů a Univerzitou Karlovou. Založila a vede Platformu pro studium vizuální kultury Fresh Eye (www.fresh-eye.cz). Je držitelkou Fulbrightova stipendia, stipendia Georg Eckert Institute, stipendií Hlávkovy nadace Nadání, tvůrčího stipendia Visual Studies Workshop a nominantkou Cena Jacquesa Derridy 2018. Do českého jazyka přeložila výbor esejí Způsoby vidění Johna Bergera (2016, včetně autorského doslovu) a spolupodílela se na překladech Teorie obrazu W. J. T. Mitchella (2016, včetně rozhovoru s autorem) a Jak vidět svět Nicholase Mirzoeffa (2018, včetně rozhovoru s autorem). V zahraničí publikovala formou samostatných kapitol věnovaných zejména vztahu vizuální kultury a kolektivní paměti v Palgrave Macmillan (2015), Springer Publishing House (2017) a Turku University Press (2018). V domácím prostředí přispěla například do časopisů Mediální studia, Sociální studia či Iluminace. Pravidelně se účastní zahraničních konferencí a veřejných diskuzí.

více info

Reference

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme