Výzkum

Jaké postavení má dokumentární film v současném filmovém průmyslu? Jakým vývojem prošel za posledních 10 let? Kam fenomén dokumentaristiky směřuje? Poznejme, jak se vyvíjí naše vůle poznávat svět prostřednictvím dokumentárních filmů!

DOKUMENTÁRNÍ FILM - jedinečný FENOMÉN

V oblasti výzkumu se Centrum dokumentárního filmu zaměřuje na zpřehledňování, mapování a analýzu situace především českého dokumentárního filmu v tuzemském i evropském kontextu. Zároveň CDF sleduje a analyzuje současné trendy v myšlení a teoretickém pochopení dokumentárního filmu, který vnímá jako svébytný kulturní fenomén, který se postupně prosazuje do všech audiovizuálních oblastí dnešní společnosti.

Kromě vlastních projektů nabízí CDF v oblasti výzkumu také spolupráci vysokoškolským studentům a odborné veřejnosti, kteří se orientují na problematiku dokumentárního filmu. V CDF si mohou nechat zpracovat rešerše vhodné tematické literatury, připomínkovat vlastní práce a projekty, doporučit vhodné filmy, nebo využít teoretického zázemí pro studium a sledování dokumentárních filmů či možnost propojit zájemce a jejich výzkumné projekty s tvůrci a profesionály z oboru.

Tým CDF pracuje na několika výzkumných záměrech a prvním výstupem je podrobná mapa zájmu nastupující generace filmových kritiků, historiků i filmařů o dokumentární film, jeho různé podoby současné i historické, způsoby jeho vzniku, financování a distribuce, funkce ve společnosti a kulturním okruhu, či rukopisy významných režisérů.

Projděte si kompletní přehled výsledků výzkumu diplomových prací zabývajících se dokumentárním filmem 

Shromáždili jsme bakalářské, diplomové a dizertační práce, které o dokumentárních filmech vznikly na českých univerzitách a uměleckých školách v mezi lety 2012 a 2015. Detailní komentovanou studii v kompletní podobě si můžete projít ZDE.

Realizováno za podpory:                                                                                                                                 
                   

 

 Dále spolupracujeme s: