Knihovna

„Duch dokumentární tvorby spočívá spíše než v užití dokumentu ve schopnosti uvést jej v život a dát ho k dispozici historii, a přitom nic neubírat na jeho uměleckém vyznění.“


Guy Gauthier: Dokumentární film – jiná kinematografie, s. 254

Publikace

 

Více než 1400 titulů čítá nyní knižní kolekce Centra dokumentárního filmu. Jádro kolekce tvoří literární dědictví Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava, které Centrum dokumentárního filmu průběžně a systematicky doplňuje.

Naleznete zde encyklopedie, odborné i populárně-naučné publikace, periodika, katalogy a studijní statě. Kolekce umožňuje rozvíjet zájmy, prohlubovat znalosti nebo doplnit odborné vzdělání. Prezenčně jsou zde připraveny publikace nejen o dokumentárním filmu, ale také o jiných druzích umění, společnosti a kultuře obecně. Speciální místo pak mají periodika zaměřená na českou filmovou a kulturní scénu, stejně jako zahraniční časopisy věnující se podobné tematice, avšak ve světovém měřítku. Fond je přístupný všem registrovaným návštěvníkům z řad široké veřejnosti. 

 

Trychtýř Do.poručuji!

Na hřbetech některých knih objevíte symbol trychtýře. Nalézt jej můžete napříč celým knižním fondem. Hosté Centra dokumentárního filmu a další osobnosti české i světové kulturní scény průběžně dostávají příležitost doporučit své oblíbené knihy návštěvníkům CDF.

Zjistěte, jaké knihy formovaly významné osobnosti a které nyní mohou ovlivnit i vás:

 

Tematické knižní balíky

Zde můžete sledovat tematické balíky knih věnující se konkrétnímu problému, regionu, události nebo vědní oblasti.

 

 

Do.začátku

Sekce umístěná hned u vstupu do prostoru Centra dokumentárního filmu po pravé straně slouží jako příruční knihovna pro rychlou orientaci a začátek studia v různých oblastech umění, médií, kultury a společenského dění. Naleznete zde klíčové publikace z jednotlivých oddílů knihovní kolekce CDF poskytující elementární vhled do zvolené problematiky, podle kterých se tak můžete zorientovat ve zbytku knihovny. 


Tyto knihy naleznete v knihovní databázi pod signaturou začínající písmeny DO.

 

Třídění fondu

Knižní kolekce CDF je rozdělena do několika základních kategorií. Každá kniha je opatřena signaturou, která vás navede k tematicky odpovídajícím policím s knihami. V rámci oddílů jsou knihy tříděny abecedně podle příjmení autora. Všechny důležité údaje pro dohledání konkrétní publikace naleznete v knihovní elektronické databázi.

 

Signatury a tematické oddíly knihovny CDF

 • Encyklopedie, slovníky, přehledy – signatura 03 
 • Vše o televizi a rádiu a o osobnostech spjatých s médii – signatura 654.1
 • Publikace o ostatních druzích umění jako architektura, divadlo, poezie, výtvarné umění, a obrazové publikace například o filmových plakátech – signatura 72-78
 • Publikace pojednávající o konkrétním filmu či uměleckém směru, žánru nebo hnutí v kinematografii – signatura 791
 • Podskupina publikací oddílu 791, ve které jsou zařazeny publikace podle stejného klíče s tím rozdílem, že se dotýkají českého nebo československého filmu, popřípadě české exilové tvorby – signatura 791c
 • Vše, co se týká primárně animovaného, kresleného filmu i tvůrců animovaných filmů – signatura 791.228
 • Publikace věnované oblasti dokumentárního filmu, jeho tvůrcům a teorii – signatura 791.229
 • Odborné a teoretické publikace, knihy pojednávající o filmové kritice a o reflexi filmů společností – signatura 791.4
 • Odborné publikace o filmovém průmyslu, produkci a distribuci a ekonomické stránce kinematografie – signatura 791.6
 • Publikace filmových festivalů nebo o filmových festivalech – signatura 791.65.079
 • Biografie, autobiografie, vzpomínky, rozhovory, deníky českých i světových osobností – signatura 929
 • Publikace v jiných jazycích než je čeština a slovenština – signatura E821
 • Periodika – signatura P
 • Katalogy – signatura K

Knižní tipy na léto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučujeme z nejnovějších přírůstků: 
 
Vadí – nevadí. Česká filmová cenzura v 60. letech
Kniha se na příkladu Filmového studia Barrandov zabývá cenzurou v Československu v letech 1962 až 1970. Na základě rozsáhlého archivního výzkumu rekonstruuje základy filmového cenzurního systému a odhaluje vztahy mezi představiteli Československého filmu, Filmového studia Barrandov a cenzurních institucí jako Hlavní správa tiskového dohledu nebo Ideologické oddělení ÚV KSČ. 
 
 
Ostře sledované vlaky
Kolektivní monografii o rozsahu 331 stran otevírá zpráva o projektu a procesu digitalizace filmu Ostře sledované vlaky. Snímek je zařazen do kulturně-politického kontextu a další studie se zabývají jeho produkcí, distribucí a recepcí v zahraničí, filmovou hudbou nebo erotikou v československé kinematografii 60. let. Součástí publikace jsou čtyři nové rozhovory s tvůrci-pamětníky (s režisérem J. Menzlem, kameramanem J. Šofrem, hercem V. Neckářem a herečkou J. Zelenohorskou), výběr z dobového tisku, edice archivních pramenů včetně bohatého obrazového doprovodu a základní výrobní chronologie. 
 
Zaniklý svět stříbrných pláten: po stopách pražských biografů
Tuto publikaci lze bez přehánění označit za první ne snad zcela vyčerpávající, ale přece velmi ucelené zpracování jistě pozoruhodného tématu starých pražských kin, kterých v české metropoli v dobách největšího rozmachu bylo více než sto, ještě v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století průměrně kolem osmdesáti a z nichž i dnes mezi nově vybudovanými multiplexy a prodejnami levných DVD bojuje o své místo na slunci alespoň několik posledních mohykánů s často dlouholetou tradicí jako Lucerna, Ponrepo, Světozor či Aero. Autoři v první části své práce podávají přehled o počátcích a vývoji kinematografického dění v českých zemích zejména do znárodnění kinematografie v roce 1945, ve druhé pak formou průvodce seznamují čtenáře (mnohdy jistě pamětníky) s – většinou již zaniklými – biografy jednotlivých městských částí a líčí leckdy vrtkavé osudy těchto „stánků světel“ i osobností či filmů s nimi spojených.
 
 
La couleur des films: Dictionnaire chromatique du cinéma
 
Přijďte se ponořit do krásně vyvedeného "slovníku barev" známých i méně známých filmů. Kniha nabízí mapy barev převládající ve slavných i méně známých filmech světové kinematografie. Vrcholný estetický zážitek! (kvůli kterému nepotřebujete umět francouzsky).
 
 
Peter Kubelka
 
Cílem publikace je předložit čtenáři portrét rakouského filmaře Petera Kubelky, který patří k stěžejním postavám dějin světové kinematografie. Tvorbu Petera Kubelky charakterizuje bezvýhradné sepětí s filmem, jeho historií, teorií, technologií, archivací, restaurátorstvím, propagací, kurátorstvím a obecně s filmovou kulturou, dá - li se o něčem podobném mluvit.
Knihy podle abecedy
...ABCČDEFGHCHIÍJKLMNOPRŘSŠTUÚVWXYZŽ

Realizováno za podpory:                                                                                                                                 
                              

 

 Dále spolupracujeme s: