Nabídka kurzů

 

 

 
Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole"
Karel Čapek

Na této stránce je vypsán úplný přehled vzdělávací nabídky Centra dokumentárního filmu v Jihlavě. Na levé straně si můžete vybrat z tematicky zaměřených cyklů, které se danému problému věnují podrobně a strukturovaně. Vpravo jsou umístěny jednorázové lekce obecnější povahy, které se zaměřují na vztahy dokumentárního filmu s jinými žánry či oblastmi lidského konání. Na výběr je k dispozici několik úrovní kurzů podle náročnosti. Nabídka přednášek a kurzů se průběžně rozšiřuje.

Cykly

Soubor navazujících lekcí rozebírající konkrétní téma. Běžně rozděleno do čtyř výukových bloků.


 

Ne/Bezpečí ve světě médií (Novinka!)

Čtyři navazující interaktivní lekce jsou pojaté jako diskuze nad ukázkami manipulovaných či jinak oproti realitě "ohýbaných" zpráv, videí či článků, jejíž nedílnou součástí je kritický rozbor. Lektory jednotlivých lekcí jsou odborníci z různých oblastí nových médií.   • 4 lekce: Reklama jako nástroj, média jako prostředek. Hoax. Manipulace a mediální gramotnost. Surfařův průvodce po internetu. • 120 minut • přednášky s ukázkami a interaktivním rozborem

 

Reklama aneb re-klam-a (Novinka!)

 

 

 

 

 

V průběhu cyklu se důkladně seznámíme s fenoménem reklamy, jejími současnými podobami, ale i se způsoby, jakými komunikovala v minulosti   • 4 lekce: Vhled do podoby a funkce ranných reklam. Aktivní rozbor televizní reklamy. Reklama z pohledu jejich tvůrce. Manipulace a tvrdý dopad do reality. • 120 minut • přednášky, projekce, práce ve skupině

 

Dokumentárním filmem od zpravodajství ke hranému filmu

 

 

 

 

 

Cyklus problematizuje pojmy „realita“, „realističnost“, „autenticita“ a „objektivita“, které v souvislosti s médii a filmem zaznívají z veřejného prostoru. • 4 lekce: Obecný úvod do problematiky filmu, médií a jejich vztahu k realitě. Zpravodajství a publicistika. Autorský dokumentární film. Hrana skutečnosti. • 120 minut (optimálně 150 minut) • hosté a projekce
 

 

Média a dokument: esej/blog (Novinka!)

 

 

 

 

 

Cyklus dvou přednášek/workshopů věnovaných tvůrčímu psaní ve spojitosti s dokumentárním filmem. První lekce zahrnuje úvod a objasnění pravidel daného žánru, společnou projekci dokumentárního filmu, definování možných úhlů pohledu, analýzu a argumentaci a následné zadání domácího úkolu. Při druhém setkání proběhne rozbor všech vypracovaných textů a zhodnocení. • 2 lekce: Vít Janeček – esej nebo Kamil Fila – blog. • 120 minut • přednáška s projekcí, skupinová práce a analytický rozbor

 

Metody v dokumentárním filmu
 

Cyklus čtyř přednášek představuje tvůrčí postupy, které autoři využívají při tvorbě dokumentárních filmů. • 3 nebo 4 lekce: Observační, investigativní, angažovaný, deníkový a vizuálně antropologický film. Střihový film. Sociologický časosběrný film. Podoby inscenování v dokumentárním filmu. • 120 minut • první lekce je přednáška s video ukázkami, další probíhají formou projekce filmu s interaktivním rozborem

 

Tvorba animovaného filmu

Cyklus, během kterého si děti vytvoří postupně animovaný film pomocí časosběrných záběrů, vdechnou život například své oblíbené hračce a v poslední lekci rozpohybují plastelínové postavičky podle svých nápadů. • 3 lekce: Pixilace. Objektová animace. Claymotion.  180 minut • praktická dílna


 

Principy pohyblivého obrazu
 

 

 

 

 

 

Vhled do problematiky a historie obrazových médií od camery obscury po 3D projekce.• 3 lekce: Teoretický úvod. Praktická ilustrace filmové techniky. Workshop – tvorba vlastní filmové koláže ve formátu 16 mm. • 120 minut • workshop s lektorskými přednáškami a ukázkami

 

Současný český dokument: od teorie k praxi

 

 

 

 

 

Obsah jednotlivých částí cyklu se skládá z ukázeknásledné analýzy významných děl českého dokumentu polistopadové éry. • 4 lekce: Analýza díla. Rozmanitost postupů. Základy natáčení (praktická část). Jak dál? 120 minut • přednášky lektora s ukázkami

 

 

Úvod do studia filmu
 

Cyklus o základních stavebních kamenech filmu: o pravidlech záběrů, jak se pracuje s kamerou, jak se vše pojí dohromady se zvukem a jak z těchto drobností nakonec vzniká film. • 4 lekce: Mizanscéna. Kamera. Střih. Zvuk.  90 minutpřednáška s užitím filmových ukázek

 

Zvuk a hudba ve filmu

 

 

 

 

 

Základní orientace v problematice zvuku a hudby ve spojení s pohyblivým obrazem. Kritické zamyšlení nad užíváním zvuku v dnešním „audiovizuálním světě“. • Pro mírně pokročilé • 4 lekce: Obecný úvod. Přístup a očekávání režiséra. Natáčení a mixáž zvuku. Filmová hudba jako konceptuální umění.  120 minut (optimálně 150 minut) • hosté a projekce

 

Jednorázové lekce

Projekce, výklad a diskuze v rámci jedné lekce, bez návaznosti na cyklus.


 

Fotka, Reklama, Manipulace (Novinka!)

Kurz představí studentům možnosti manipulace s obrazem v médiích, ať už fotografií či audiovizuálního obsahu. V druhé části si zkusíme analyzovat různá reklamní sdělení a pochopit, jaký dopad mají na lidskou mysl.  90 minut (120 minut) • přednáška s užitím tištěného vizuálního materiálu a ukázek

 

 


 

Zpravodajství a publicistika

 

 

 

 

 

Cílem přednášky lektorované předním českým novinářem Davidem Macháčkem je podpora schopnosti kritického posuzování informací v médiích. • 120 minut • přednáška lektora a ukázky

 

 


 

Film a právo
 

S lektorem, advokátem Ivanem Davidem, se v průběhu diskuzí zaměříme zejména na (právně) nejednoznačné situace, jako je užití skryté kamery, meze nedotknutelnosti soukromí veřejně činných osob nebo filmy postavené na principu found footage. • 90 minut • přednáška s užitím filmových ukázek

 


 

Reklama jako nástroj, média jako prostředek

 

 

 

 

 

Přednáška zaměřená na vliv a nástroje reklamy. Na příkladu známého filmu Český sen jsou demonstrovány konkrétní způsoby a praktiky, kterými obchodníci primárně ovlivňují širokou veřejnost. • 120 minut (optimálně 150 minut) • přednáška lektora a projekce filmu

 

 


 

Obraz Němce v československém dokumentárním filmu (1945-1968) 

S režisérem Jaroslavem Kratochvílem si ukážeme způsoby, kterými filmaři „strašili“ veřejnost německým nebezpečím a které jsou nápadně podobné těm, jenž dnes slouží k vytváření obav z jiných národností a kultur. • 90 minut • přednáška s užitím filmových ukázek
 

 


 

Základy animace 

Lektorky během dvouhodinové lekce seznámí děti s povahou jednoho ze čtyř základních optických vynálezů (hraček) a následně se hračku naučí vyrobit. • 120 minut (optimálně 150 minut) • praktická dílna

Realizováno za podpory:                                                                                                                                 
                                     

 

 Dále spolupracujeme s: