CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Politika ochrany práv dítěte

Interní směrnice pro bezpečné a korektní chování k dětem a mládeži

Obsah směrnice:

1. ZÁKLADNÍ PRINCIPY A HODNOTY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A MLÁDEŽE V RÁMCI VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT DOC.DREAM services s.r.o.
1.1. Zavedení a rozsah politiky ochrany práv dětí a mládeže v DOC.DREAM services s.r.o.
1.2. Definice
1.3. Co se myslí pojmem zneužívání dětí?

2. DŮLEŽITOST POLITIKY OCHRANY PRÁV DÍTĚTE

3. VYMEZENÍ POLITIKY OCHRANY PRÁV DÍTĚTE
3.1. Zvyšování informovanosti o potřebě ochrany práv dítěte
3.2. Hodnocení rizik a tvorba programu bezpečnosti

4. POLITIKA OCHRANY PRÁV DÍTĚTE DOC.DREAM services s.r.o.
4.1. Členové organizačního štábu a další angažované osoby – požadované dokumenty
4.2. Školení a vzdělávání
4.3. Protokol chování

5. KODEX CHOVÁNÍ

6. IMPLEMENTACE
6.1. Strategie implementace: Postupy oznamování
6.2. Strategie implementace - interní postupy zabezpečení ochrany

7. POKYNY PRO KOMUNIKACI A KOMUNIKACI S MÉDII
7.1. Principy
7.2. Poučený souhlas
7.3. Návštěva fotografů, filmových štábů, novinářů a jiných osob

8. ZODPOVĚDNOST: MONITOROVÁNÍ A VYHODNOCENÍ POLITIKY OCHRANY PRÁV DÍTĚTE

Kopletní text směrnice ke stažení ZDE.

---

Příloha č. 1: Závazné prohlášení souhlasu s Politikou ochrany práv dítěte (POPD) DD
Příloha č. 1A: Závazné prohlášení souhlasu s Politikou ochrany práv dítěte (POPD) DD - dodatek
Příloha č. 2: Identifikace projevů násilí
Příloha č. 3: Schéma postupu reportování
Příloha č. 4: Hlášení porušení ochrany bezpečnosti dítěte
Příloha č. 5: Důležité kontakty

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme