CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Videotéka

Již řadu let archivujeme filmy, které byly uvedeny na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava. Tento archiv pro studijní účely prezenčně zpřístupňujeme registrovaným uživatelům Centra dokumentárního filmu v Jihlavě. Kolekci neustále rozšiřujeme a postupně vzniká stále pestřejší a jedinečná badatelská sbírka autorského dokumentárního filmu v České republice. 

tématické balíčky

Výpis filmů

ikona blokyikona řádky
¡O no coronado!

¡O no coronado!

Craig Baldwin / Spojené státy / 1992 / 40 min. 0 sec.

Dobyvatelská kronika rekonstruuje španělskou invazi do zemí amerického jihozápadu v první polovině 16. století, rozplétá kontexty, motivace, mýty a historické události a z kritické perspektivy a se značnou ironií buduje epickou ságu obsazení a ovládnutí území, na níž navazuje polemiku se snahami umístit do této oblasti jaderný odpad.V různých podobách zdůrazňuje vztah historické roviny k současnosti – když se rýsují paneláky na pozadí louky, kde se odehrává původní, pro film natočená historická rekonstrukce, anebo když jsou na Coronada dotazováni turisté.

... až na věky

... až na věky

Pavel Koutecký / Česká republika / 1998 / 14 min. 0 sec.

Manželství je cesta do budoucnosti, milenci se od svatebního oltáře v dokumentárních pasážích Pavla Kouteckého vydávají do animovaného světa Michaely Pavlátové. Rozkvetlá přítomnost jedné duše a dvou těl se mění ve vyprahlou ledovou poušť oddělených ložnic, deziluze a pastí.

... když se zrovna nedíváš

... když se zrovna nedíváš

Phie Ambo / Dánsko / 2017 / 84 min. 0 sec.

Elektron se při Youngově experimentu chová jinak, pokud je pokus zaznamenáván. Axiomu z kvantové fyziky podřídila natáčení dokumentaristka usilující zachytit vědou nepostihnutelné projevy lidského vědomí ve fyzickém světě. A po cestě dospěla k otázce: Komunikuje vzájemně voda, když to lidé nevidí?

(Ne)všední život v pásmu

(Ne)všední život v pásmu

Nicola Grignani, Alberto Mussolini, Luca Scaffidi, Valeria Testagrossa, Andrea Zambelli / Palestinian Territory, Itálie / 2013 / 64 min. 0 sec.

Pásmo Gazy se  pro většinu médií stalo zdrojem apokalyptických výjevů izraelsko-palestinského konfliktu. Striplife  představuje výjimečné zobrazení všedního života tamních obyvatel před současnou eskalací násilí. Gaza od východu do západu slunce v uhrančivých obrazech – bez nutnosti komentáře.

(T)ERROR

(T)ERROR

Lyric R. Cabral, David Felix Sutcliffe / Spojené státy / 2015 / 84 min. 0 sec.

Bývalý člen Černých panterů Saeed „Shariff“ Torres pracuje pro FBI.  Má za úkol odhalovat projevy terorismu v amerických muslimských komunitách. Reportážní dokument zachycuje paranoidní rozměr bezpečnostní politiky USA v nejlepší tradici americké investigativní žurnalistiky. Režisérka odkrývá nedemokratické principy zaštiťující fungování americké demokracie. Z odhalování zločinu předtím, než k němu dojde, se stává hon na duchy, pokřivování skutečnosti a šíření pocitu strachu mezi často nevinnými lidmi.DETAIL:„Myslíte si, že je vaše současnost nějak spojena s vaší minulostí?“ „Já vlastně žádnou minulost nemám. Nechci se k ní vracet. Vážně, ani trochu.“

[:rouge moulin:]

[:rouge moulin:]

Alice Růžičková / Česká republika / 2012 / 4 min. 14 sec.

Nejlepší sestřih muzikálu Moulin Rouge je básní „o lásce“, znovunalézané a potvrzované ve vlnách obrazů upravovaných úhlem pohledu na projekční plochu, zbavené romantizujícího patosu. Virtuózní montáž detailů soustřeďuje příběh na protnutí dvou hlavních postav a české titulky nechávají zaznít slova v důsledných důrazech – někdy sotva zaznamenatelných, spíš skrytých a méně viditelných, někdy jasně vyznívají významy v působivé kompozici s převrácenými kusy písně.  

[A]SPHX

[A]SPHX

Petr Zábrodský / Česká republika / 2014 / 6 min. 0 sec.

Audiovizuální experiment [A]SPHX používá techniky záměrné deformace digitálního procesu. Obvykle odpadový vizuální materiál se ve „dvourozměrném“ formátu transformuje do výrazných a dynamických barevných ploch, rozpohybovaných minimalistickým beatem. Inspirace estetikou Glitch a principy absolutního filmu.

<3 / Míň než tři

<3 / Míň než tři

Jorė Janavičiūtė / Litva / 2019 / 12 min. 35 sec.

Míň než tři je výsledek matematické šifry, který představuje vyznání lásky, a zároveň symbolizuje srdce. Autorka filmu přináší třetí paralelu v podobě problematiky polyamorních vztahů. Protagonistka Rasa se vyrovnává s rozchodem, přičemž stále žije ve společné domácnosti se svou bývalou partnerkou Elenou a její současnou přítelkyní.

# 67

# 67

Joost Rekveld / Nizozemsko / 2017 / 16 min. 0 sec.

Analogové video vytvořené pomocí moderního elektronického ekvivalentu Rutt-Etra zachycuje kolísavé elektromagnetické záření ve veřejném  prostoru.  

#3511

#3511

Isaac Stillwell / Polsko, Německo, Belgie, Francie, Austrálie / 2018 / 68 min. 0 sec.

Hlavními tématy filmu jsou migrace a integrace přistěhovalců do nové společnosti. Snímek #3511 je ukazuje prostřednictvím příběhu australského vojáka, jehož korespondence a deník z dob, kdy cestoval ve službě v rámci první světové války, jsou kombinovány s povídkou spisovatele J. L. Borgese. Tento konkrétní osud představuje metaforu k dnešním otázkám ohledně exilu, paměti a integrace. Z formálního hlediska převažují zejména záběry na pustou krajinu a domy, které jsou doprovázeny komentářem. Výjimečně jsou vidět i tváře vyprávějících.„Film začal šťastnou náhodou: je to fikce i skutečnost. O 100 let později tento materiál posunuje hranice toho, co lze poznat a rekonstruovat. Jenže co když měla fikce ukázat skutečnost jako tajemství?“ I. Stillwell

#47

#47

José Miguel Biscaya / Portugalsko, Nizozemsko / 2014 / 11 min. 0 sec.

Znaky reálné a imaginární krajiny tvoří obrazové vrstvy, v nichž se vracíme na známá místa, pozorujeme stíny, větve a trávu ve větru. Plány země i nebe jsou od sebe odtrhovány, paměť jednoho se zakusuje do nově se ukazujícího horizontu. Rozpad obrazu probíhá díky narušování toku dat ve formátu MPEG, kdy některé klíčové informace jsou odstraněny a software je přinucen vidění světa znovu interpretovat.  DETAIL:Měsíc v úplňku je orientačním bodem paměti a jeho bílé vyobrazení společnou plochou algoritmického čtení obou krajin.  

00 aneb Deníky paní Milady

00 aneb Deníky paní Milady

Tomáš Potočný / Česká republika / 2008 / 10 min. 0 sec.

Starší paní, pečující o veřejnou toaletu, si vede deníky, do nichž si pravidelně zapisuje svá pozorování i pře s klienty a její stereotypní dobrodružství se v ateliérové etudě stávají posmutněle veselým podobenstvím o osudu člověka.

07:15 - Kos

07:15 - Kos

Judith Auffray / Francie / 2022 / 30 min. 0 sec.

Stručný obsah dokumentu zní jako netradiční pohádka – starý poustevník a mladá dívka, která umí komunikovat s ptáky, zaslechnou jednoho dne zpěv neznámého ptáka a vydávají se do lesa a opuštěného dolu, aby jej našli. Ačkoli ve skutečnosti příběh zahrnuje moderní nahrávací zařízení a mikrofony, na jeho pohádkové poetičnosti mu to neubírá. Snímek, jehož středobodem je ptačí zpěv, nabádá k soustředěnému poslechu, a zároveň vede k zamyšlení nad tím, že i tak běžný zvuk, jako je zpěv ptáků, má v sobě něco záhadného.„Hluboko v lesích svět přírody vybízí stejnou měrou k tomu, aby byl předmětem zájmu vědců a předmětem touhy básníků.“---Zdroj citátu: https://www.cinemadureel.org/en/films/7h15-merle-noir-2/  

1/2 revoluce

1/2 revoluce

Karim El Hakim, Omar Shargawi / Dánsko / 2011 / 71 min. 0 sec.

Revoluce v nárůstu používání lehkých a přenosných HD kamer eskalovala paralelně s explozí „arabského jara“ a povstáním egyptského lidu na náměstí Tahrír v Káhiře na jaře 2011. Těkavé záběry z pouličních bojů, ve kterých se rodily náznaky občanské války mezi frakcemi armády, se vracejí do lůna bytu režisérů Karima a Omara. Ten se stává útočištěm i místem reflexe pádu režimu Husní Mubaraka i nevyhnutelné deklarace svobody. Svobody, která zůstává v půli cesty nechráněná vůči nepředvídatelným okolnostem a hrozbám dalšího vývoje.

1/8

1/8

Rei Hayama / Japonsko / 2017 / 13 min. 17 sec.

Název označuje poměr ostrosti lidského zraku oproti jestřábímu. Deformace a neostrost zobrazení, závislé na hustotě fotoreceptorů, zastírají konkrétnost. Aluze na mýtus o Ikarovi tematizuje vzdálenost a jasnost vyhodnocení výhledu, precizně rytmizované vyprávění rozvíjí motiv pohledu a pádu z výšky. „Tento film se zaměřuje na svět existující vně příběhu. Zničením ústředního příběhu člověka jsem chtěla objevit vše, co je z něj vyškrtnuté či lapené mimo něj.“ R. Hajamaová

1+8

1+8

Angelika Brudniak, Cynthia Madansky / Rakousko, Turecko / 2012 / 131 min. 0 sec.

Různé podoby hranic zkoumá snímek o Turecku, státu, který sousedí s celkem osmi různými zeměmi. Tvůrci se postupně vydávají do obcí nacházejících se poblíž každé z hranic, a to vždy jak na turecké straně, tak na té opačné. V celkem šestnácti městečkách sledujeme varianty každodenního života, ale i společenské a politické problémy, které tímto životem hýbou. Pohyb po mapě hranic tak dává celému filmu jeho tvar.

10 min.

10 min.

Jorge Leon / Belgie / 2009 / 19 min. 0 sec.

Prostřednictvím četby svědecké výpovědi a s ní spjatých záběrů různých míst (ulice, postel, policejní stanice, pole za městem) popisuje film, natočený v rámci Dne boje proti obchodování s lidmi, osud mladé ženy z východní Evropy, přinucené k prostituci.

bez náhledu

100 dnů

Viera Čákanyová / Česká republika / 2009 / 22 min. 0 sec.

Životní příběh nemá přesnou formu, tak jako u obrazu může první pohled směřovat do kteréhokoliv bodu jeho prostoru. Důležité je, že se celek postupně vyjeví. Život pokračuje dál, lidé pracují, plodí děti, z lásky nebo z nedostatku jiné životní motivace. Když není Bůh, jediná jistota je 24-hodin otevřené Tesco. Před 40 lety přistálo Apollo 11 na měsíci. Příští cíl je Mars. Žádný lidský projekt nemůže úspěšně běžet bez naděje na dokončení v rozumné lhůtě. Maximální rozumná lhůta je délka lidského života. Co všechno se do ní vejde? Béla, maďarský biomolekulární vědec v důchodu čeká na smrt. Mezitím řekne pár věcí.

100 ročních období

100 ročních období

Giovanni Bucchieri / Švédsko / 2023 / 104 min. 0 sec.

Režisér Giovanni Bucchieri se nechal inspirovat videodeníky z dob, kdy byl mladým tanečníkem Švédského královského baletu a poprvé v životě se bláznivě zamiloval. S pomocí záběrů starých přes 25 let a hraných sekvencí skládá emotivní, zčásti skutečný milostný příběh dvou spřízněných uměleckých duší. Do jejich vztahu ovšem zasahují nezdravé ambice i touha po uznání. Třetí „postavou“ mnohovrstevnatého příběhu se pak stává protagonistova bipolární porucha. Jeho prožívání se během manických epizod stává intenzivnějším, kontrasty ostřejšími, a také vztah se začíná vymykat kontrole. Láska ale odolává. „Došlo mi, že jsem chtěl natočit film na rozloučenou, mít pořádnou rozlučku, kterou jsem s těmi, které jsem miloval, nikdy neměl, sbohem nejen od Louise, ale také katarzní sbohem ze světa.“ – Giovanni Bucchieri Zdroj citátu: Cineuropa

1000 hlasů

1000 hlasů

Tim Travers Hawkins / Velká Británie / 2009 / 9 min. 0 sec.

1 hlasy 2 traumata, sny 3 zastřený zvuk zpovědí 4 animovaný dokument zhmotňuje vyloučení 5 stav mysli přistěhovalců: šílenství, sebevraždy Politicky korektní byrokrat přednáší skupince mladých o humánnosti britského azylového systému, zatímco záznamník v suterénu nahrává vzkazy a výpovědi internovaných imigrantů žádajících o azyl.

1029 Rekviem

1029 Rekviem

Myun Yi / Jižní Korea / 2023 / 4 min. 8 sec.

Zvukovou stopu filmu tvoří extatický hudební doprovod korejského rituálu „kut“ prováděného šamanem, který propojuje živé a mrtvé. Vizuální složka zase spojuje prožitek vzdálenosti a blízkosti: rytmicky se zmenšující rámy, naplněné stále se vzdalující perspektivou, postupně vyjevují ústřední prostor uprostřed husté aglomerace, jenž jako by pulzoval hudbou.„Requiem za ty, kteří zemřeli s otevřenýma očima.“

12. prosinec

12. prosinec

Giovanni Bonfanti / Itálie / 1972 / 43 min. 0 sec.

Dne 12. prosince 1969 došlo v Miláně k bombovým útokům s 16 mrtvými a 84 zraněnými. O rok později natočila skupina filmařů s podporou levicového uskupení Lotta Continua protestní vzpomínkovou akci zpochybňující policejní vyšetřování a projevující nesouhlas se sociální situací. Tento portrét italské nižší třídy v čase vzpoury vznikl s pomocí Piera Paola Pasoliniho.

12121

12121

Olga Srstková / Česká republika / 2023 / 27 min. 0 sec.

Psychické problémy, alkoholismus a záměrné vyloučení ze společnosti vytyčovaly svět mladého výtvarníka až do zlomového data vyznačeného číslovkami v názvu filmu. Moment návratu do života zachycuje introspektivní portrét usilující o postihnutí té těžko uchopitelné křehkosti balancování na hraně nebytí. „Martin studoval malbu na střední umělecké škole. Studium ovšem nedokončil z důvodu problému s alkoholem. Následujících 5 let strávil na ulici a na squatech.“ Zdroj citátu: Divadlo 29

13 vajec

13 vajec

TJ Cuthand / Kanada / 2022 / 14 min. 9 sec.

Autorský videodeník, dokumentující režisérovu snahu o umělé oplodnění. Cuthand popisuje svoji touhu po vlastních dětech a nelehkou cestu, kterou musí absolvovat, aby je mohl mít, cestu, jež je zároveň úzce spjatá s jeho příslušností ke kanadským Prvním národům, a tedy i s otázkou zachování původní kultury.„Oplakávat lidi, kteří nikdy neexistovali, je těžší, než se zdá.“ (TJ Cuthand)---Zdroj citátu: https://asinabkafestival.org/portraits-short-docs

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme