CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Knihovna

Jedinečný knižní fond odborné literatury zaměřený na český i světový film, s akcentem na dokumentární tvorbu. Historie i teorie české i světové mediální tvorby ale také příručky, učebnice i manuály, které vás provedou možnostmi tvorby audiovizuálního díla. Nevíte, kde začít? Podívejte se na doporučení vybraných filmových režisérů a dalších osobností, které knihy pokládají za nejdůležitější právě oni. Nová sekce Dokumentární kniha nabízí fakta zachycená rozličnými autorskými přístupy, textem i fotografiemi.

tématické balíčkydok.knihadok.kniha

Naleznete zde encyklopedie, odborné i populárně-naučné publikace, periodika, katalogy a studijní statě. Kolekce umožňuje rozvíjet zájmy, prohlubovat znalosti nebo doplnit odborné vzdělání. Prezenčně jsou zde připraveny publikace nejen o dokumentárním filmu, ale také o jiných druzích umění, společnosti a kultuře obecně. Speciální místo pak mají periodika zaměřená na českou filmovou a kulturní scénu, stejně jako zahraniční časopisy věnující se podobné tematice, avšak ve světovém měřítku. Fond je přístupný všem registrovaným návštěvníkům z řad široké veřejnosti.

--ismy.

--ismy.

Ronald Bergan
česky / 2011 / 159 stran

Kniha ...ismy: Jak chápat film je dalším dílem úspěšné série o ismech, v níž vyšla díla Jak chápat umění, Jak chápat architekturu, Jak chápat módu. Text, který poutavou formou představuje slavné filmy a režiséry, je roztříděný do význačných „ismů"", jež udávaly směry vývoje filmové tvorby. Publikace pokrývá celou historii kinematografie, od klasických děl němé éry přes zlatý věk Hollywoodu a francouzskou novou vlnu až po současný rozmach asijského minimalismu.

--není zač, řekl Bůh

--není zač, řekl Bůh

Zdenek Sirový
1996 / 175 stran

Autor vzpomíná na léta nedávno minulá a pokouší se lidem, kteří se zajímají o film, sdělit své radosti i trápení. [databazeknih.cz]

...stačilo jen říct Jáchymov
soutěžní knihaikona dok.kniha soutěžní

...stačilo jen říct Jáchymov

Anna Strnadová
219 stran

Novela na základě vzpomínek a dopisů vypráví životní příběh Miroslava Hampla a současně odkrývá každodenní život politických vězňů v uranových dolech.

"Cut! Print!"

Tony. Miller
1972 / 188 stran

"Cut! Print!": The Language and Structure of Filmmaking (A Da Capo paperback) by Tony Miller. [amazon.com]

(Prvních) 10 let České televize

(Prvních) 10 let České televize

2002 / 372 stran

Bezpochyby nejpodstatnější kapitolou televizní historie v českých zemích je přerod televize ve službách státu v televizi jako službu veřejnosti. K připomenutí a poznání jak se konstituovala a vyvíjela Česká televize v desetiletí 1992-2001, nechť slouží tato publikace. [Jiří Balvín]

1.5.1953 - zahájení televizního vysílání

1.5.1953 - zahájení televizního vysílání

Martin Štoll
2011 / 208 stran

Televize se stala technickou, sociální, ale i politickou konstantou novodobé historie. Podílela se na proměnu mocenských praktik, zásadním způsobem posunula hodnotový žebříček a chováni různých sociálních skupin i celých národů. Historii 20. století si bez ní nelze vůbec představit. Ačkoliv se v Československu začal televizní signál šířit éterem od 1.května 1953, šlo o vyvrcholeni dlouholetých snah sahajících hluboko do první republiky.Ve třicátých letech byla televize předmětem boje odborníků i radioamatérů a stranou nezůstávaly ani politické zájmy. O perspektivách televize pro vojenské účely během druhé světové války není třeba pochybovat, což ostatně dokládá cela severo-východočeská etapa jejího vývoje. K jak zásadnímu obratu ve vnímáni televize vládnoucí stranou došlo po únorovém převratu roku 1948? Co přesně se onoho památného dne, kdy bylo vysílání zahájeno, odehrálo? Co bylo v následujících měsících na programu? Jak se vyvíjela Československá televize do okamžiku, než získala právní subjektivitu a nabalila na sebe milion koncesionářů? Na to se snaží odpovědět tato kniha.[databazeknih.cz]

100x Desert

100x Desert

Štěpán Hájek
285 stran

Od září 2006 pořádá evangelický farář Štěpán Hájek bohoslužby v brněnském klubu Desert. Čte z bible, káže a rozmlouvá se zajímavými hosty a k tomu hrají pozvaní muzikanti. Při příležitosti sté Bohoslužby Desert vychází mozaika kázání, rozhovorů (M. Bek, A. Elbel, A. Střížek a další) a fotografií, která odráží specifickou atmosféru těchto „bohoslužeb v hospodě“. Předmluva Břetislav Rychlík. Fotografický doprovod Ivan Cimr a Ben Skála. Přílohou knihy je krátký dokumentární film Petra Barana. zdroj: [knihy.heureka.cz]

13. komnata

13. komnata

2008 / 205 stran

Poutavý televizní pořad 13. komnata se stal inspirací pro již třetí knižní setkání diváků a čtenářů se známými osobnostmi, jejichž život výrazně poznamenalo nějaké trauma – z nemoci, úrazu, závislosti, ztráty či životního nezdaru… V životě každého z aktérů těchto třinácti příběhů došlo k zásadnímu zlomu. Ocitli se na osudové křižovatce a museli se rozhodnout, co dál. Protože dokážou o svých trablech mluvit otevřeně, bez okázalosti a zbytečného stýskání, mohou se pro leckoho stát předobrazem nezlomnosti a znovu nacházené vůle k životu a životní rovnováhy. Stejně jako dva předchozí díly, i tento zaznamenává zpětná zamyšlení aktérů pořadu, v čem otevření jejich „třinácté komnaty“ pomohlo jim samým. [kosmas.cz]

13. komnata

13. komnata

2007 / 205 stran

Druhý svazek neobyčejných příběhů ze života nevšedních osobností, inspirovaný televizním pořadem 13. komnata, přináší citlivé záznamy osudových situací, v nichž se nemusí octnout jen ti slavní a sledovaní, ale kdokoli z nás. Mnozí z těch, kteří jsou upoutáni na invalidní vozík, ztratili někoho ze svých nejbližších, čelí křivdám a bezpráví, vyrovnávají se s tragickou událostí tvůrčí činností, zklamou se v něčem, čemu bezvýhradně věřili, statečně bojují se zákeřnou nemocí anebo je život stíhá dalšími ranami, právě když začínají doufat, že už mají to nejhorší za sebou, v těchto rozhovorech mohou najít oporu, útěchu a inspiraci. Kniha navíc přináší zpětná ohlédnutí aktérů televizních příběhů. [kosmas.cz]

16x život s televizí

16x život s televizí

Jarmila Cysařová
1998 / 117 stran

Vzpomínky a rozhovory s osobnostmi české a československé televize.

27 smrtí Tobyho Obeda
soutěžní knihaikona dok.kniha soutěžní

27 smrtí Tobyho Obeda

Joanna Gierak-Onoszko
česky / 327 stran

Kniha věnovaná kanadským internátním školám, kam byly umisťovány děti původních obyvatel. Věnuje se skrze příběhy nelidským podmínkám, ve kterých se tam děti nacházely, i tomu, jak byly traumatem ovlivněny.

3 1/2

3 1/2

1965 / 259 stran

První ze série publikací, které chtějí zachytit velké, světovou pozornost vyvolavší činy naší i cizí kinematografie. Obsahuje projevy autorů, úplné scénáře, výňatky ze zahraničních kritik a Liehmovo a Bočkovo hodnocení filmů Věry Chytilové "O něčem jiném", Miloše Formana "Černý Petr", Jaromila Jireše "Křik" a Pavla Juráčka "Postava k podpírání".

35 českých filmových režisérů očima Zdeňka Svěráka, Jiřího Suchého, Květy Fialové, Radka Brzobohatého a v karikaturách Michala Černíka

35 českých filmových režisérů očima Zdeňka Svěráka, Jiřího Suchého, Květy Fialové, Radka Brzobohatého a v karikaturách Michala Černíka

Michal Černík
2010 / 151 stran

35 medailonů o českých filmových režisérech poválečného filmu. Ke každému medailonu je připojena krátká vzpomínka některé z osobností (Svěrák, Suchý, Fialová, Brzobohatý aj.)

4 filmové povídky

4 filmové povídky

česky / 1982 / 247 stran

Svazek obsahuje literární předlohy čtyř sovětských filmů, které vznikly v moskevských ateliérech v posledním desetiletí.

bez náhledu

451 stupňů Fahrenheita

Ray Bradbury
česky / 179 stran

Dystopický sci-fi román amerického autora, který v něm nastavuje zrcadlo přetechnizované civilizaci moderního světa, patří ke klasickým dílům žánru. | Poukazuje naopak na nebezpečí, kterým by mohla obludná automatizace života přivodit zánik všech kulturních hodnot a prostých lidských citů. V autorově pojetí lidská společnost této moderní civilizace podniká štvanice na poslední knihy, které se uchovaly v tajných úkrytech a pronásleduje všechny podivíny, žijící ještě normálním citovým životem. Ústřední dějovou nití románu je vzpoura jednoho z členů organizace paličů knih. Ve fantasmagorické honičce městem se mu podaří uniknout do přírody a připojit se ke štvancům, kteří bloudí krajem jako apoštolové kultury. Příběh končí úplnou válečnou zkázou města a perspektivou nového obrození lidstva.

5 scénářů

5 scénářů

Federico Fellini
česky / 1966 / 506 stran

Soubor scénářů (Darmošlapové, Silnice, Cabiriiny noci, Sladký život, Osm a půl) jednoho z předních italských poválečných scénáristů a režisérů, původně neorealisty, později moralisty a kritika společenské konvence.

666 profilů zahraničních režisérů

666 profilů zahraničních režisérů

Jaroslav Brož
558 stran

Profily zahraničních režisérů se stručnými životopisnými údaji a filmografií díla.

99 významných tvůrců rozhlasových dokumentů

99 významných tvůrců rozhlasových dokumentů

2013 / 263 stran

K 90. výročí Českého rozhlasu připravilo Sdružení pro rozhlasovou tvorbu ve spolupráci s Radioservisem již třetí knihu z rozhlasové historie. Soustřeďuje portréty 99 významných tvůrců rozhlasových dokumentů. Zachycuje osobnosti rozhlasové historie i současnosti - tentokrát ty z nich, kteří se věnovali a věnují především rozhlasovému dokumentu, naučnému pásmu, tvaru s anglickým názvem "feature", umělecké reportáži, či jak se kdy pořadům, jež zachycují realitu s použitím autentického zvuku, říkalo. Mezi představovanými dokumentaristy figurují např. Adam Drda, Milan Bauman, Otka Bednářová, Miloň Čepelka, Tomáš Černý, Jiří Hubička, Bronislava Janečková, Mikuláš Kroupa, Karel Kyncl, Michal Lázňovský, Radim Nejedlý, Jaromír Ostrý, Ludvík Vaculík, Eliška Závodná a mnozí další. [databazeknih.cz]

A companion to Eastern European cinemas

A companion to Eastern European cinemas

2012

A Companion to Eastern European Cinemas showcases twenty-five essays written by established and emerging film scholars that trace the history of Eastern European cinemas and offer an up-to-date assessment of post-socialist film cultures. [amazon.com]

A companion to media authorship

A companion to media authorship

2013 / 1 stran

"A Companion to Media Authorship offers 28 groundbreaking chapters which investigate the practices, attributions, and meanings of authorship. Revitalizing the study within media and cultural studies, this diverse and global collection provides the definitive work on the subject. -Rethinks cultures of authorship and challenges the concept of auteurism across multiple media forms -Moves beyond notions of the individual to focus on how authorship is collaborative, contested, and networked, examining cultures of authorship and the practicalities of how it works -Draws on the cutting-edge research of scholars and practitioners whose work has produced significant new insights into the field -Examines a wide range of media, including television, social media, radio, videogames, transmedia, music, and comic books -Offers an impressive global focus, including pieces on Mexican music, amateur film production in Nairobi slums, tele-serial production in Kinshasa, Hong Kong film, and the marketing of Bollywood"

A crack-up at the race riots

A crack-up at the race riots

Harmony Korine
172 stran

Originally published by Mainstreet/Doubleday in 1998, this debut novel from an underground filmmaker uses print, photographs, drawings, news clippings, handwriting, a poem, attempted diagrams, and clip art to enhance the text, which primarily tells of a race war that happens in Florida, where the Jewish people sit in trees, the black people are run by MC Hammer, and the white people are run by Vanilla Ice. Or as the author himself described it front of a national television audience, "I wanted to write the Great American Choose-Your-Own-Adventure Novel." In actuality, it is a collection of hard-luck stories, off-and-on-color jokes, script scraps, found letters, free rhymes, drug flashbacks, and other missing scenes, all exploring the world of show business with fingers prying in the cracks and feet set lightly in the black humors of the real world. With chapters about books found in Monty Clift's basement and Tupac Shakur's 10 favorite novels, and a set of 11 suicide notes with room included for the reader's signature, the book is a one-of-a-kind post-postmodern examination of the dangers of public life from a unique voice in independent culture, one that might make William S. Burroughs sigh and turn the page at least. [amazon.com]

A critical cinema

A critical cinema

Scott MacDonald
1988 / 3 stran

A Critical Cinema 3 continues Scott MacDonald's compilation of personal interviews and public discussions with major contributors to independent filmmaking and film awareness. An informative exchange with Amos Vogel, whose Cinema 16 Society drew American filmgoers into a broader sense of film history, is followed by interviews reflecting a wide range of approaches to filmmaking. Sally Potter discusses her popular feature, Orlando, in relation to the experimental work that preceded it, and Canadian independent John Porter argues compellingly for small-gauge, Super-8mm filmmaking. Ken Jacobs discusses the "Nervous System" apparatus with which he transforms old film footage into new forms of motion picture art; Jordan Belson describes his Vortex Concerts, ancestors of modern laser light shows; and Elias Merhige talks about going beneath the "rational structure of meaning" in Begotten. A Critical Cinema 3 presents independent cinema as an international and multiethnic phenomenon. MacDonald interviews filmmakers from Sweden, France, Italy, Austria, Armenia, India, the Philippines, and Japan and examines the work of African Americans, European Americans, Asian Americans, and Hispanics. He provides an introductory overview of each interviewee, as well as detailed film/videographies and selected bibliographies. With its predecessors, A Critical Cinema (California, 1988) and A Critical Cinema 2 (California, 1992), this is the most extensive, in-depth exploration of independent cinema available in English. [amazon.co.uk]

A critical cinema

A critical cinema

Scott MacDonald

It is widely understood that writing can discuss writing, but we rarely consider that film can be used as a means of analyzing conventions of the commercial film industry, or of theorizing about cinema in general. Over the past few decades, however, independent cinema has produced a body of fascinating films that provide intensive critiques of nearly every element of the cinematic apparatus. The experience of these films simultaneously depends on and redefines our relationship to the movies. Critical Cinema provides a collection of in-depth interviews with some of the most accomplished "critical" filmmakers. These interviews demonstrate the sophistication of their thinking about film (and a wide range of other concerns) and serve as an accessible introduction to this important area of independent cinema. Each interview is preceded by a general introduction to the filmmaker's work; detailed filmographies and bibliographies are included. Critical Cinema will be a valuable resource for all those involved in the formal study of film, and will be essential reading for film lovers interested in keeping abreast of recent developments in North American cinema.

A critical cinema 2

A critical cinema 2

Scott MacDonald

This sequel to A Critical Cinema offers a new collection of interviews with independent filmmakers that is a feast for film fans and film historians. Scott MacDonald reveals the sophisticated thinking of these artists regarding film, politics, and contemporary gender issues. The interviews explore the careers of Robert Breer, Trinh T. Minh-ha, James Benning, Su Friedrich, and Godfrey Reggio. Yoko Ono discusses her cinematic collaboration with John Lennon, Michael Snow talks about his music and films, Anne Robertson describes her cinematic diaries, Jonas Mekas and Bruce Baillie recall the New York and California avant-garde film culture. The selection has a particularly strong group of women filmmakers, including Yvonne Rainer, Laura Mulvey, and Lizzie Borden. Other notable artists are Anthony McCall, Andrew Noren, Ross McElwee, Anne Severson, and Peter Watkins.

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme