CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Knihovna

Jedinečný knižní fond odborné literatury zaměřený na český i světový film, s akcentem na dokumentární tvorbu. Historie i teorie české i světové mediální tvorby ale také příručky, učebnice i manuály, které vás provedou možnostmi tvorby audiovizuálního díla. Nevíte, kde začít? Podívejte se na doporučení vybraných filmových režisérů a dalších osobností, které knihy pokládají za nejdůležitější právě oni. Nová sekce Dokumentární kniha nabízí fakta zachycená rozličnými autorskými přístupy, textem i fotografiemi.

tématické balíčkydok.knihadok.kniha

Naleznete zde encyklopedie, odborné i populárně-naučné publikace, periodika, katalogy a studijní statě. Kolekce umožňuje rozvíjet zájmy, prohlubovat znalosti nebo doplnit odborné vzdělání. Prezenčně jsou zde připraveny publikace nejen o dokumentárním filmu, ale také o jiných druzích umění, společnosti a kultuře obecně. Speciální místo pak mají periodika zaměřená na českou filmovou a kulturní scénu, stejně jako zahraniční časopisy věnující se podobné tematice, avšak ve světovém měřítku. Fond je přístupný všem registrovaným návštěvníkům z řad široké veřejnosti.

--ismy.

--ismy.

Ronald Bergan
česky / 2011 / 159 stran

Kniha ...ismy: Jak chápat film je dalším dílem úspěšné série o ismech, v níž vyšla díla Jak chápat umění, Jak chápat architekturu, Jak chápat módu. Text, který poutavou formou představuje slavné filmy a režiséry, je roztříděný do význačných „ismů"", jež udávaly směry vývoje filmové tvorby. Publikace pokrývá celou historii kinematografie, od klasických děl němé éry přes zlatý věk Hollywoodu a francouzskou novou vlnu až po současný rozmach asijského minimalismu.

...stačilo jen říct Jáchymov
soutěžní knihaikona dok.kniha soutěžní

...stačilo jen říct Jáchymov

Anna Strnadová
219 stran

Novela na základě vzpomínek a dopisů vypráví životní příběh Miroslava Hampla a současně odkrývá každodenní život politických vězňů v uranových dolech.

(Prvních) 10 let České televize

(Prvních) 10 let České televize

2002 / 372 stran

Bezpochyby nejpodstatnější kapitolou televizní historie v českých zemích je přerod televize ve službách státu v televizi jako službu veřejnosti. K připomenutí a poznání jak se konstituovala a vyvíjela Česká televize v desetiletí 1992-2001, nechť slouží tato publikace. [Jiří Balvín]

1.5.1953 - zahájení televizního vysílání

1.5.1953 - zahájení televizního vysílání

Martin Štoll
2011 / 208 stran

Televize se stala technickou, sociální, ale i politickou konstantou novodobé historie. Podílela se na proměnu mocenských praktik, zásadním způsobem posunula hodnotový žebříček a chováni různých sociálních skupin i celých národů. Historii 20. století si bez ní nelze vůbec představit. Ačkoliv se v Československu začal televizní signál šířit éterem od 1.května 1953, šlo o vyvrcholeni dlouholetých snah sahajících hluboko do první republiky.Ve třicátých letech byla televize předmětem boje odborníků i radioamatérů a stranou nezůstávaly ani politické zájmy. O perspektivách televize pro vojenské účely během druhé světové války není třeba pochybovat, což ostatně dokládá cela severo-východočeská etapa jejího vývoje. K jak zásadnímu obratu ve vnímáni televize vládnoucí stranou došlo po únorovém převratu roku 1948? Co přesně se onoho památného dne, kdy bylo vysílání zahájeno, odehrálo? Co bylo v následujících měsících na programu? Jak se vyvíjela Československá televize do okamžiku, než získala právní subjektivitu a nabalila na sebe milion koncesionářů? Na to se snaží odpovědět tato kniha.[databazeknih.cz]

100x Desert

100x Desert

Štěpán Hájek
285 stran

Od září 2006 pořádá evangelický farář Štěpán Hájek bohoslužby v brněnském klubu Desert. Čte z bible, káže a rozmlouvá se zajímavými hosty a k tomu hrají pozvaní muzikanti. Při příležitosti sté Bohoslužby Desert vychází mozaika kázání, rozhovorů (M. Bek, A. Elbel, A. Střížek a další) a fotografií, která odráží specifickou atmosféru těchto „bohoslužeb v hospodě“. Předmluva Břetislav Rychlík. Fotografický doprovod Ivan Cimr a Ben Skála. Přílohou knihy je krátký dokumentární film Petra Barana. zdroj: [knihy.heureka.cz]

16x život s televizí

16x život s televizí

Jarmila Cysařová
1998 / 117 stran

Vzpomínky a rozhovory s osobnostmi české a československé televize.

27 smrtí Tobyho Obeda
soutěžní knihaikona dok.kniha soutěžní

27 smrtí Tobyho Obeda

Joanna Gierak-Onoszko
česky / 327 stran

Kniha věnovaná kanadským internátním školám, kam byly umisťovány děti původních obyvatel. Věnuje se skrze příběhy nelidským podmínkám, ve kterých se tam děti nacházely, i tomu, jak byly traumatem ovlivněny.

3 1/2

3 1/2

1965 / 259 stran

První ze série publikací, které chtějí zachytit velké, světovou pozornost vyvolavší činy naší i cizí kinematografie. Obsahuje projevy autorů, úplné scénáře, výňatky ze zahraničních kritik a Liehmovo a Bočkovo hodnocení filmů Věry Chytilové "O něčem jiném", Miloše Formana "Černý Petr", Jaromila Jireše "Křik" a Pavla Juráčka "Postava k podpírání".

35 českých filmových režisérů očima Zdeňka Svěráka, Jiřího Suchého, Květy Fialové, Radka Brzobohatého a v karikaturách Michala Černíka

35 českých filmových režisérů očima Zdeňka Svěráka, Jiřího Suchého, Květy Fialové, Radka Brzobohatého a v karikaturách Michala Černíka

Michal Černík
2010 / 151 stran

35 medailonů o českých filmových režisérech poválečného filmu. Ke každému medailonu je připojena krátká vzpomínka některé z osobností (Svěrák, Suchý, Fialová, Brzobohatý aj.)

4 filmové povídky

4 filmové povídky

česky / 1982 / 247 stran

Svazek obsahuje literární předlohy čtyř sovětských filmů, které vznikly v moskevských ateliérech v posledním desetiletí.

bez náhledu

451 stupňů Fahrenheita

Ray Bradbury
česky / 179 stran

Dystopický sci-fi román amerického autora, který v něm nastavuje zrcadlo přetechnizované civilizaci moderního světa, patří ke klasickým dílům žánru. | Poukazuje naopak na nebezpečí, kterým by mohla obludná automatizace života přivodit zánik všech kulturních hodnot a prostých lidských citů. V autorově pojetí lidská společnost této moderní civilizace podniká štvanice na poslední knihy, které se uchovaly v tajných úkrytech a pronásleduje všechny podivíny, žijící ještě normálním citovým životem. Ústřední dějovou nití románu je vzpoura jednoho z členů organizace paličů knih. Ve fantasmagorické honičce městem se mu podaří uniknout do přírody a připojit se ke štvancům, kteří bloudí krajem jako apoštolové kultury. Příběh končí úplnou válečnou zkázou města a perspektivou nového obrození lidstva.

5 scénářů

5 scénářů

Federico Fellini
česky / 1966 / 506 stran

Soubor scénářů (Darmošlapové, Silnice, Cabiriiny noci, Sladký život, Osm a půl) jednoho z předních italských poválečných scénáristů a režisérů, původně neorealisty, později moralisty a kritika společenské konvence.

666 profilů zahraničních režisérů

666 profilů zahraničních režisérů

Jaroslav Brož
558 stran

Profily zahraničních režisérů se stručnými životopisnými údaji a filmografií díla.

99 významných tvůrců rozhlasových dokumentů

99 významných tvůrců rozhlasových dokumentů

2013 / 263 stran

K 90. výročí Českého rozhlasu připravilo Sdružení pro rozhlasovou tvorbu ve spolupráci s Radioservisem již třetí knihu z rozhlasové historie. Soustřeďuje portréty 99 významných tvůrců rozhlasových dokumentů. Zachycuje osobnosti rozhlasové historie i současnosti - tentokrát ty z nich, kteří se věnovali a věnují především rozhlasovému dokumentu, naučnému pásmu, tvaru s anglickým názvem "feature", umělecké reportáži, či jak se kdy pořadům, jež zachycují realitu s použitím autentického zvuku, říkalo. Mezi představovanými dokumentaristy figurují např. Adam Drda, Milan Bauman, Otka Bednářová, Miloň Čepelka, Tomáš Černý, Jiří Hubička, Bronislava Janečková, Mikuláš Kroupa, Karel Kyncl, Michal Lázňovský, Radim Nejedlý, Jaromír Ostrý, Ludvík Vaculík, Eliška Závodná a mnozí další. [databazeknih.cz]

A jedeme dál...Zábavu diktuje kapitál: filmy, pop-music a televize na nových cestách k divákovi

A jedeme dál...Zábavu diktuje kapitál: filmy, pop-music a televize na nových cestách k divákovi

Lothar Biski
česky / 1988 / 195 stran

.

A loď pláva

A loď pláva

Federico Fellini
slovensky / 1989 / 148 stran

Veľkí filmoví režiséri sa zriedka vyslovujú k otázkam filmovej tvorby. Federico Fellini je vzácnou výnimkou. Jeho kniha Robiť filmy (1980) podnietila mnohých popredných reprezentantov svetovej kinematografie (Luis Buňuel. Michelangelo Antonioni atď.). Spisovateľa Felliniho, pravdaže, ťažko porovnávať s Fellinim - tvorcom filmov, majstrovských diel filmového umenia, s ich mnohostrannosťou, významovým a myšlienkovým bohatstvom, umeleckou objavnosťou. prekvapujúcimi svetelnými a farebnými efektmi, kompozíciami, sémantikou a symbolikou. s ich videním človeka, nespočetných postáv, ktorými zaľudňuje svoje filmy, typmi a charaktermi, aké vie ukázať umelec, ktorý si starostlivo vyberá aj posledného štatistu. Felliniho filmová poviedka A loď pláva potvrdzuje. že mu nejde len o mágiu filmových obrazov, ale predovšetkým o človeka, o poznanie jeho podstaty. Fellini je prenikavým pozorovateľom a vykladačom sveta, vidí a chápe súvislosti, ktoré obyčajní smrteľníci prehliadajú. Federico Fellini patrí nepochybne k vynikajúcim predstaviteľom svetového umeleckého filmu. Už vyše tri desaťročia si jeho diela udržujú živý záujem publika na celom svete. O jeho tvorbe sa vedú spory, chvália ho i kritizujú, jeho iritujúce fantastické filmové idey nikoho nenechávajú ľahostajným. Hoci jeho filmy často inklinujú k legende a snu. neobchádzajú závažné problémy súčasnosti, nastoľujú pálčivé otázky dneška. Potvrdzuje to aj naše vydanie Felliniho filmovej poviedky a scenára A loď pláva. [databazeknih.cz]

A new history of documentary film

A new history of documentary film

Betsy A. McLane
2012

A New History of Documentary Film, Second Edition offers a much-needed resource, considering the very rapid changes taking place within documentary media. Building upon the best-selling 2005 edition, Betsy McLane keeps the same chronological examination, factual reliability, ease of use and accessible prose style as before, while also weaving three new threads - Experimental Documentary, Visual Anthropology and Environmental/Nature Films - into the discussion. She provides emphasis on archival and preservation history, present practices, and future needs for documentaries. Along with preservation information, specific problems of copyright and fair use, as they relate to documentary, are considered. Finally, A History of Documentary Film retains and updates the recommended readings and important films and the end of each chapter from the first edition, including the bibliography and appendices. Impossible to talk learnedly about documentary film without an audio-visual component, a companion website will increase its depth of information and overall usefulness to students, teachers and film enthusiasts.[amazon]

A odkud bych asi tak byl?
soutěžní knihaikona dok.kniha soutěžní

A odkud bych asi tak byl?

Miroslav Karas
374 stran

Bývalý zpravodaj v Rusku vzpomíná na své působení v této zemi; pozornost věnuje ruské politice, historii, česko-ruským vztahům nebo každodennímu životu v různých částech Ruska.

A shimmer of possibility

A shimmer of possibility

2009

In August of 2004 Paul Graham (British, b. 1956), who had moved from London to New York in 2002, set out on the first of many trips around the United States to see and photograph the country for himself. This exhibition has been selected from the resulting series of photographic works, which Graham published in twelve volumes as a shimmer of possibility (steidlMACK, 2007). Each simple but structurally inventive series includes varying numbers of pictures, from one to more than ten, and provides a vivid glimpse into unheralded moments in the lives of individuals Graham encountered on his travels. A series showing a woman eating a take-out meal or a man waiting at a bus stop transcends its nominal subjects and describes aspects of life that, while ordinary, are imbued by the photographer with affection and curiosity. a shimmer of possibility is a call for attention to the brief, indefinite intervals of life. As Graham has said, “Perhaps instead of standing at the river’s edge scooping out water, it’s better to be in the current itself, to watch how the river comes up to you, flows smoothly around your presence, and reforms on the other side like you were never there.[source: https://www.moma.org/]

A stromy ve Vídeňském lese stále stojí
soutěžní knihaikona dok.kniha soutěžní

A stromy ve Vídeňském lese stále stojí

Elisabeth Åsbrink
česky / 384 stran

Životní osudy Otty Ullmanna z vídeňské židovské rodiny, kterého rodiče na sklonku třicátých let poslali do Švédska, aby zde nalezl bezpečí a nový domov.

Aby po nás něco zůstalo
nominovaná knihaikona dok.kniha nominace

Aby po nás něco zůstalo

Anna Novotná
445 stran

Rozhovory s majiteli zámků, kteří hovoří o svých životních osudech a snaze zachránit zchátralé objekty.

Adobe Illustrator CS3

Adobe Illustrator CS3

česky / 2008 / 472 stran

Fotografie; Studium a výuka

Agentura a další povídky...
soutěžní knihaikona dok.kniha soutěžní

Agentura a další povídky...

Karel Kuna
137 stran

Soubor povídek českého autora, vzájemně se prolínajících a přesto samostatných textů.

bez náhledu

Ako písať pre film

Ján Sedlák
1947 / 153 stran

Sborník přednášek slovenského filmového semináře.

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme