CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

30. výročí znárodnění čs. kinematografie

Sborník obsahuje příspěvky, přednesené na slavnostních shromážděních konaných u příležitostí 30. výročí znárodnění československé kinematografie, pozdravné dopisy a telegramy, které účastníci shromáždění odeslali nebo kterébyly doručeny. Přináší také seznam vyznamenaných zasloužilých pracovníků čs. filmu a nejdůležitější články předních filmových teoretiků a kritiků.

Základní informace

Jazyky: slovensky, česky

Rok vydání: 1976

Vydavatelství: Čs. filmový ústav

Počet stran: 109

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme