CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

O nás

Dokumentární film chápeme jako podnět myšlení, tvorby a objevování, pochybování i porozumění, hledání a propojování. Jako platformu, která v mnoha úrovních umožňuje poznávat a komentovat svět a propojovat zdánlivě nespojitelné profese, témata i přístupy.

O nás

Centrum dokumentárního filmu je otevřeným prostorem pro všechny zvídavé, kreativní i tápající zájemce, kteří se chtějí orientovat v mediální realitě, která nás obklopuje. Jsme tu i pro ty, kteří chtějí získat praktické dovednosti v oblasti videotvorby  a dokumentárního filmu, a nabízíme i zázemí pro všechny, kdo usilují o kreativní rozvoj vlastních audiovizuálních projektů. Najdete u nás pravidelně aktualizovanou knihovnu, videotéku plnou dokumentárních filmů, řadu vzdělávacích akcí, podporu badatelských projektů i zázemí střižny a filmové techniky pro vaše audiovizuální díla. 

Koncept CDF vznikl společně s přípravami rekonstrukce jihlavského Kina Dukla, jednoho z nejstarších kin v ČR. Projekt navazuje na dlouholeté zkušenosti, publikační a publikační aktivity MFDF Ji.hlava. Centrum dokumentárního filmu jsme otevřeli 23. října 2014 a od té doby je plně k dispozici všem zájemcům.

VZDĚLÁVÁNÍ

CDF pořádá rozmanité vzdělávací cykly, přednášky, semináře, workshopy a filmové projekce pro studenty, veřejnost i seniory. Ve všech našich kurzech klademe důraz na spojení mediální filmové výchovy s kritickým pohledem na různé typy audiovizuálního obsahu. Film chápeme jako součást široké audiovizuální krajiny. Proto se věnujeme nejen dokumentárnímu a hranému filmu, ale také si všímáme audiovizuálního zpravodajství a publicistiky, online videoplatforem nebo herních trendů a reklamy.  

VIDEOTÉKA

Registrovaným uživatelům CDF nabízí k prezenčnímu studiu rozsáhlý archiv autorských dokumentárních filmů z archivu MFDF Ji.hlava, které je možné sledovat na třech videostanicích přímo v Centru dokumentárního filmu. Videotéku rozšiřuje systematicky budovaná sbírka filmů reprezentující historický vývoj světové a zejména evropské dokumentaristiky. 

KNIHOVNA

Jedinečně vybavený knižní fond odborné literatury zaměřený na český i světový film, s důrazem na dokumentární tvorbu. Fond doplňují publikace z mediální teorie a ostatních uměleckých disciplín. Návštěvníci centra ji tak mohou při sledování dokumentárních filmů využít k doplnění a rozšíření filmového zážitku nebo k prohloubení teoretického a historického kulturního poznání.

STŘIŽNA A FILMOVÁ TECHNIKA

Pro kreativní zájemce, kteří chtějí natáčet filmy a videa a zdokonalovat se v tvorbě nabízíme zázemí střižny a filmové techinky. Mohou si půjčit po proškolení kameru, gimbal, stativ i zvuk a po natáčení svůj materiál postříhat v Davinci Resolve u nás ve střižně. Rádi poradíme a pomůžeme. 

VÝZKUM

Nabízíme spolupráci a podporu akademickému prostředí a bádání v oblasti dokumentárního filmu. Podporujeme výzkumníky a vysokoškolské studenty rešeršemi filmů, textů i sekundární literatury. Zprostředkováváme kontaktování filmových profesionálů pro výzkumné účely a prostřednictvím soutěže projektů vysokoškolských kvalifikačních prací podporujeme a motivujeme talentované autory výzkumu v oblasti dokumentární kinematografie v jejich úsilí.

Členství v CDF

Staňte se členy Centra dokumentárního filmu! Členství umožňuje návštěvníkům možnost přehrávat dokumenty přímo v CDF videotéce (která má již přes dva tisíce filmů), půjčovat si publikace, po zaškolení využívat filmovou natáčecí techniku a střižnu, nebo získat slevu na MFDF Ji.hlava a akce a workhopy Centra dokumentárního filmu. 

Poplatek za registraci a převzetí členské karty CDF (platnost 1 rok):

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme