CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Výzkum

V sekci výzkumu shromažďujeme aktivity určené zejména na podporu badatelů z vysokých škol, kteří své výzkumy zaměřují na oblast dokumentární kinematografie. Cílem je podpořit studium dokumentárního filmu v akademickém prostředí a zároveň sledovat jakou roli mohou dokumentární filmy hrát ve výzkumech napříč obory i tématy. Vysokoškolským studentům pomáháme s rešeršemi literatury, filmů i autorských osobností nebo organizujeme soutěž o nejlepší projekt kvalifikační práce zabývající se dokumentární kinematografií. 

Plné texty závěrečných prací
Kompletní přehled výsledků výzkumu diplomových prací
Výzkum

Výzkum

Dlouhodobý sběr dat, průzkumy veřejného mínění a zpracování anket v oblasti médií, filmu a dokumentární tvorby


Kompletní přehled výsledků výzkumu diplomových prací

Plné texty závěrečných prací

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme