CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Agata Mergler

Agata Mergler
Agata Mergler is a postgraduate student of the humanities at Canada’s University of York, where she is involved in eveloping apparatus that record what their users touch. ; Agata Mergler is a postgraduate student of the humanities at Canada’s University of York, where she is involved in eveloping apparatus that record what their users touch.

Výpis filmů autora

bez náhledu

Bilbao a svět

Agata Mergler, Cristian Villavicencio / Kanada, Španělsko / 2016 / 4 min. 0 sec.

Video je experimentem z prototypu haptické kamery, aparátu reagujícího na taktilní podněty, a zkoumá terén Bilbaa a jeho okolí na prostorové mapě.

bez náhledu

Portbou

Agata Mergler, Cristian Villavicencio / Kanada, Španělsko / 2016 / 4 min. 20 sec.

Ohledávání místa, rostlin, kamenů, budov i hřbitova ve vesnici, která leží na severovýchodu Katalánska na hranici s Francií ve skalnaté zátoce a kde zemřel a je pochován Walter Benjamin. Taktilní setkání s místem provádí prototyp haptické kamery, která z nečekaných perspektiv snímá objekty, jichž se její uživatel dotýká. Agata Merglerová je postgraduální studentkou humanitních věd na kanadské University of York, zde pracuje na vývoji aparátů, které sní- mají to, čeho se jejich uživatel dotýká. Cristian Villavicencio Ruiz (1984) pochází z Ekvádoru a studuje doktorát na Baskické univerzitě v Leioa. Ve své tvorbě zkoumá vztah mezi hmatovou a vizuální percepcí a jejich posuny při digitálním přenosu vjemů pomocí nejmodernější techniky.„Díky d oma vyrobeným prototypům digitálních ‚haptických kamer‘ máme v naší společné práci možnost zpo chybňovat hegemonii vizuality a úlohu d otyku ve výrobě filmů.“

Zahradní cvičení

Zahradní cvičení

Agata Mergler, Cristian Villavicencio / Ekvádor / 2017 / 7 min. 15 sec.

Procházka botanickými zahradami v Bilbau, Torontu a Quitu je natočena haptickou kamerou v rámci výzkumného vývoje záznamového zařízení, které zachycuje to, čeho se jeho majitel dotýká. Autoři zkoumají různost vizuálních identit v době převládajícího zapojení zraku a sluchu. „Video je součástí společného projektu Haptic/Visual Identities, který za použití prototypu digitální podomácku vyrobené kamery zkoumá ‚haptickou vizualitu‘. Toto dílo přibližuje ‚makrozáběry‘ zahrad v kdysi koloniálním ráji.“ A. Merglerová

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme