CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Alexander Sokurov

Alexander Sokurov
Kromě hraných filmů vytvořil Alexandr nikolajevič Sokurov (1951) řadu subjektivních, esejistických a formálně radikálních dokumentů. K nejznámějším patří volná série elegií za slavné i neznámé osobnosti.

Výpis filmů autora

Čteme Blokádní deníky

Čteme Blokádní deníky

Alexander Sokurov / Rusko / 2009 / 96 min. 0 sec.

Současní obyvatelé Petrohradu čtou z Blokádních deníků příběhy lidí, kteří přežili devět set dnů trvající blokádu Leningradu, a každý z nich se musí vyrovnat nejen s jejich otřásající silou, ale i s podstatnou otázkou ruské historie: Jakou cenu má vítězství a jakou lidský život?

bez náhledu

Potřebujeme štěstí

Alexei Jankowski, Alexander Sokurov / Francie / 2010 / 52 min. 0 sec.

FilmSNÍH nese znaky Sokurovova pohledu, který v dlouhých tichých záběrech sjednocuje rozpornost smyslové a duchovní skutečnosti. Vnitřní polarita určuje i snímek, který se vydává do pohraniční vesnice v autonomním Regionu Kurdistán v Iráku. Historie ponižovaných i vražděných Kurdů poznamenala celé rodiny včetně té, v níž žije Světlana, někdejší občanka Sovětského svazu.

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme