CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

logo MFDF Ji.hlavalogo DOK.REVUElogo Inspirační fórum

cs

Alina Cyranek

Alina Cyranek
Alina Cyranek (1979) vystudovala mediální umění na univerzitách ve Výmaru a Šanghaji. V její dokumentární tvorbě s experimentálním přístupem, uváděné na mezinárodních festivalech a výstavách, se prolínají témata pomíjivosti a stáří v kontextu nových médií a sociálních změn.

Výpis filmů autora

Zanikání

Zanikání

Alina Cyranek / Německo / 2014 / 4 min. 15 sec.

Čtyřminutová rekonstrukce posledních zrakových a sluchových vjemů amerického vojáka R. J. Bowmana těsně před tím, než byl zastřelen a následně vyfotografován v jednom z domů v Lipsku. Autorem slavných fotografií zveřejněných v časopise Life, jež se v roce 1945 staly symbolem konce války, byl Robert Capa. DETAIL:Výstřel. Prudce se otevřou oprýskané dveře a kamera – já – vbíhá dovnitř prozkoumat zdemolovaný prostor. Rychle! Nahoru. Do druhého patra. Zní dusot spěchajících nohou a strohé příkazy kam jít. Ke smrti.

Realizováno za podpory:

Financováno EU
NPO
Ministerstvo kultury
Jihlava
Státní fond kinematografie
Kraj Vysočina
Dále spolupracujeme